Skip to content

De paleolithische vuursteenmijn van Rijckholt. EarthCache

Hidden : 01/04/2007
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


De paleolithische vuursteenmijn van Rijckholt. Diep in het Savelsbos ligt het oudste archeologische en industriële monument van Nederland: een 5000 jaar geleden geëxploiteerde vuursteenmijn. Deze ca. 5000 jaar oude mijn is ontgonnen door de toenmalige bewoners van de streek. Zij groeven schachten tot in de gewenste vuursteenlaag - niet alle lagen waren geschikt voor exploitatie - waarna zij liggend naar links en rechts gangen aanlegden tot een tekort aan invallend daglicht het verder werken onmogelijk maakte, waarna er een nieuwe schacht werd geopend. Zo bereikte men steeds opnieuw de vuursteenlaag. De oude schachten werden veelal met het uitgegraven restmateriaal opgevuld. In een Belgische vuursteenmijn is een skelet van een prehistorische mijnwerker gevonden die bedolven was geraakt. Naast hem werd zijn mijnwerkersuitrusting, een hertshoornen koevoet, gevonden. De omvang van een prehistorisch mijnveld kon gigantisch zijn. Men denkt dat er alleen al bij Rijckholt ongeveer 2000 mijnschachten hebben gelegen, goed voor de productie van miljoenen bijlen! We moeten daarbij niet uit het oog verliezen dat ook rond Rijckholt, bij Valkenburg, Simpelveld, Aken en in de Belgische Voerstreek, vuursteen werd gewonnen. Bovengronds, vlakbij de mijn, werden de knollen vuursteen verwerkt tot halffabrikaten, meestal ruwe bijlen en lange smalle spanen vuursteen, die klingen genoemd worden. De halffabrikaten werden verhandeld en op de plaats van bestemming verder bijgewerkt en eventueel geslepen. Om te kunnen loggen maak een foto van jezelf bij het monument van de vuursteenmijn en beantwoord per mail de volgende vraag: Wat is de maximale diepte van de verticale putten. Doe de foto bij het log. Logs zonder foto en zonder goed antwoord zullen verwijderd worden. Veel plezier Stapper. The paleolithische flintmine from Rijckholt. Deep in the Savelsbos lies the oldest archeologic and industrial monument from the Netherlands: a 5000 years ago runned flintmine. The about 5000 years old mine was exploited through the then inhabitants from the district. They dug shafts to the desired flintseam. Not all the seams were suitable for running after which they lay on the floor in the left and right and constructed corridors until a deficit of daylight made further work impossible, after which they opened a new shaft. So they always reached the new flintseam. The old shafts were mostly filled up with the excavated rests. In a Belgium flintmine is a skeleton from a prehistoric miner found who was buried. Near him they found his miners equipment, a deerhorn crowbar. The dimension from a prehistoric minefield could be gigantic. They say that there were in Rijckholt about 2000 mine shafts, enough for the production of millions of axes. Don't lose sight of that also around Rijckholt, near Valkenburg, Simpelveld, Aken and in the Belgium Voerstreek flint was found. Overground, near the mine, the flint was processing until semi-finished products, mostly rough axes and long small skimmers flint, called blades. The semi-finished products were sold and at the scene of action improved and possibly cut. For logging make a photo of yourself at the mine and add this to the log and answer after that the following question by email: What is the maximum depth from the vertical pits. Logs without a photo and without the right answer will be removed. An Earthcache is an educational form of a virtual cache. The reward for these caches is learning more about the planet on which we live - its landscapes, its geology or the minerals and fossils that are found there. Many Earthcaches are in National Parks. Earthcaches are developed in association with the Geological Society of America. For more information go to http://www.geosociety.org/earthcache/ Much fun, Stapper.

Kijk ook eens bij mijn andere caches:

GC73D5, Rode Beek. http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=25b47717-be66-49ae-a2b7-07a460a7b0f5

GC106CJ, De Paleolithische vuursteenmijn van Rijckholt. http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=59d03c78-088d-4d09-99c7-652a3208273c

GC106FF, De Heimansgroeve.http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=cc0ea18e-df1c-4971-b79a-3069f01a6ce1

GC105PV, Geologisch monument “Cottessergroeve”, http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=239c71b4-e196-4f79-9319-055ecdf16a7b

GC18FZY, Menhir de Ceinturat. http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=cbf04433-aeba-4449-8975-077bd0c0962f

GC18ZB2, Dolmen de Bouéry. http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=1e7db8d9-9791-43e8-8d2b-77654356956c

Additional Hints (No hints available.)