Skip to Content

Det periodiske system (shared, public)

List Owner: Luna B

See the ratings for this list. Rate This Bookmark List

Mennesket har til alle tider prøvd å systematisere den verden det er en del av. Noen sannheter har holdt seg, andre har veket for nye oppdagelser. Antikkens forestilling om at all materie besto av 4 grunnelementer; jord, luft, ild og vann, ble forkastet på 1700-tallet etter oppdagelsen av nye grunnstoffer.

I 1869 organiserte Mendelejev grunnstoffene etter atomvekt og kjemiske egenskaper; dagens system etter antall protoner i atomkjernen (atomnummer), elektronskall rundt kjernen (periode), og elektroner i ytterste elektronskall (gruppe). Antall protoner i kjernen er unikt, endring i antall gir et annet grunnstoff. Se her.

Listen er bygget rundt sadoprests cacheserie IYC2011, fram mot "International Year of Chemistry" 2011 - for å "increase chemistry knowledge as well as provide for good cache experiences".

=

Results per page:

X   GC Code Cache Name  

GC22823 Traditional Cache 1 : IYC2011 - Hydrogen
  Visste du at ~7kg av et menneske er hydrogen?
...og at navnet hydrogen kommer fra det greske hydor (=vann) og genos (=slekt, gennan=danne), fordi gassen danner vann når den brenner i luft?
(kilde: UiO)
 

GC22828 Traditional Cache 2 : IYC2011 - Helium
  Visste du at Heliox er en gassblanding av helium og oksygen som er mye brukt ved langvarige og/eller dype dykk?

Det er den lave tettheten som gir en fordreid stemme, kjent som «Donaldstemme». Å puste ren helium er risikabelt, oksygenet ventileres raskt ut av lunger og blodbane og du risikerer besvimelse på grunn av oksygenmangel etter svært kort tid!
(kilde: wikipedia)
 

GC2282J Unknown Cache 3 : IYC2011 - Lithium
  Visste du at Litium i medisinsk sammenheng kan ha en stemningsstabiliserende virkning?
(kilde: Norsk helseinformatikk)

Litium benyttes også i batterier med mange bruksområder; alt fra lommekalkulator til pacemakere - og enkelte typer håndholdte gps...
(kilde: Nasjonal digital læringsarena)
 

GC22D0X Unknown Cache 4 : IYC2011 - Beryllium
  Beryllium er bestanddel i edelstener som smaragd, akvamarin og rød beryll, og brukes bl.a. i røntgenstråle-detektorer for å filtrere vekk synlig lys, i supersoniske kampfly, romfart og satellitter.
(kilde: wikipedia)
 

GC22D0W Unknown Cache 5 : IYC2011 - Boron
  Borsyre i vann (borvann) ble tidligere brukt som et desinfiserende middel.

Bor var også navnet på Odins far i norrøn mytologi.
(kilde: Store norske...)

 

GC22PG2 Traditional Cache 6 : IYC2011 - Carbon
  Karbon finnes i alle levende organismer på jorden. Organisk kjemi er således læren om karbonets kjemi. Karbon er både kull og diamanter.
(kilde: wikipedia)
 

GC22PG3 Traditional Cache 7 : IYC2011 - Nitrogen
  Lufta vi puster inneholder ca 78% nitrogen, og luft under trykk (trykkluft) er den vanligste pustegassen ved dykking på grunt vann. En dykker som beveger seg for raskt opp mot overflaten, riskikerer å få trykkfallsyke (dykkersyke). Dette skyldes at nitrogenet ikke skilles ut raskt nok fra lungene, og i stedet danner bobler i blodomløpet og i kroppens vev.
(kilde: NettDoktor)
 

GC22PG5 Unknown Cache 8 : IYC2011 - Oxygen
  For lite og for mye er begge deler farlig! Uten oksygen dør cellene, og hjernen tåler normalt ikke mange minuttene uten oksygen før den tar skade. For høy oksygenkonsentrasjon i trykkluften kan derimot gi en dykker kramper.
(kilde: UiO)
 

GC22PG6 Unknown Cache 9 : IYC2011 - Fluorine
  Bruk av fluorider i tannkrem har vært viktig for å forebygge tannråte (karies) helt siden begynnelsen av 1970-årene.
(kilde: Store norske...)
 

