Skip to content

<

Praha v kostce / Cubist facet of Prague

A cache by Viburnus Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/24/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

For listing in English scroll down the page.
Tužku s sebou! (půjdete-li v noci, je možné, že nedohlédnete na stage 5)
hodnocení handicaching


Epocha kubismu, ve světovém umění se projevující predevším v malbě a plastice, má v architektuře světový primát v Praze. Ojedinělá jednota uměleckého názoru, projevující se v architektuře i v užitém umění a grafice (1, 2), poukazuje na výjimečnost kubismu v Čechách. V podobné šíři a koncepční ucelenosti se jako svébytný styl totiž nikde jinde neprojevil. Kubismus se vyvinul ze secese, je jejím vyvrcholením a někdy je těžké se rozhodnout, zda jde ještě o secesi nebo už o kubismus.

Jedním z nejlepších příkladů kubistické architektury je dům U Černé Matky Boží, který byl v letech 1911-1912 postaven podle projektu architekta Josefa Gočára. Navržen byl pro Františka Josefa Herbsta jako obchodní dům. Pětipatrová budova s arkýřovými okny a mansardovou střechou skrývala obchodní a provozní prostory a v prvém patře pozoruhodnou kavárnu, zařízenou vestavěným kubistickým nábytkem. Dům se stal příkladem mimořádně citlivého zapojení novodobé architektury do historické zástavby Starého Města. V jeho prostorách nyní sídlí Muzeum českého kubismu.

Tato cache Vás ale zavede jinam, do pražského Podskalí. Přímo pod Vyšehradskou skálou totiž po asanaci vyrostlo hned několik kubistických budov, které by rozhodně neměly uniknout Vaší pozornosti.

První waypoint Vás zavede do Neklanovy ulice 30, před hrozivě krásný nájemní dům. Tento dům se stavěl mezi lety 1913 a 1914, navrhli ho architekti Josef Chochol a František Josef Hodek. Stylově patří ke kubismu a postkubismu. S fasádou měl J.Chochol problémy, kubistické prvky musel na přání městské rady omezit na minimum. Nároží vychází z historizujících fasád a jeho určujícím prvkem je gotizující pilíř, tyčící se přes všech pět poschodí. Mohutná římsa podpíraná zalomenými lunetami zase odkazuje na závěrečné římsy fasád renesančních. Dům se už nenachází v původním stavu - kvůli stavbě garáží byla narušena jeho symetrie, rohový vchod zazděn a přemístěn na stranu do Neklanovy ulice. Na vstupních dveřích do domu (vedle vrat do garáží) si všimněte jejich kubistického kování. C = kolik šroubů napočítáte u klik na domovních dveřích vedle vjezdu do garáže?

Nyní pokračujte vzhůru ulicí bájného zakladatele přemyslovského rodu, cestou po pravé ruce minete dvě fresky s výjevy "Libušin kůň přivádí vladyky ke Stadicům, kde Přemysl orá na poli" a "Kněžna Libuše vítá oráče Přemysla, nového knížete Čechů". Nahoře na křižovatce se pak obraťte ulicí Vratislavovou vpravo. Kníže Vratislav byl synem Bořivoje I. a Ludmily, jeho ženou byla Drahomíra a s ní měl dva raubíře: Vašíka a Bolka; líčení jejich rodinné historie po smrti tatíka vynechám, stejně ji všichni známe.
Po chvíli chůze z kopce po levé straně pod č.p.20 potkáváme další kubistický dům. Bohužel se mi o něm nepodařilo zjistit nic bližšího. Tedy kromě jedné zvláštnosti - všimněte si, že pod ním následuje dům U Holubů a pak je další dům se stejnou šedivou fasádou. Ony to ale nejsou dva kubistické domy, nýbrž jeden jediný, který "obtekl" a pohltil prostřední dům U Holubů. Prozrazují to červená čísla popisná a zadní část domu. Pod domem č.20/24 se pak ulice rozdvojuje. Projděte podloubím až na konec slepé uličky, odkud je možné vidět i zadní fasádu tohoto činžáku. A také další dům (č.156/22) ukrytý za ním. I na jeho fasádě najdeme kubistické prvky, i když jen velmi umírněné. Na pohled asi nejzajímavější je vystupující část domu nad vchodem, ukrývající centrální schodiště. Kolik zalomených oken tu nad sebou vidíte? = Ua. (úzké schody mezi domy jsou zkratka k Cihelné bráně)

