Skip to content

<

Flintsmede på Sorthøj, Aalborg.

A cache by Steenh Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/26/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


                                 
Da Aalborg Kommune havde
planer for en bebygning af området, udgravede Aalborg Historiske Museum i år 1999 og 2000 store dele af det flade stykke på toppen af bakken.Her havde ligget en lille landsby i stenalderen. Under udgravningerne fremkom i alt 23 langhuse og grubehuse, ildsteder, brønde, gruber, kulturlag, ardspor osv.

Blandt fundene var store mængder flintaffald, fladehuggede pilespidser, flintsegle og flintdolke, som viste, at en betydelig flintproduktion havde fundet sted her. Man daterer fundet til at være fra den tidlige del af dolktid, ca. 2350 – 2000 f. Kr..

På dette tidspunkt spillede flinten som råmateriale en stor rolle. Nordjyske flintdolke indgik i europæiske udvekslingsnetværk, og mange havnede i Norge og Sverige, men også i landene mod syd. Dette bekræftes af at her er fundet små fint ornamenterede lerkar med form som en omvendt klokke – såkaldte klokkebægre. I Tyskland og Holland har man fundet paraleller til disse. Dette viser at man var del af et europæisk netværk.

Det er ikke tilfældigt at der har været flintsmede her på bakken, for i forhold til resten af Jylland adskiller Limfjords-området sig ved, at der findes store aflejringer af flint i Kridtundergrunden. Man har også fundet samtidige flintminer cirka 600 m nord for Sorthøj på Skovbakken. Her har man fulgt de naturlige striber af flintknolde ned i kridtundergrunden. Enkelte skakter blev op til 5 m dybe. I bunden af skakterne har man fulgt flintlagene lidt ud til siderne.                                                                
                                                                      
Store mængder af affaldsflint og forarbejder til dolke viser, at den grove tilhugning af flintknoldene skete ved eller i en halvt genfyldt skakt. Herefter har forarbejderne kunnet transporteres videre til finhugning andre steder – blandt andet Sorthøj.
Dolkproduktionen og særligt de sidste stadier af forarbejdningen må have været tidskrævende og krævet en særlig håndværksmæssig viden og måske en form for specialisering.

Egentlig hedder området Bejsebakken, men efter at man begyndte at bebygge området hedder det i daglig tale Sorthøj.  Sorthøj er også navnet på den ene af de gravhøje der ligger her.

Store dele af bakken er udlagt til rekreativt område med belyste stier. Mange af områdets beboere går tur her, for at nyde udsigten ud til fjorden og mærke den friske vind. Når man går over markerne, ser man stadig masser af flint, og man kan også være heldig at finde forarbejdet flint.  

Startkoordinaterne er ved en lille parkeringsplads.

Opgave 1: På startkoordinaterne er et lille skilt, find de 2 sidste cifre og sæt dem til A
                Næste opgave findes på N57 01.(A*20)+78   E009 53.(A*10)+3

Opgave 2.  Du står nu på en gravhøj (nyd udsigten) her tæller du antallet af kampesten oppe
                på Gravhøjen.
                      Hvis der er 2 kampesten er B = 240
                      Hvis der er 4 kampesten er B = 260
                      Hvis der er 9 kampesten er B = 280
                    Næste opgave findes på N57 01.(3*B)+65   E009 53.A+B+76

Opgave 3. Find en trekant og sæt det nederste tal (4 cifret) i trekanten til C.

 Cachen finder du på N57 01.C-B-A-86   E009 53.C-(3*B)-a-17


 Forklaring: * er gange/multiplikation, - er minus/subtraktion, + er plus/addition.
  
             

                                    
English

Flintsmiths (Flintknappers) on Sorthøj, Aalborg.
As The City Aalborg was planning to build houses in this area. Aalborg Historical Museum excavated in 1999-2000 a large early Late Neolithic (aprox 2350-2000 before Christ) site at the flat top of this hill.  Here there have been a small village.
A total of 23 sunken floor huts and 5 two-aisled longhouses, a burial mound from early Bronze Age, pits and comprehensive culture layers were excavated in a c. 50 000 m2 large area. The find material contained large numbers of bell beaker influenced ceramics, pressure-flaked sickles, barbed arrowheads, type I daggers, flint waste etc. Production of daggers and other flinttools is thought to have taken place here.
Approximately 600 meters north of Sorthøj a number of flintmines from the Late Neolithic Period has earlier been excavated. Several dagger deposits are also known from this area, and they indicate the importance of the area. This suggests that people from Sorthøj have been involved in flint mining and dagger export to Norway, Sweden, Holland and Germany. The flint was traded with ceramics and leather.

It is not a coincidence that there have been Flintsmiths here on the hill, because compared with the rest of Jylland, there are large sediments of flint in the chalkground surrounding the Limfjord. About 600 meters north of Sorthøj on Skovbakken there have been excavated flintmines. The shafts/holes where up to 5 meter deep and followed the flintlayers a bit into the sides.

Large quantities of flintwaste og preliminary works shows, that the rough shaping of the flintdaggers took place by or in the flintmines. After this the rough shaped flintdaggers were transported to Sorthøj for finishing.
The Daggerproduction and particular the finishing must have been very time-consuming and demanded special craftsmanlike skills.

Originally the name of this area is Bejsebakken. But after the building of houses, the area is called Sorthøj (Blackhill).  Sorthøj is also the name of one of the burial mounds placed on the top.
A part of this hill i an recreational area with lit-up paths.  A lot of residents take a walk here to enjoy the view and the fresh wind. Walking on the fields you can still see a lot of flint-stones, maybe you are lucky finding a piece that should have been a knife.

The start coordinates is by a small parking space.


1. task: On the start coord. Is a little sign, find the 2 last digits and they are A
                Next task is on  N57 01.(A*20)+78   E009 53.(A*10)+3

2. Task : You are on a burial mound (enjoy the view)  Count the number of large rocks on the top.
                      If there are 2 large rocks  B = 240
                      If there are 4 large rocks  B = 260
                      If there are 9 large rocks  B = 280
                   Next task is on  N57 01.(3*B)+65   E009 53.A+B+76

3. Task : Find a triangle and the bottom figure (4 digits) in the triangle is C.

 Cache is located at N57 01.C-B-A-86   E009 53.C-(3*B)-a-17

 Explanation: * is multiply, - is  subtraction, + is addition.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.