8 Comments

Geocaching.com Presents: A Preview of Czech Geocaching Videos

[Editor’s note: The video is spoken in Czech and Slovak. Play the video then click the up arrow in the lower right corner of the play box. Click the CC button for English subtitles.]

[vsw id=”grgwZF1RzBM” source=”youtube” width=”425″ height=”344″ autoplay=”no”]

Geocaching.com Presents travels to the Czech Republic to explore this vibrant and growing geocaching community. Watch this trailer video to see a preview of the five Czech language geocaching adventure videos to be released in the next months. Each video will showcase a different aspect of geocaching in the Czech Republic. You’ll see the search for a geocache under the streets of Prague, a geocaching Event Cache that takes adventures down a river and a love story about two geocachers who’s wedding made the news! The first video about the fever to be the First to Find is scheduled for release on September 22nd.

Czech Republic

Geocaching.com is also releasing German and English language geocaching videos. A new video Geocaching.com Presents is released nearly every two weeks.

Searching for a geocache below Prague

Geocaching.com uvádí cestu do České republiky a průzkum živé a rostoucí komunity místních geokačerů. Podívejte se na tyto ukázky z pěti dobrodružných video záznamů o geokešingu v češtině, které budou zveřejněny během příštích měsíců. Každé video předvede jiný aspekt geokešingu v České republice. Uvidíte lov kešky v pražském podzemí, geokešingový event, při kterém se milovníci dobrodružství plaví po řece a zamilovaný příběh dvou geokačerů, jejichž svatba  byla překvapením! Uvedení prvního videa o horečce být prvním nálezcem se plánuje na 22. září.

 

Geocaching.com také uvádí geokešingová videa v němčině a angličitině. Nové video Geocaching.com uvádí se vydává skoro každé dva týdny.