Skip to content

<

Rogaland Rundt

A cache by Mr.Jacobsen Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/25/2007
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:  regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Rogaland Rundt

Rogaland

Fakta

Administrasjonssenter: Stavanger
Befolkning: 404 566 (1.1.2007)
Areal: 9 140 km2
Minste kommune, Kvitsøy: 5,7 km 2
Største kommune,
Suldal:
1 727,6 km 2
Høyeste fjell, Vassdalseggi: 1 658 m
Største innsjø, Blåsjø: 84 km 2
Største øy, Karmøy: 177 km 2
   

Cache statistikk

Cacher totalt 210 (16.5.2007)
Aktive cacher 189
Traditional cache 172
Mystery cache 8
Multi cache 7
Web Cam cache 1
Virtual cache 1
Event cache 0
   
Cacher per km2 0,023
Cacher per 1000 innbyggere 0,519

 

Fylkessymbol

Fylkesfugl: Vipe
Fylkesblomst: Klokkelyng
Fylkesstein: Anortositt
   

 

 
 
 

Rogaland grenser mot Hordaland, Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark.

Rogaland er av mange blitt kalt et Norge i miniatyr. Dette er gjerne fordi Rogaland har litt av alt når det gjelder landskap. Det er høye fjell og dype fjorder, landbruksjord og skog, fosser og stille vann, lange sandstrender og bratte svaberg.

Fylket inneholder det meste av norsk natur: Høyfjell med snø og is som aldri smelter, et vilt fjordlandskap, frodig jordbruksland og naken kyst.

For rundt 10 000 år siden streifet folk omkring på det tørre Nordsjølandet som nå er sunket i havet. Mot nordøst så de skyer som vitnet om land på andre siden. De satte seg i båtene sine, padlet over Norskerenna og fant den sørvestre delen av det landet vi i dag kaller Norge.

Det er spor etter dem flere steder i Rogaland. En stor boplass ble oppdaget i 1998, da oljeselskapet Statoil skulle legge en undersjøisk gassledning inn til Kårstø. Slik ble sirkelen gjennom tusenårene sluttet. I dag er Rogaland Norges olje- og gassfylke, og mange rogalendinger tilbringer tiden på oljeplattformer til havs, vår tids ”Nordsjøland”.

Rogaland er et fantastisk sted å utøve vår hobby, med turbokser nesten over alt. Vi får en god mulighet til å se alle kontrastene i vårt fylke på en utmerket måte.

"Rogaland Rundt" turboksen er en utfordring for alle dere som holder på med Geocaching, hvor målet er å logge en turboks i hver av de 23 kommunene før man kan logge denne. Belønningen for dette er stor, i Geocaching forstand, man vil kunne vise til at man har cachet over hele Rogaland og kan med rette kalle seg en cachoholiker.

 

For å kunne gjennomføre "Rogaland Rundt"
korrekt må nedenstående retningslinjer følges;

 1. Koordinatene som er nevnt over er IKKE korrekt. Turboksen kan være gjemt langt unna, faktisk flere mil, men garantert innen Rogaland fylke.

 2. Jakten på Rogaland rundt turboksen begynner 1. mai 2007. Turbokser funnet/logget før denne datoen vil ikke gjelde mot "Rogaland Rundt" turboksen. Gjenbesøk av tidligere loggete turbokser vil ikke telles.

 3. Generelt aksepterte regler, retningslinjer og vilkår for logging av turboksfunn gjelder. Turboksene må være listet på GeoCaching.com og være personlig (fysisk) funnet og logget. Turboksene skal være av typen Traditional Cache, Multi-cache, Mystery Cache eller Letterbox Hybrid. Nano- eller Micro-cacher teller ikke.

 4. For Multi-cacher og Unknown Cacher er det startkoordinatene som gjelder, ikke de endelige koordinatene.

 5. For de kommuner som per dags dato ikke har turbokser  godkjennes utplassering av turboks som tellende mot "Rogaland Rundt". Følgende krav må tilfredstilles; utplassert turboks skal være av typen Traditional Cache, Multi-cache eller Mystery Cache. Nano- eller Micro-cacher teller ikke, ei heller turbokser som er utplassert med det mål for øyet å kun telle mot ”Rogaland Rundt”, typisk i veikanten eller uinteressante steder. Man kan heller ikke utplassere "ferie-cacher" som tellende mot "Rogaland Rundt", gyldig utplassering vil være i egen kommune eller tilgrensende nabokommune, eller hvis man på annen måte har tilknytning til stedet.

 6. Når det er oppnådd utplassering av turbokser i de manglende kommuner, bortfaller pkt.5.

 7. Lag (Team) som opprettes med mål å kunne logge turbokser i alle kommuner på en rask måte vil ikke bli godtatt. Logger som gjøres i team (familieteam) skal alle medlemmer være med på alle turbokser som skal telle mot "Rogaland Rundt".

 8. Kommunegrenser er som definert i Mapsource kart N250 Norge.

 9. Vi er villig til å diskutere tvilstilfeller, søke råd hos andre, men i siste instans ligger avgjørelsen hos turbokseier.

 10. Husk dette er en hobby, det skal være gøy.

Hvordan gjennomføre utfordringen?

Det skal ikke være så vanskelig. Det første du skal gjøre er å opprette en delt bokmerke liste som viser de funnene du vil skal telle mot "Rogaland Rundt".
Send en e-post til Mr.Jacobsen når du har gjennomført alle kommunene, med en link til din bokmerkeliste.
Hvis du ikke lager bokmerkeliste så tar vi gjerne mot en liste i et format som kan leses i GSAK. Dette gjelder for de som ikke er Premium medlemmer eller som har vanskelighet med å opprett bokmerkelister.
Vi vil så gå gjennom listene for å sjekke av mot kravene som er listet over - gi oss én uke på å sjekke dette. E-poster vil bli behandlet i rekkefølgen vi mottar disse.

Tilfredstilles alle kravene vil vi sende ut (e-post) beskrivelse og de endelige koordinatene for "Rogaland Rundt" turboksen. Funnet av denne kan ikke logges på GeoCaching.com før den fysiske turboksen er funnet og loggboken i denne er signert.


 
 
 

Additional Hints (No hints available.)