Skip to Content

<

Plzenské reky IV - Uhlava / Rivers of Plzen IV

A cache by Cheater_a_Radka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/24/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Ctvrta cache k Plzenské reky
The fourth cache for Rivers of Plzen Series Nezapomente si poznamenat kod, hodnotu "B"!
Don't forget to note the letter, the value "B"!

Plzen byla založena roku 1295 králem Václavem II na soutoku 4 rek. Toto místo bylo velmi hospodársky i strategicky výhodné.
Toky rek sledovaly významné obchodní cesty. Ze západu pres Primdu a Tachov šla cesta norimberská, ríšská. Z jihozápadu pres Domažlice a Horšovský Týn cesta rezenská. V Plzni se pak obe cesty sbíhaly.
Soutok rek dále tvoril prirozenou obranu, kterou ješte zesílily hradby a príkopy. Díky tomu platila Plzen až do tricetileté války za nedobytné mesto. Založení Plzne byl tedy takrka geniální pocin!

Town of Plzen was established in the year 1295 by the king Vaclav II in junction of four rivers. This place was very strategical a economically position.
Rivers followed meaningfull trade routes. The route from Norimberk (imperial route) came from west, over the town Tachov and castle of Primda. The route from Regensburg came from town of Domazlice and Horsovsky Tyn. And both routes were converged in Plzen.
The junction of rivers did natural defence, that was amplified by walls and by ditches. So that, Plzen was uncaptured ad safe town until thirty years war. The Plzen establishtment was ingenious enterprise.

Úhlava (nemecky Angel) pramení na svazích Pancíre na Šumave a v krátké vzdálenosti se spojuje s potokem z Cerného jezera. Pod Zelenou Lhotou protéká retencní nádrží Nýrsko. Na celém dalším toku pres Klatovy, Preštice až do Plzne sleduje témer severní smer až k svému ústí do Radbuzy v Plzni. Povodí Úhlavy merí 929 km2. Její celková délka je asi 100 kilometru.

River of Uhlava (in german Angel has a well at the slope of Pancir hill in Sumava and it joins with a brook from Cerne Lake It run throw retentive basin called Nyrsko below Zelena Lhota. It follows northern direct to estuary with Radbuza in Plzen over Klatovy and Prestice. River-basin of Uhlava has 929 km². Total length is maybe 100 km.

Reka je sjízdná od hráze vodní prehrady Nýrsko do Plzne. Prehrada byla vybudována v létech 1965 - 1969. Má sypanou hráz vysokou 36 m preklenující šíri 337 m Úhlavského údolí. Objem ciní 1 mil. m3. Slouží jako zásobárna vody pro Domažlicko a Plzensko (Platí zákaz koupání a táborení). Pod hrází je moderní úpravna pitné vody.

We can start water-trips at dike of basin of Nyrsko to Plzen. The lake was built in years 1965-1969. The dike is 36 metres high bypassing 337 metres long valley. Dimension has 1 milion m3. It is served as resevoir for Domazlice (it is prohibited to bath). Under the dike is a water works for drinking water.

Úhlava protéká Nýrskem (zrícenina hradu Pajrek), Janovicemi, Bezdekovem, Klatovy (historické námestí, cerná vež, katakomby), Švihovem (pozdne gotický vodní hrad), Lužany (renesancní zámek),Prešticemi .

The river flows through Nyrsko (ruins of Pajrek castle), Janovice, Bezdekov, Klatovy (historical town, black tower, catacombs), Svihov (water castle from middle-age), Luzany and Prestice.

Cerpáno z :
Source:

Kilometráž ceskoslovenských rek
Tajemná mesta PLZEN (Aleš Cesal)
Wikipedie, otevrená encyklopedie (http:// cz.wikipedia.org)

Additional Hints (Decrypt)

cbq xnzrarz, oyímxb gebwvgéub fgebz / haqre n fgbar arne gur gevcyr gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.