Skip to Content

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.

Traditional Geocache

Geologická #3 – Dinosauria

A cache by Honzik&Pavlinka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 4/10/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


O dinosaurech...
Každý jiste zná komercne úspešné obrí ještery, obyvatele nescetných „jurských parku“ po celém svete. Skutecnost však není tak desivá jako ve Spielbergove filmu. Kdo opravdu byli ti slavní dinosauri?

Triceratopsi v bazine

Dinosauri (z reckého deinos sauros = „strašný ješter“), byli velcí i malí ješteri z trídy plazu. Žili v období druhohor (mesozoiku), které se delí na tri útvary: trias, jura, krída. První zástupci dinosauru se objevují pocátkem triasu asi pred 235 mil. let. Postupne ovládli ruzná životní prostredí na suché zemi, ve vode i ve vzduchu. Vyznacovali se malou hlavou s malým objemem mozku, meli vyvinuté druhé nervové centrum v oblasti míchy a mohutne vyvinuté zadní koncetiny a ocas. Prední koncetiny byly zpravidla menší, u nekterých celedí zakrnelé. Tito dinosauri se pohybovali vzprímene po zadních nohách a svým vzhledem pripomínali dnešní klokany, se kterými však nemeli nic spolecného. Nekterí dinosauri byli schopni i rychlého pohybu. Triasoví dinosauri nedosahovali mohutných rozmeru jako jejich mladší jurští následovníci. Jedním z nejvetších v triasu byl Plateosaurus s délkou kolem 7 m. V jure dorustali mnohem vetších rozmeru, nejvetší Seismosaurus meril 36 až 50 m. Od stredního triasu roste rozmanitost druhu a objevují se i formy plazu, které žijí dodnes – krokodýli a želvy. V kríde zacali být dinosauri postupne vytlacováni savci.

Pro morské prostredí jsou typictí ichtiosauri, ve vzduchu se od jury proháneli pterosauri, pozdeji první operený Archeopteryx. Tento dinosaurus byl ale slepou evolucní vetví. Ze suchozemských sauropodu jsou nejznámejší brontosaurus, diplodocus, stegosaurus nebo dravý tyranosaurus a allosaurus.

160 mil. let dlouhá éra vlády dinosauru koncí rychlým vymíráním na prelomu masesoika a kenozoika. Vedci se stále nemohou shodnout, co bylo prícinou tak rychlého vyhynutí dinosauru. Nejuznávanejší teorií je dopad velkého chicxulubského asteroidu o prumeru více než 10 km na zemský povrch cca. pred 65 mil. lety (konec krídy). Následné požáry spolu s intenzivní vulkanickou cinností zastínily povrch planety, což vedlo k radikální zmene klimatu. Všechny tyto události probehly v rámci geologického casu velmi rychle (cca. 30000 let) a rada živocichu nebyla schopna se vyrovnat s touto zmenou. Od pocátku tretihor se vlády na planete ujímají teplokrevní savci, kterí odolali zmene klimatu. Katastrofickou událost dokládá vrstvicka s vysokým obsahem iridia, kterou je možné sledovat po celém svete na hranici mesosoika a kenozoika. Nejnovejší teoriem na základe nálezu predpokládají, že dinosauri mohli prežít velké vymírání na konci krídy o 5-6 milionu let a definitivne vymreli až pred 60 mil. let.

Nejvíce nálezu kosterních pozustatku dinosauru pochází ze Severní Ameriky, východní Afriky, strední Asie: Jedna z nejproslulejších nalezišt jsou soustredena ve sladkovodních uloženinách souvrství Morrison v z. cásti USA. Tyto oblasti spadaly v dobe mesozoika do tropického prímorského podnebí, které bylo velice príznivé pro život dinosauru.

Plateosauri

V Ceské Republice to není s nálezy koster dinosauru nijak slavné. V triasu a jure tvoril Ceský masív horský ostrov, který oddeloval Thetis (zárodek Stredozemního more) na J a Lauurasii na S. Teprve v kríde se na naše území dostává more.
Donedávna jediným dokladem výskytu dinosauru na našem území byl nález jedné stopy v lomu U devíti krížu SZ od Cerveného Kostelce. Tato stopa snad patrí dinosaurovi z podrádu Theropoda. Minulý rok do sbírky pribyla stehenní kost patrící bežnému typu býložravého dinosaura z celedi Iguanodon (žil asi pred 95 mil. lety), která byla nalezena nedaleko Kutné Hory. Na stejné lokalite byla pozdeji nalezena cást kloubu z prstu zadní nohy.

Aby Ceská Republika nebyla ochuzena o celou kostru dinosaura, byla usporádána tríletá expedice do Mongolska, která má za cíl privézt co nejvetší cást kostry dinosaura. Loni byl zkušený tým v Mongolsku vytipovat nekolik slibných lokalit. Letos by kostra mela být vyzvednuta ze zeme. Celá kostra by mela být umístena v Muzeu historie zeme vznikajícím na Prírodovedecké fakulte UK.

Neco o lokalite...
Cache vás zavede k lomu v Prední Kopanine. V lomech v okolí Kopaniny se již od stredoveku teží opuky belohorského souvrství (spodní turon), které vynikají svojí kvalitou. Nejkvalitnejší a nejpevnejší je tzv. zlatá opuka, která je težena v lomu poblíž keše. Tyto horniny byly v minulosti použity na výstavbu mnoha významných pražských památek, jako je pražský Hrad, bazilika sv. Jirí a dalších. Velice casto zdejší opuky používaly jako socharský kámen. Opuky jsou svetle šedé až žlutavé velmi jemnozrnné horniny. Sedimentovaly v pomerne klidném hlubokomorském prostredí. Ve spodním turonu došlo ke zdvihu morské hladiny a velká cást Cech byla pod morskou hladinou. Paleontologicky jsou tyto horniny velmi chudé. Jen zrídka lze nalézt fosilie ruzných druhu krídových inoceramu, amonitu ci plžu. Ackoliv je lom stále aktivní (dotežuje se kámen na opravy pražských památek), je vyhlášený jako chránené území, zejména kvuli významnosti lokality jako neostratotypu (standardu) belohorského souvrství. A co má lokalita spolecného s dinosaury? Snad je to, že v dobách kdy vznikaly tyto horniny se ve zdejších morích mohli prohánet morští dinosauri - ichtyosauri. Bohužel jejich kostry nebyly nikdy v místních horninách nalezeny.

Jak se dostat ke keši...
K ceste doporucuji využít hromadnou dopravu nebo vlastní auto. Ze stanice Dejvická jezdí do Prední Kopaniny RegioBus 312. Ackoliv je ke keši nejblíže ze zastávky K Tuchomericum, vystupte už na zastávce Prední Kopanina a prohlédnete si románskou rotundu (visit link). Až si ji dostatecne prohlédnete, vydejte se za šipkou ke keši. Prejeme dobrý lov.

Additional Hints (Decrypt)

Cbq uehšaí/Haqre gur crne gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

1,588 Logged Visits

Found it 1,559     Didn't find it 5     Write note 19     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 2     Update Coordinates 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 139 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 5/27/2018 9:50:04 AM Pacific Daylight Time (4:50 PM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page