Skip to Content

Challenge caches in Slovakia (shared, public)

List Owner: Rikitan

See the ratings for this list. Rate This Bookmark List

Ultimate list of all slovak challenge caches. Geocaches in neighbouring countries can be included in this bookmark too, in case they are close to slovak border. In case you'll find any challenge geocache missing in this list, please do let me know.

----------------------------------------------------------------------------

Úplný zoznam všetkých challenge kešiek na Slovensku. Bookmark môže tiež zahŕňať niektoré skrýše v blízkom pohraničí mimo územia Slovenska. V prípade ak zistíte, že tu niektorá challenge keška chýba, ozvite sa.

Results per page:

X   GC Code Cache Name  

GC6JG6Y Unknown Cache "100% Caches from Owner" Challenge
  ChGC 034
Je potrebné nájsť všetky aktívne ukryté kešky jedného ownera (teda 100 %). Daný owner musí mať aspoň 25 aktívnych kešiek.
You have to pick one owner and find his/her all active caches = 100% and 25 at least.
 

GC3AK32 Unknown Cache "Icon +" Challenge Cache [SK]
  ChGC 003
Find 17 caches of different D and T. True rating: D5 / T5
 

GC33R0E Unknown Cache "Icon x" Challenge Cache [SK]
  ChGC 002
Find 17 caches of different D and T. True rating: D5 / T5
 

GC73R78 Unknown Cache : Challenge - 3x kontinent...
  ChGC 073
Musíš nájsť kešku aspoň na 3 kontinentoch.
------
Find at least one cache on each of 3 continents or more.
 

GC73R7V Unknown Cache : Challenge - 8000km...dve dvojice...
  ChGC 072
Musíš nájsť dve dvojice kešiek (podľa typu) vzdialené od seba aspoň 8000km.
------
Find 2 pairs of caches, 8000km at least between them.
 

GC6R2KN Unknown Cache 10 Geocache Icons Challenge
  ChGC 046
Treba nájsť kešky aspoň 10 rôznych typov (LAB sa nepočíta).
------
You have to find at least 10 different geocache types (icons). LAB does not count.
 

GC7JKKZ Unknown Cache 100 +100 Challenge
  ChC 095:
Nájdi aspoň 100 D5 a 100 T5 kešiek
---
Find at least 100 D5 and 100 T5 caches.
 

GC6KY52 Unknown Cache 100 Kilometers Apart Challenge
  ChGC 037
Your goal is to find 2 caches with distance 100km between them (100.00 - 100.99).
Treba nájsť dve kešky, ktoré sú od seba vzdialené presne 100km (vlastne, 100km až 100.99km).
 

GC70WA6 Unknown Cache 100 x 8 Challenge Cache
  ChGC 062
Pre splnenie tejto výzvy je potrebné nájsť aspoň 100 kešiek v každom z ôsmych krajov Slovenska.
------
You have to find at least 100 caches in each of 8 slovak regions.
 

GC7XH6M Unknown Cache 1000 Kilometers Apart Challenge
  ChGC 103
Toto je geocache typu Challenge (tzn. výzva), ktorá vyžaduje, aby ste našli dve kešky, ktoré sú od seba vzdialené 1000 kilometrov. Presnejšie povedané musia byť od seba vzdialené v rozpätí od 1000,0 km do 1000,999 km.

------

Find 2 caches exactly 1000 kilometers apart (1000.0 kilometers apart through 1000.999 kilometers).
 

GC7W9J6 Unknown Cache 100001 FP Challenge
  ChGC 102
To čo potrebuješ splniť je, aby kešky, ktoré si zalogoval/a ako "Found It" mali spolu viac ako 100.000 FP.
------
Find geocaches with total number of favorite points over 100000.
 

GC78KQB Unknown Cache 11/11 Tourist Challenge
  ChGC 092
Treba nájsť kešku aspoň v 11 krajinách, ale všade iného typu.
---
Find a cache in 11 countries at least - but everywhere different type.
 

GC80HRW Unknown Cache 14/14 (50% EU) Challenge
  ChGC 107
Tvojou úlohou pre zalogovanie tejto kešky logom "Found It" je:
1.) navštíviť minimálne 14 štátov EÚ* (aktuálne 50% EÚ)
2.) v každom štáte nájsť a zalogovať nález min. 14 kešiek/eventov
---
Your task for logging this cache with the "Found It" is:
1) to visit at least 14 EU countries * (currently 50% EU)
2) find and log minimum 14 caches/events in every from 14 countries
 

GC6KXNC Unknown Cache 150 Days Streak Challenge
  ChGC 040
Treba nájsť aspoň 1 cache denne počas 150 dní za sebou.
You have to find at least 1 cache daily during 150-days long period.
 

GC59X4J Unknown Cache 15x5x1 Challenge
  ChGC 018
Podmienka: nájsť 15 kešiek 5 rôznych typov (5xT, 4xMy, 3xMu, 2xWIG, 1xEa) za 1 deň.
Condition: find 15 caches of 5 different kinds (5xT, 4xMy, 3xMu, 2xWIG, 1xEa) in 1 day.
 

GC6R3FD Unknown Cache 200 Earthcache Challenge
  ChGC 044
Treba nájsť aspoň 200 Earth caches.
Find at least 200 Earth caches.
 

GC3BZMF Unknown Cache 365 + 1 Day Callendar Challenge Cache
  ChGC 004
366 / 366 challenge.
 

GC6XE7A Unknown Cache 365 Streak Challenge
  ChGC 050
Pre splnenie výzvy je potrebné ťahať šnúru nálezov aspoň jednej kešky denne po dobu 365 dní po sebe.
------
You have to find at least 1 cache every day to complete a streak of 365 continuous caching days.
 

GC6TNW5 Unknown Cache 366 Challenge
  ChGC 049
Treba aspoň jednu kešku v každý kalendárny deň roka (netreba v šnúre za sebou)
------
You have to find at least 1 cache every day of the calendar year (not a streak).
 

GC720EM Unknown Cache 366 Hidden Date Challenge
  ChGC 057
Pre splnenie výzvy je potrebné nájsť aspoň 366 kešiek - každá má mať iný deň založenia v roku.
------
You have to find at least 366 caches - each with different placement date.
 
Total Records: 109 - Page: 1 of 6 - < Prev   <<   <[1 2 3 4 5 6]>   >>   Next >

Advertising with Us

Return to the Top of the Page