Skip to content

Naturreservat i Uppsala Län del 2 (shared, public)

List Owner: jobêr

Is this List useful? Be the first to rate this Bookmark List!

Cacher i naturreservat i Uppsala län.

Den här listan kan vara användbar för att klara Challenge #026C - 25 Nature reserves in Uppsala

Observera att man för att få logga denna måste man tidigare ha loggat cacher i 25 olika naturreservat

Listorna är uppdelade i 2 delar. Denna innehåller 4 naturreservat nära Uppsala: Hågadalen-Nåsten, Kungshamn-Morga, Norra Lunsen och Stadsskogen. Cachar från övriga reservat kan ni istället hitta i Naturreservat i Uppsala Län del 1

Maila mig gärna via min profilsida om du hittar något fel, eller saknar någon cache i listan.

Note 181107:
Tyvärr har rapporteringen av nya cachar förändrats på ett sätt som gjort att det sedan länge inte varit möjligt att hålla denna lista uppdaterad. Det gör att den numera är långt från komplett, men den borde trots det vara användbar.


Results per page:

X   GC Code Cache Name  

GC3B649 Traditional Cache 120229 - Bortre Eriksberg
  Stadsskogens naturreservat - Uppsala kommun  

GC3C9BM Traditional Cache 120229 - Främre Eriksberg
  Stadsskogens naturreservat - Uppsala kommun  

GC39X10 Traditional Cache 120229 - Pistol
  Stadsskogens naturreservat - Uppsala kommun  

GC374F6 Traditional Cache 120229 - Surt...
  Stadsskogens naturreservat - Uppsala kommun  

GC355FC Traditional Cache Bara hästkrafter
  Stadsskogens naturreservat - Uppsala kommun  

GC4BM8X Traditional Cache Bråte
  Hågadalen-Nåstens naturreservat - Uppsala kommun  

GC3R85W Traditional Cache Butterfly
  Hågadalen-Nåstens naturreservat - Uppsala kommun  

GC2PC7N Traditional Cache De stora Ekarna
  Morga-Kungshamns naturreservat - Knivsta kommun  

GC4AG9F Traditional Cache Dödisgropen 1
  Morga-Kungshamns naturreservat - Knivsta kommun  

GC4AGA1 Traditional Cache Dödisgropen 2
  Morga-Kungshamns naturreservat - Knivsta kommun  

GC34WAG Traditional Cache Dragon
  Hågadalen-Nåstens naturreservat - Uppsala kommun  

GC2NX7Y Traditional Cache Dragontorpet
  Hågadalen-Nåstens naturreservat - Uppsala kommun  

GC1M9E7 Traditional Cache Flässjan
  Morga-Kungshamns naturreservat - Knivsta kommun  

GC349P0 Traditional Cache Gamla lämningar
  Hågadalen-Nåstens naturreservat - Uppsala kommun  

GC2JDRN Traditional Cache Gåsnäbbshagen
  Morga-Kungshamns naturreservat - Knivsta kommun  

GC2AFY1 Traditional Cache Håga Ån
  Hågadalen-Nåstens naturreservat - Uppsala kommun  

GC2W8R2 Traditional Cache Hågadalen #1: Södra Norby
  Hågadalen-Nåstens naturreservat - Uppsala kommun  

GC2W942 Traditional Cache Hågadalen #10: Nära kärret
  Hågadalen-Nåstens naturreservat - Uppsala kommun  

GC2W95E Traditional Cache Hågadalen #11: Gläntan
  Hågadalen-Nåstens naturreservat - Uppsala kommun  

GC2W9JE Traditional Cache Hågadalen #12: Mitt på fältet
  Hågadalen-Nåstens naturreservat - Uppsala kommun  
Total Records: 147 - Page: 1 of 8 - < Prev   <<   <[1 2 3 4 5 6 7 8]>   >>   Next >