7 Comments

Geocaching.com Presents: Caching Underground – Finding “Styx”

[Editor’s note: The video is spoken in Czech and Slovak. For English subtitles, play the video then click the up arrow in the lower right corner of the play box. Click the CC button to see the English subtitles.]

Geocaching.com Presents: “Caching Underground – Finding  ‘Styx.'” Caution: this video does contain spoilers. It was shot with cache owner permission.

[vsw id=”-33OE_7085E” source=”youtube” width=”425″ height=”344″ autoplay=”no”]

Watch “Caching Underground – Finding ‘Styx'” to travel below the streets of Prague and experience uncovering one of the most popular geocaches in the Czech Republic. Styx is a difficulty 2, terrain 3.5 geocache. It brings even hearty geocachers face-to-face with their fears. The cache is deep underground. The only access is through a narrow tunnel which is home to countless spiders, phantom noises and chilling cold. Cachers are advised to take precautions, travel in groups, bring headlamps and even bring a skateboard. You’ll see why the geocachers in this story should have brought a skateboard to make it easier to get to the cache. Would you attempt Styx?

Styx – Jumping down

The next Geocaching.com Presents video from the Czech Republic will be about the fever to be First to Find. It’s scheduled for release on October 6th. See a preview of all the Czech videos to come by clicking here.  Geocaching.com will  also continue to release English and German language geocaching videos in the coming months. Watch the more than 40 videos produced by Geocaching.com on our video page.

Geocaching.com uvádí: Geocaching pod zemí – Nález kešky “Styx”. Pozor, toto video obsahuje spoilery. Bylo natočeno s dovolením majitele keše.
Podívejte se na Geocaching pod zemí – Nález kešky “Styx“, dostanete se do podzemí pražských ulic a zúčastníte se nálezu jedné z nejpopulárnějších geokeší v České republice. Geokeš Styx má obtížnost dvě a terén 3,5. Nadšenci budou muset překonat svůj strach. Keš je hluboko pod zemí. Je přístupná pouze úzkým tunelem, kde sídlí armády pavouků, děsivé zvuky a mrazivý chlad. Kačeři by se měli připravit: držte se ve skupinách, přineste si baterky čelovky a možná i skejtbord. Pokusíte se o tuto keš?

Styx – Down below

Další video z České republiky Geocaching.com uvádí bude o horečce být Prvním nálezcem. Uvedení se plánuje na 6. října. Klikněte tady a podívejte se na ukázky všech plánovaných českých video záznamů. Geocaching.com bude také v příštích měsících pokračovat v uveřejňování geocachingových video záznamů v angličtině a němčině. Na naší video stránce se podívejte na více než 40 video záznamů vydaných na stránkách Geocaching.com.