GC22PG7 Traditional Cache 10 : IYC2011 - Neon
  Neon er også navnet på en japansk tegneserie, og NE forkortelse for den amerikanske staten Nebraska.
(kilde: wikipedia)
 

GC23CCR Traditional Cache 11 : IYC2011 - Sodium
  Natrium hjelper cellene i kroppen med å opprettholde det osmotiske trykket; forskjellen i trykk mellom inne og utenfor cellene. De aller fleste av oss får rikelig med natrium gjennom kosten i form av naturlig eller tilsatt NaCl (natriumklorid, koksalt). Salt binder væske, og tilførsel av salt brukes gjerne etter kraftig væsketap som ved f.eks. kraftig diare eller svette.
(kilde: Matvareguiden)
 

GC23CCZ Unknown Cache 12 : IYC2011 - Magnesium
  Magnesium finnes i de fleste matvarer, men særlig i kornprodukter og grønnsaker; samt i mørk sjokolade og kaffe. Mangel på magnesium kan føre til muskelsvakhet og kramper, irritabilitet og dårlig koordinasjonsevne.
(kilde: Lommelegen)
 

GC23CD3 Traditional Cache 13 : IYC2011 - Aluminium
  En gang var aluminium både uvanlig og dyrt. Mens de meste fornemme gjestene hos keiser Napoleon 3. fikk spise av middagsservise i aluminium, måtte de øvrige gjestene "ta til takke" med ”vanlige” gulltallerkener.
(kilde: Store norske...)

 

GC23CDB Traditional Cache 14 : IYC2011 - Silicon
  Silisium finnes ikke i fri tilstand i naturen, men inngår i ulike forbindelser og er bl.a. med å gi ønskede egenskaper til ulike legeringer til bruk i f.ekse integrerte kretser i datamaskiner og annen elektronikk.

Silisium er viktig for knokkel- og bindevevsdannelsen hos dyr og planter, og er med på å gi et sterkt sjelett, og å bevare elastisitet i åreveggene.

(kilder: wikipedia, snl, UiO)
 

GC23CDE Traditional Cache 15 : IYC2011 - Phosphorus
  Den tyske alkymisten Brand klarte å fremstille fosfor så langt tilbake som i 1669 ved å varme urin med hvit sand. Urin var den eneste fosforkilde i ca 100 år. Da klarte de svenske kjemikerne Scheele og Gahn å påvise fosfor i knoklene til mennesker og dyr og viste at en kunne fremstilles forfor ved å varme opp benaske med sand og trekull.

Fosfor er et viktig plantenæringsstoff. Utslipp av fosforholdige forbindelser fra industri, landbruk og husholdninger er medvirkende årsak til økt algevekst i mange elver, vann og innsjøer. Ved fosformangel visner de eldste bladene, og de yngste bladene blir ofte mørkegrønne.

(kilde: Store norske...)
 

GC23CDH Traditional Cache 16 : IYC2011 - Sulfur
  Når en setter vin, vil tilsetting av svovel sammen med sukkeret og ved omtapping hindre villgjær, og svovelen øker også holdbarheten.

(kilde: Matoppskrift.no)

Aktive vulkaner spyr ut svovel. Lukten er intens og om vindretningen er rett, kan en kjenne lukten veldig langt unna. Som nå (april 2010) når det er vulkanutbrudd på Island, og lukten kan kjennes på vestkysten av Norge.
 

GC23CEC Traditional Cache 17 : IYC2011 - Chlorine
  Hvem har ikke kjent den karakteristiske lukten av klor i svømmehallen? Klor brukes gjerne til desinfisering, men også som blekemiddel i matindustrien (E925), og i plastprodukter (PVC). Klorgass ble brukt som stridsgass under første verdenskrig, inntil soldater på begge sider fikk tilgang til gassmasker.

(kilder: UiO og Matvareguiden)
 

GC23CEE Unknown Cache 18 : IYC2011 - Argon
  Argon kommer fra gresk og betyr «den late», noe som henviser til gassens reaksjonstreghet med andre stoffer.

Lord Rayleigh og Sir William Ramseys oppdagelse av edelgassen i 1894 var bakgrunnen for nobelprisene de fikk 10 år senere i hhv fysikk og kjemi.

Argon er et biprodukt under produksjon av flytende oksygen og flytende nitrogen, og benyttes bl.a. i glødelamper, som inertgass i lysbuesveising, og som beskyttende atmosfære i ulike produksjonsprosesser.

Lav varmeledningsevne gjør gassen velegnet som isolering mellom glasslagene i isolerte vinduer, eller istedenfor luft som draktgass på dykking i ekstremt kalde omgivelser.

(kilde: wikipedia)
 

GC23DX7 Traditional Cache 19 : IYC2011 - Potassium
  Kalium er livsnødvendig for mennesker, dyr og planter. Det er uunnværlig for fotosyntesen og åndedrettet og aktiverer en rekke enzymer.

Kalium er nødvendig for normal funksjon i muskulatur, hjerte og nerveceller, og hjelper til med å opprettholde kroppens syre/base balanse. Grønnsaker, frukt og nøtter er viktige kaliumkilder.

(kilde: Store norske... og Matvareguiden)
 

GC23DXF Traditional Cache 20 : IYC2011 - Calcium
  Kalsium og kalsiumforbindelser er nødvendig for levende liv. Mesteparten av kalsiumet i kroppen finnes i tenner og ben, og kalsiumforbindelser er nødvendige for cellevegger, ved celledeling, for blodkoagulering og muskelvirkninger.

(kilde: Store norske...)
 
Total Records: 35 - Page: 1 of 2 - < Prev   <<   <[1 2]>   >>   Next >

Advertising with Us

Return to the Top of the Page