Skip to Content

<

Rock Castles Bonus Cache

A cache by wmh Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/31/2006
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


CZ :
Na uvedených souradnicích se nachází zbytky skalního hradu Krinec.
TAM ALE CACHE ROZHODNE NEHLEDEJTE !

Bonusová cache série Skalní Hrady na Mužském je geocacherská odmena po absolvování okruhu po krásných místech jihozápadní cásti Ceského Ráje, resp. po tajuplných zríceninách skalních hradu roztroušených v okolí vrchu Mužský.

Skalních hradu (ci jejich zbytku) je celkem v teto oblasti celkem šest:
Křineč
Valečov
Drábské světničky & Klamorna
Staré Hrady
Hynšta

Lov některých z keší, které jsou věnovány zmíněným skalním hradům, je důležitý pro získání souřadnic této keše bonusové.

Na ceste k cache je výhled na rybník Branžež, u kterého se nachází poslední skalní hrad v oblasti, zkoumaný pomerne nedávno. Jedná se o lokalitu Krinec - zbytky hradu na vrcholu pískovcové skály na brehu rybníku Branžež (resp. Komárovský rybník). Skála je známá všem milovníkum koupání na Branžeži, je castým objektem fotografu. Na samotnou skálu je vstup zakázán (soukromý pozemek + chránená lokalita).

Následující informace jsou prevzaty ze serveru Rajnet.cz : (www.rajnet.cz)
Poprvé se Krinec objevuje v archeologické literature pred 58 lety; akademik Jan Filip v Dejinných pocátcích Ceského ráje zminuje „zárezy a stopy po drevených stavbách“ na povrchu skal a s opatrností je prisuzuje stredoveku. Zdali lokalitu osobne návštívil, ci zda vycházel z informací získaných od svých spolupracovníku, nevíme. V roce 1987 na Krinecské skály zavítal archeolog J. Waldhauser, který venoval pozornost pouze nejnápadnejšímu z dochovaných objektu, nacházejícímu se na nejvyšší vrcholové plošine.
Jde o tesaný objekt tvaru nepravidelného lichobežníku o rozmerech 3 x 4 x 3,4 x 5,8 m a maximální hloubce okolo 1,7 m (bez píscité výplne cca 2 m), jež interpretujeme jako podvalí vežovité stavby. Movitý doklad lidských aktivit ve stredoveku prinesl teprve cerven 1997 – dva fragmenty hrnciny byly nalezeny P. Jencem na vyvážce písku odteženého pri úpatí skály v souvislosti s výstavbou penzionu. V listopadu 2000 vytvorili autori tohoto príspevku skicu lokality, do které byly krome výše uvedeného podvalí veže zaneseny i další tesané objekty nasvedcující vrcholne stredovekému hradu. Asi nejduležitejším se jeví rozpoznání tesaného žlabu, umožnujícího ukotvení obranné steny (palisáda nebo tzv. polský plot). S temito zjišteními byla seznámena verejnost na prednáškách v Ceské Lípe (2001) a v Mnichove Hradišti (2002).
Detailní zmapování lokality s objevením rady dalších tesaných objektu puvodne dreveného hradu bylo provedeno ve 2. polovine roku 2003 v rámci dlouhodobého vedecko-výzkumného projektu pracovište archeologie a speleoantropologie Vlastivedného muzea a galerie v Ceské Lípe, oddelení hydrogeologie Prírodovedecké fakulty Univerzity Karlovy a Správy CHKO Ceský ráj „Kvartérní sedimenty pískovcové krajiny stredního Pojizerí a Ceskolipska“.
Soucástí výzkumu byla i menší sondáž v prostoru hradního jádra, z níž pochází kolem 500 stredovekých nálezu - v naprosté vetšine fragmentu keramických nádob, ale ojedinele i kovové artefakty (zejména železný kroužek a podkovovitý olovený predmet s malou prímesí cínu). Zajímavým zjištením jsou nálezy vetšího množství cizorodých kamenu. Predstavují místní cedic (jeho nejbližším zdrojem byla zrejme 800 m vzdálená a dnes již vylámaná žíla), vodou ohlazené valouny ruzných forem obecného kremene nebo kremenné horniny. Pochopitelne se vyskytují kusy pískovce, vzácne také železivec. Nálezy jsou do konecného zpracování uloženy ve Vlastivedném muzeu a galerii v Ceské Lípe.
Podle rozboru bohatého keramického souboru mužeme v tuto chvíli zodpovedet otázku týkající se doby vzniku a existence hradu. Víme, že vznikl nekdy ve 2. polovine 13. století (je tedy starší než Valecov a stejne starý jako blízké drevené pevnosti Hynšta, Staré Hrady, Drábské svetnicky a Klamorna), fungoval ve 14. století a snad i ve století následujícím. Zvláštní zmínku zaslouží ojedinelý, chronologicky pomerne citlivý nález vetšího fragmentu cervene malované konvice s trmenovým uchem a trubkovitou výlevkou, kterou datujeme do 2. poloviny 13. až pocátku 14. století. Fragment predstavuje zjevne import z „vyspelejšího“ prostredí hrncírské výroby; nejbližší známá dílna produkující od 2. poloviny 13. století svetlé, cervene malované zboží se nacházela v Ceské Lípe. S casovým zarazením staršího strepového materiálu plne koresponduje radiouhlíkové datování dvou vzorku zuhelnatelého dreva (data po dendrochronologické korekci 1113 – 1307 n. l. a 1097 – 1363 n. l.), které provedla radiouhlíková laborator ÚHIGUG PrF UK v Praze (J. Melková). Jestli bylo opevnení u Krince využíváno kontinuálne ci bylo-li vícekrát obnovováno, nevíme. K lokalite Krinec u Branžeže nejsou známy žádné dobové písemné prameny. Predpokládáme, že vznik hradu souvisí s kolonizací iniciovanou hradištskými cisterciáky, ostatne ve stejné dobe byly založeny i okolní vsi Srbsko, Branžež a nejspíše i Zakopaná. Svým charakterem a volbou polohy hrad urcite plnil funkci správního sídla drobné šlechty. První zmínka o lokalite pochází až z roku 1785 v Knize priznávající obce Branžežské, kde cteme „vedle Skaly Krinecz“ a „Panska Skala jmenem Krinec, u Rybnika hrubyho Komarowa, neužitecna a nemierena“.
Zástavba na úpatí skalního bradla je s jistotou prokazatelná až od pocátku 40. let 19. století, s ní spojujeme i lomy na stavební kvádry, které zcásti zasáhly do prostoru predhradí. Bez souhlasu majitelu prístupových pozemku je tato historická památka neprístupná a stejne jako na ostatní lokality na území CHKO Ceský ráj se na ní krome zákona c. 20/87 Sb. o státní památkové péci vztahuje i zvláštní ochrana daná zákonem c. 114/1992 Sb. o ochrane prírody a krajiny. Zároven se jedná o cennou botanickou lokalitu.
---
Dekuji za spolupráci luablue (Dday) a Pit2002&Linda (Hynšta) za možnost zapojení jejich krásných kešek.Vzhledem k rozmerum bonusové cache prosím o její peclivé uschování. Dekuji a doufám, že se vám celá série líbila.
Wenny (WMH)

