Geocaching.com


Geocaching

Welcome, Visitor!

Sign In | Create Account

Sign in with Facebook


or

Sign in with Geocaching

Forgot Username/Password

Multi-cache

Åkerfjordvegen - Åkrafjordvegen

A cache by 2v
Hidden : 5/8/2012
In Hordaland, Norway
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Parkering / Parking: Add N +0.010, Remove E -0.190 to the correct coordinates.

Tollroad: There is an automatic tollroad station between Langoss tunnel and Eljarvik tunnel. Payment in both directions. (NOK 40)

Å K E R F J O R D E N [Å K R A F J O R D E N]

PÅ BILTUR
På biltur i gamle dagar mangla baksetepassasjerane dvd- og mp3-spelarar. Me måtte difor underhalda oss sjølv, ofte med god hjelp frå foreldra i framseta. Nokre av aktivitetane var:
- skriva bilnummer
- gissa fargen på bilane me møtte – den med flest treff vann.
- synga i lag – eller kvar for seg.
- irritera sidemannen …

Når me køyrde langs Åkerfjorden, hadde me enda ein aktivitet. Denne var av det vanskelege slaget, og resultatet me kom fram til, endra seg frå gong til gong: Me talde tunellar.
Kor mange var det totalt? To stader var det «doble» tunellar, skulle dei teljast som éin eller to? På Kyrping var det ein liten tunell. Galdt den? Han låg jo ikkje langs sjølve fjorden.
Etter mange år og ditto turar vart me samde om talet tretten. I dag gjeld ikkje det talet lenger, no er vegen lagt om. Han er ikkje lenger den smale og svingete vestlandsvegen han var.

VEGANLEGGET LANGS ÅKRAFJORDEN
Ein av dei mest fascinerande vegane i fylket er E134 langs Åkrafjroden; eit meisterverk i ingeniørkunst.
Vegen vart bygd i åra 1940 - 1942 og var det største vegprosjektet i vegvesenet si historie. Vel 1000 mann var i arbeid her i 1940, og vegen vart driven for hand; 40 m høge vegskjeringar, 30 m høge vegmurar, 13 tunnelar og 40 bruer med smått og stort.
Dei tyske styresmaktene pressa på for å få vvegen ferdig, både av sysselsettings- og militære grunnar. Vegbygginga vart såleis forsert og fekk ikkje heilt den standard som opphavleg var planlagt. Men langs vegen finst likevel mange døme på godt gamalt handverk i steinbruer og vegmurar. (Kjelde: kvh-etne-8.pdf)

Før vegen var bygd gjekk det båt / ferje mellom Kyrping og Fjæra.

OPPGÅVA
Nord:
Markhustunellen^2 + Glymjetunellen^2 – Langfosstunellen^2 + 3 * Markhustunellen + 2 * Eljarviktunellen – 7

Aust:
Åkrafjordtunellen * Eljarviktunellen – Klypetunellen * Fjæratunellen – (Markhustunellen + Fjæratunellen) * Klypetunellen + 9 * Eljarviktunellen + Klypetunellen – 10

[Tips: 3^2 = 9]

Additional Hints (No hints available.)

Advertising with Us

Inventory

There are no Trackables in this cache.

 

Find...

33 Logged Visits

Found it 32     Publish Listing 1     

View Logbook

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 10/19/2014 9:16:37 AM Pacific Daylight Time (4:16 PM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum