Skip to content

<

B T I

A cache by Kvarndammen Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/07/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Bacillus thuringiensis israelensis (BTI) är en bakterie som lever av dött organiskt material och som förekommer naturligt i fuktig mark över stora delar av världen, även i våtmarken Nordmyran nära Tärnsjö.

Forskning kring potentiella biologiska bekämpningsmedel mot stickmygglarver i Israel under 1976 resulterade i det första fyndet av BTI i en vattenpöl med döda mygglarver. Experiment med denna bakterie visade att den var mycket toxisk för stickmygglarver. Under början av 1980-talet startades myggbekämpning med BTI i Tyskland, och 2002 gavs tillstånd att på försök starta forskning och bekämpning i och kring våtmarkerna vid nedre delen av Dalälven.

Den här gömman visar den speciella natur som under vissa förutsättningar kan producera enorma mängder mygg. När du är på plats, tänk på att skillnaden mellan låg- och högvatten i Färnebofjärden kan vara 2 meter! Slutgömman ligger nära det fält som Myggprojektet har använt som flygbas vid spridningen av bekämpningsmedlet.

Du kommer till angiven parkeringsplats via en smal grusväg från Nora kyrka. Startkoordinaten leder dig till en plats nära en stor fin grillkåta. Hur många hörnstolpar har den (A)? Den plats du är på har ett namn, vilket? Antalet bokstäver i det namnet är (B). Beräkna nu: xxx = A * 42 och yyy = 500 - B
Du finner gömman om du utgår från startkoordinaterna och adderar 0° 00.xxx till Norr och subtraherar 0° 00.yyy från Öst. Man kan ju undra om det är en ren tillfällighet att samma år som BTI upptäcktes (1976) så återuppbyggdes den gångväg du bör ta för att komma till gömman!

Eng: When searching for this cache, You should know that the water level of Dalälven river could vary as much as 2 meters. Sometimes this can result in lot of mosquito. Since 2002 BTI is used to reduce this problem.
From Nora church there is a small gravel road to the parking place. The given co-ordinates will bring you close to a shelter over a fireplace. How many corners are there on this shelter (A)? This place has a name, what? Number of characters is (B). Now calculate: xxx = A * 42 and yyy = 500 - B
You get the co-ordinates for the cache if You take the original co-ordinates and add 0° 00.xxx to the North and subtract 0° 00.yyy from the East. The same year as BTI was discovered (1976), the path You are about to walk was rebuilt!

The cache is a small (0.3 l) plastic box with the usual stuff + a small memory for FTF.

Additional Hints (Decrypt)

Fi: 10 zrgre seåa hgrqnffrg
Rat: Frpbaq ovttrfg fgbar pbirerq jvgu n fznyy fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.