Skip to Content

<

Plzenske reky III - Mze / Rivers of Plzen III

A cache by Cheater_a_Radka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 1/21/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Treti cache ze serie plzenskych rek. Tentokrat o rece Mzi/ The third cache from the Rivers of Plzen. It is about Mze now.
Nezapomente si poznamenat další kod, hodnotu "C"!
Don't forget to note the second letter, the value "C"!


Plzen byla založena roku 1295 králem Václavem II na soutoku 4 rek. Toto místo bylo velmi hospodársky i strategicky výhodné.
Toky rek sledovaly významné obchodní cesty. Ze západu pres Primdu a Tachov šla cesta norimberská, ríšská. Z jihozápadu pres Domažlice a Horšovský Týn cesta rezenská. V Plzni se pak obe cesty sbíhaly.<<br> Soutok rek dále tvoril prirozenou obranu, kterou ješte zesílily hradby a príkopy. Díky tomu platila Plzen až do tricetileté války za nedobytné mesto.
Založení Plzne byl tedy takrka geniální pocin!

Town of Plzen was established in the year 1295 by the king Vaclav II in junction of four rivers. This place was very strategical a economically position.
Rivers followed meaningfull trade routes. The route from Norimberk (imperial route) came from west, over the town Tachov and castle of Primda. The route from Regensburg came from town of Domazlice and Horsovsky Tyn. And both routes were converged in Plzen.
The junction of rivers did natural defence, that was amplified by walls and by ditches. So that, Plzen was uncaptured ad safe town until thirty years war.
The Plzen establishtment was ingenious enterprise.

Mže (nemecky Mies, latinsky Misa) vzniká spojením nekolika pramenných potoku v Ceském lese v okolí Tachova. Nejsilnejší, Blaetterbach, pramení v Bavorsku, ostatní na naší strane Ceského lesa. Všechny pramení ve výšce kolem 700 m n. m.

Mze rises up by joining of few well-streams in Czech Forest near Tachov. The biggest one, Blaetterbach, rises up in Bavaria, the others in Czech part of the Czech Forest. All rising up in height round 700 metres over sea.

  • Rozloha povodí: 1 828,6 km² (drainage area)
  • Celková délka toku: 106,5 km (total length)
  • Prumerný prutok u ústí: 8,5 m³/s (average flow at the estuary)

V krystalických bridlicích má reka melké údolí až do Kocova. Zde se zahlubuje a protéká úzkým údolím až ke vstupu do Plzenské kotliny. V Plzni se Mže v nadmorské výšce 298 m spojuje s Radbuzou a od tohoto místa nese název Berounka. Ve starších dobách se jménem Mže oznacovala reka v celé délce od pramene až k ústí do Vltavy; pojmenování Berounka pro dolní tok pod Plzní je poprvé doloženo teprve roku 1638.

The river has shallow valley to village of Kocov. In this area, the valley of the river is getting deeper and run through narrow valley to fold of Plzen. The river is joining to the river of Radbuza in Plzen, in the elevation 298 metres over sea. And from this place, the river is called Berounka. We have to say, that many years ago,the river of Mze was labeled the river from well to the estuary with the Vltava.

K nejvýznamnejším prítokum patrí z levé strany Hamerský potok a z pravé strany Úhlavka. Na Mži se nacházejí vodní nádrže Lucina (vodárenská) a Hracholusky (víceúcelová).

Brook of Hamersky, coming from left side, is one of the most importnant inflow, the brook Uhlavka, coming from right side. We can find two dams there. The first one is called Lucina (dam for fresh water) and the second is called Hracholusky (mutlipurpose one).

Vodní dílo Hracholusky bylo vybudováno v letech 1959 – 1964. The Hracholusky dam was built in years (1959-1964) Prehrada je zásobníkem vody pro prumyslové, zemedelské a energetické (v levé cásti hráze je vybudován sdružený vežový objekt, který obsahuje malou vodní elektrárnu s Kaplanovou turbínou) využití v Plzenském kraji. Slouží také k cástecné ochrane pred povodnemi. Blízkost Plzne a hranic se SRN predurcují toto vodní dílo k rekreaci.

The dam is resevoir for industrial, agriculture and energetical (there is small power station with Kaplan’s turbine in the left side) usage in region of Plzen. The dam serves as prevention before flood too. Because the dam is near Plzen and czech-germany border, so that this dam is good for recreation.

Mže je splavná od Kocova do Stríbra a dále pak v úseku Hracholusky – Plzen. Pro vodáckou turistiku však není príliš využívána, protože casto nemá v letních mesících dostatek vody (navíc úsek v délce cca 20 km tvorí prehrada Hracholusky). Obtížnost se pohybuje od ZW C (úsek pod prehradou) až po WW I+ (horní cást).

We can sail the river from Kocov to Stribro and then from Hracholusky to Plzen. The river is not often used for water-trips, because the river has not got fixed level of water in summer months. Difficulty proceeds from ZWC to WWI+.

Reka protéká Tachovem, Pavlovicemi (ústí Kosového potoka), Svojšínem, Stríbrem (puvodne hornická osada a královské mesto; zachovány zbytky opevnení, gotický most s branou a renesancní radnice) a dále pak kolem Bubnu (zrícenina gotického hradu ze 14. stol.)

The river flows through Tachov, Pavlovice, Svojsin, Stribro (very nice town from middle-age) and round Buden (the ruin of gotical castle from 14. century)

Cerpáno z :
Source:

Kilometráž ceskoslovenských rek
Tajemná mesta PLZEN (Aleš Cesal)
Wikipedie, otevrená encyklopedie (http:// cz.wikipedia.org)

Additional Hints (Decrypt)

h fgebzrz cbq xnzrarz / haqre fgbar ng gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

1,074 Logged Visits

Found it 1,002     Didn't find it 17     Write note 25     Temporarily Disable Listing 5     Enable Listing 5     Publish Listing 1     Needs Maintenance 4     Owner Maintenance 10     Update Coordinates 5     

View Logbook | View the Image Gallery of 83 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.