Sejděte Vratislavovou ulicí až dolů na křižovatku a kousek se vraťte do Neklanovy ulice č.2. Jde o stavbu z roku 1913, nájemní dům Jana Bayera, architekty byli Antonín Belada a Josef Chochol. Poodejdete-li kousek a prohlédnete si stavbu z dálky, jistě vaši pozornost přitáhne půdní okénko ve tvaru pravidelného mnohoúhelníku =Ub.

Dál pokračujte podél železničního mostu, dokud nepřijdete k tramvajovým kolejím. Nepřecházejte ještě, nejbližší dům je totiž Kovařovicova vila s kubisticky laděnou zahradou a plotem. Dostavena byla roku 1913, architektem byl Josef Chochol. V pojmenování vily potkáváme jejího majitele, inspektora stavebních podniků obce pražské, Bedřicha Kovařovice. Od r.1960 sídlila ve vile mateřská školka, v roce 1995 proběhla rekonstrukce a stylové úpravy a dnes tu sídlí soukromá firma. Teď spočtěte kovové hroty plotu vily směrem do Vnislavovy ulice (nalevo od branky). Výsledné číslo je (B). Pak už přejděte na druhou stranu silnice a pokračujte po nábreží proti proudu Vltavy.

Až budete stát přes silnici přímo proti balkonku na trojdomku, zastavte naposled své kroky. Díváte se na rodinný trojdům Františka Hodka, bratří Bayerů a Antonína Belady (popořadě zleva) dostavený roku 1913. Po stranách balkonku je figurální výzdoba zobrazující pěvce Lumíra před trůnící Libuší. Jaké zvíře drží jeden z vladyků stojících při Libušině trůnu? Jde-li o sokola přiřaďte E=4, pokud vede koně, E=6 a pokud to je jeden z Přemyslových volků, pak E=7.

Indicie teď máte všechny, můžete si dosadit: U= Ua+Ub

N 50° 03. C*U+((B-E)*18) -6
E 14° 24. C*U+((B-E)*18) -30

Odlovte si kešku a pokračujte po nábřeží dále - novoklasicistní Podolská vodárna je totiž zdobena mírně kubizujícími prvky. Poznání dychtivý kačer zajisté neopomene navštívit a ocenit kubistickou lampu veřejného osvětlení (Jungmannovo námestí, v rohu za hospodou U Pinkasů) od E.Králíčka - literatura říká, že je na světě jediný, ale např. takový Libeňský most je kubistický celý včetně původního osvětlení. Opravdu krásným souborem kubistických staveb je Ďáblický hřbitov (brány, zdi, mobiliář i obřadní síň). Náhrobek F.Kafky na Novém židovském hřbitově, činžovní dům K. Hannauera st. (detail 1, 2) na rohu ulic Boleslavovy a Na Fidlovačce, na němž je krásně vidět návaznost secese a kubismu, galerie Diamant (detail 1, 2, 3) na rohu ulic Spálené a Lazarské, již zmiňovaný Dům U Černé Matky Boží GC23GNE (detail 1, 2, 3, 4) v Celetné ulici, nebo Učitelské domy (detail 1,2) v ulici Elišky Krásnohorské, či Gočárovy domky v Zoo (streetview), vily v Jinonicích, Vršovicích, na Břevnově, domy na začátku Karmelitské ulice u Malostranského náměstí od Emila Králíčka...
Dále možno jmenovat stavby rondokubistické*: budovu Legiobanky, dnes ČSOB Na Poříčí 24 (detail, interiér), Mánesův most, budovu ČD na Florenci, palác Adria, kiosek v Šervůdu u tramvaje GC2N3RY, rohový dům (1, 2) v Olivově ulici , či dům U Myšáka ve Vodičkově ulici, činžák na Čechově náměstí, další a další v Holešovicích... po Praze jsou těch domů stovky, člověk už to ani nevnímá. A je to škoda, protože je to krása.
Kubismus samozřejmě není žádnou výsadou Prahy - např. takové lázně Bohdaneč - to je vyloženě lahůdka. Ale to už ať nám zprostředkují místní. Více o kubismu najdete třeba tu anebo onde, ale úplně jinde taky: stačí hledat, schovaný to neni :)

* Užívá se také termín národní sloh nebo obloučkový kubismus; jde o to, že se ostré kubistické hrany, krychle a jehlany zjemnily a zaoblily do obloučků "v duchu slovanské tradice". Takže to někdy připomíná dětskou stavebnici. Je to jeden ze stylů, které se také označují jako Art deco.


