Geocaching.com


Sign Up Log In

Sign in with Facebook


or

Sign in with Geocaching

Forgot Username/Password

Traditional Geocache

Labska mementa serie - Pardubice

A cache by Jeniee
Hidden : 9/6/2011
In Pardubicky kraj, Czech Republic
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tato keš je zarazena do souboru keší nazvanych Labská mementa, proto si nezapomente z vícka keše opsat kod.

Finální keš je GC32YE8 Labská mementa – finálka.
Pro její nalezení musíte navštívit další dve keše:

GC32YMB Labská mementa série – Neratovice
GC32YNR
Labská mementa série – Ústí nad Labem.

 

Série je venována putování po nepríliš známých, ale urcite zajímavých místech, která souvisí s naší druhou nejdelší ceskou rekou – Labe. Každá keš (krome finálky) vás zavede na soutok rícek, které ústí do Labe. Prijmete pozvání a vydejte se po stopách zátiší této reky.

Poslední zastávka série (smerem proti proudu) je venována místu, kde z cisticky odpadních vod a stanice kontroly vody vytéká potok z nedaleké odpadní nádrže Lhotka. Stýká se zde s Velkou strouhou a po 85 metrech spolecne vtékají do Labe.

Velká strouha
Velká strouha, která mela v minulosti (pod oznacením Kanál A) statut otevreného kanálu odpadních vod, ústí do Labe približne 500 metru pod jezem Srnojedy. Se svými prítoky odvodnuje celý areál PA-Semtín. Prutoky vody ve Velké strouze znacne kolísají, mesícní prumery se vetšinou pohybují v rozmezí 0,5–1,5 m3/s. Jakost vody ve Velké strouze je u ústí do Labe monitorována.

 

Nádrž Lhotka
Odkalovací nádrž Lhotka patrí chemickému závodu Synthesia. Sediment z této retencní nádrže obsahuje odpadní sediment z technologie odpadních vod, celkove 375 tisíc tun. Kontaminované podzemní vody se z vetší cásti odvodnují do Velké strouhy, z menší cásti prímo do toku Labe. Kvalita povrchové vody Labe byla a je cinností Synthesie silne ovlivnena. Tato stará ekologická zátež se má likvidovat v rámci velkého tendru, který se stále proveruje a odkládá.

Zdroj: Výzkumný úrad vodohospodárský

Keš
Keš se nachází ve volne prístupném areálu VChZ Synthesia. Nechodte do míst, kde není povolen vstup! Pro odlov samotné keše sestoupíte jen pár metru z cesty do porostu. Pro lepsi pristup sledujte waypoint, jinak se budete brodit potokem. Schránku dobre zamaskujte.

                                                                                                                                       

FTF - sovidoupe, Seep, morgan 08, PJIY    27.9.2011 10:18, 38 min po zverejnení 

STF - Munisek   27.9.2011 14:45

TTF - psulas     27.9.2011 17:47
                                                                                                                                     

 

 

ENGLISH
This cache is part of a cache collection – Mementos of the river Labe – so do not forget to write down the numerical code form the cahce´s lid.

Final cache  is GC32YE8 Mementos of the river Labe  - final
To find it, you
you need to visit another two traditional caches.
GC32YMB  Mementos of the river Labe collection - Neratovice
GC32YNR   Mementos of the river Labe collection – Usti nad Labem

 

The collection will take you through places that are not so well known, however, they are very interesting. They are all connected with the Czech second longest river – Labe. Each cache (apart from the final one) will take you to a junction of rivers that flow into Labe. Take up the challenge and follow the mysteries of the river.

The last stop (up the stream from here) is dedicated to a place where a stream flowing out from a sewarage and water quality controll plant´s sewage reservoir Lhotka meets Velka Strouha stream. 85 metres down the stream they flow together into Labe.

Velká Strouha
Velká strouha, which used to be an open sewer (it used to be called Canal A), flows into Labe about 500 metres down the stream from Srnojedy wear. With its afluents, it drains the whole area of PA-Semtin. The water flow fluctuates greatly; monthly avarage is estimated to be around 0.5 – 1.5 m3/s. Water quality is monitored where Velka Strouha runs into Labe.

Reservoir Lhotka
Sewage reservoir Lhotka belongs to a chemical plant Synthesia. The deposits in the storage basin contain sewage sediments amounting to 375 000 tonnes in total. Contaminated undeground waters drain mainly into Velka Strouha, partially also straight into Labe. The quality of water in Labe has been greatly affected by Synthesia. This old ecological burden is supposed to be resolved as part of a bigger tender that has been rechecked and postponed many times.


Cache
The cache is placed on VChZ Syntesia premises that are accessible to the public without any restrictions. Do not enter areas where access is not allowed. To get to the cache itself you only need to walk a few meters off a path into the green. For better enter please watch the waypoint.

 

 

 

 

 

Additional Hints (Decrypt)

I xnzraarz qbzrpxh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)

 

Find...

228 Logged Visits

Found it 198     Didn't find it 9     Write note 12     Needs Archived 2     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 2     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 28 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 3/18/2015 4:57:08 AM Pacific Daylight Time (11:57 AM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum