Skip to content

Jizerere Mystery Cache

Hidden : 04/02/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

(výchozí souradnice jsou pouze orientacní, cache ani nic jiného zde nehledejte)

This cache is based on the knowledge of dramatic works of the famous Czech thinker, scientist and inventor Jára Cimrman. Since his plays are not translated into English, this cache is available to Czech speakers only. We’re sorry, you don’t know what you’re missing.

Vážení prátelé, dovolte, abychom vás privítali na honbe za cache Jizerére. Jak název napovídá, je venována památce velkého myslitele, badatele a vynálezce Járy Cimrmana, zakladatele divadelního spolku Jizerére, který pusobil v pojizerské obci Liptákov. Znalcum mistrova díla (ale i primerene zasvecené verejnosti) nabízíme možnost navštívit lokalitu, kde byla po povodni na jare roku 2006 objevena dosud neznámá hra velikána, který by jiste vešel do dejin jako „plešatá labut jizerská“, kdyby ovšem existoval nejaký doklad toho, že byl skutecne plešatý.

Samotná hra, na jejíž rekonstrukci se v soucasnosti intenzivne pracuje a snad bude v nejbližší dobe predstavena divákum, byla slavným liptákovským výbuchem odmrštena z truhlice nabité Cimrmanovou pozustalostí do reky Jizery, jejíž proud ji odnesl až k samotnému soutoku s Labem. Zde ji velká voda naštestí vyplavila na breh a následne ukryla pod nánosem bahna (narozdíl od fragmentu hry Kleštencova bronchitida, která byla odplavena po Labi až do Dráždan, kde byla vylovena, zcizena a pod názvem „Der bronchitische Kastrat, Krankenspiel von Frühlingspreis Zimmermann“ uvádena v Dresdener Theater).

Abychom zajistili, že se památné místo, na kterém byla hra nalezena, nestane tuctovou turistickou atrakcí, neuvádíme zde jeho polohu. Tu zjistíte, pokud navštívíte jedny z níže uvedených souradnic a správne vyrešíte krátkou úlohu, založenou na znalosti mistrových dosud uvedených her. Na míste se nachází pametní cache, která by se snad postupem casu mohla naplnit upomínkovými predmety cimrmanologické hodnoty, prípadne nekterými z jeho vynálezu.

Zadání, jehož vyrešení vás dovede k úkrytu cache, jsme pripravili ve dvou variantách. V obou prípadech jde o správné prirazení úryvku z díla a jeho názvu. Težší varianta predpokládá obstojnou znalost del, lehcí je (teoreticky) rešitelná i racionální úvahou. K vyrešení není nutné znát celé Cimrmanovo dílo, bohate stací hry Akt; Blaník; Dlouhý, Široký a Krátkozraký; Dobytí severního pólu; Hospoda na mýtince; Nemý Bobeš; Švestka; Vražda v salónním coupé; Vyšetrování ztráty trídní knihy; Záskok. Znalcum samozrejme doporucujeme težkou variantu.

lehká varianta: N 50° 10.650 E 014° 43.190
težká varianta: N 50° 10.650 E 014° 43.140

Souradnice vás privedou k budove, jejíž steny jsou v dolní cásti cihlové. Zde stací lokalizovat tesne nad zemí cihlu oznacenou písmenem G (tzv. G-Punkt) a ve šterkovém chodnícku pred ní, asi deset centimetru od steny, najdete nehluboko zahrabanou schránku se zadáním.

V galerii najdete první listy logbooku.

Kesky na pocest Járy Cimrmana

Additional Hints (Decrypt)

obq T: h uebzbfibqh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)