!The cache is not at the above co-ordinates!
(see the additional waypoints, read through the text and then calculate the final)
Thanks to zensunni for help with the English listing!

The Cubist style is well known in paintings and sculpture but in the Czech Republic it also affected architecture, which is unique in the World (check the links in the Czech listing). This artistic unity in architecture, applied art and graphic shows the uniqueness of Cubism in the Czech Republic.

One of the best examples is the House of the Black Madonna designed by Josef Gočár. It was built in 1912 as a store with a coffee lounge (very popular among artists). This house became an example of the sensitive use of modern architecture in a historic build-up area. Nowadays a Museum of Czech Cubism resides here.

This multicache will lead you to Prague's Podskalí - "Under the rock". A few cubist houses stand along a short walk under the Vyšehrad Rock. Here you can gather the information to find the final coordinates for the cache.

The first waypoint is house on the address 30 Neklan Street. Neklan was one the first (mythical) Czech dukes of the Przemyslid dynasty. The house was built in the post-cubist style, by Josef Chochol and F.J.Hodek. To get C, take a look above the doors on the corner. There are structures reminding of broken umbrella as seen from above. How many facets (triangles) does this "umbrella" consists of= C?

Now continue up Přemyslova Street, which is named after Czech duke Przemysl the Ploughman, the mythical ancestor of the Przemyslid dynasty. At the end of the street turn right to the Vratislavova Street, named after another Czech Przemyslid duke, this time real one, who was father of St.Wenceslaus. After 130 meters turn to the left around the corner of another cubist house and up to the blind alley. Go through the archway and you will see yet another house (156/22 Vratislavova St) that has only very austere cubist decor and jutted central part (above the entrance doors). How many "zig-zag" windows are there = Ua?

Then continue down the Vratislavova street and turn to the right back to Neklanova Street. You will reach the third waypoint - 2 Neklan Street. It is a rental house from year 1913, architects were Antonín Belada and Josef Chochol. On the roof of the "turret" there is a geometrically shaped window - how many glass triangles does it consist of (Ub)?

Continue towards the river but don't cross the street with tram lines yet. The nearest house is Kovařovic's villa, one of the most beautiful cubist houses designed by Josef Gočár. Both the garden and fence are also designed following Cubist principles. Count up all the iron spikes of the fence along the street on the left side from the gate. You'll get (B).

The last waypoint is opposite three houses - F.Hodek's, the Bayer brothers' and A.Belada's (in order from the left). On both sides of the balcony is a sculpture depicting bard Lumír and duchess Libuše on the throne (according to the myth she married a ploughman Przemysl we were talking äbout before). One of the men on the right side is holding an animal. If it is a falcon, then E=4, E=6 for a horse and E=7 if the animal is an ox.

You can also visit the only cubist lightpost in the world behind the Jungmann Square, the House of the Black Madonna in Celetná Street as mentioned above, or the rondocubist* building of the Bank at 24 Na Porící ... There is a lot of cubism in the streets of Prague (look at linked photos in Czech listing) or else in the Czech republic (e.g. spa Bohdaneč).
*It is a style derived from cubism; Cubist sharp-edged shapes, cubes and pyramids softened, made round and transformed into arcs (so that it often looks like a toy blocks); also called "national style", one of the Art Deco styles.

Find out more here or here.

Now calculate the final co-ordinates:
U=Ua+Ub
N 50° 03. C*U+((B-E)*18) -6
E 14° 24. C*U+((B-E)*18) -30Additional Hints (Decrypt)

[Cz] pupr gb gra fcenial tels
[En] unaqyr gur cbvagre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.