Cache je soucasti projektu VYZNAMNE STROMY.

EN :
The coordinates show you a location of the last rock castle in the region of Muzsky hill – Krinec.
But, DON’T SEARCH FOR THE CACHE THERE !

Bonus cache from Muzsky hill rock castle sequel is, in some way, a prize after passing a tour through beautiful places of SW part of Bohemian Paradise, after visiting a mysterious locations of ruins of rock castles scattered in the vicinity of dominant hill Muzsky.
There are a six rock castles, you need to visit four caches (D-Day (name of cache of Valecov castle), Drabske svetnicky & Klamorna (multicache), Stare Hrady and Hynsta) to obtain three-digit number written in the inner side of cover lid of cache (and also on the paper of rules in the cachebox). Then you sum two three-digit numbers from Drabske Svetnicky and Stare Hrady – that will be number ABC and sum numbers from D-Day and Hynsta - DEF)

Final coordinates : N 50 30.ABC E 15 04.DEF

On the way to the cache you could see a view to pond Branzez with the last rock castle in this region - Krinec. Ruins of castle Krinec are located on the top of the sandstone rock beside the Branzez pond (aka Komarovsky rybnik), but there is forbidden entry due to private property and site protection.

Short historical summary :
The first mention of Krinec in the archaeological literature is from half of 20th century. The terrain survey was performed in the year 1987 (description of trapezoid shape of remnants of base of castle tower). Two fragments of pots were found in 1997. Another survey was in 2000, but detailed one (by explorers of Museum of Ceska Lipa) was performed in the second half of 2003.
The castle was found in the second half of 13th century (older than Valecov castle, same age as castles Hynsta, Stare Hrady, Drabske Svetnicky and Klamorna), but the first written note is from the year 1785.
---
Many thanks to luablue (D-Day) and Pit2002&Linda (Hynsta) for their nice caches and oportunity to join their caches to the bonus sequel. Please (due to cache size) try to re-hide cache carefully. I hope that you enjoy whole sequel of caches!
Wenny / WMH

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] i xberarpu fgebzh
[EN] va gur gerr ebbgf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

248 Logged Visits

Found it 239     Didn't find it 1     Write note 6     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 54 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.