Skip to Content

This cache has been archived.

Zokeshka: Archivace

More
<

Vodarna/Waterworks Hladnov

A cache by Zokeshka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/17/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Vodárna Hladnov

Na uvedených souradnicích najdete budovu vodárny.

K vyluštení finálních souradnic cache vypoctete jednoduchý príkládek:

Ve dvou nádobách je nalita voda. Kdybychom prelili z první do druhé 2 litry, bude v obou stejne. Kdybychom však prelili z druhé nádoby do první 4 litry, bude v první ctyrikrát tolik vody jako ve druhé. Kolik litru vody je v každé nádobe ?

Finální umístení

První nádoba: X litru

Druhá nádoba: Y  litru

49.Y4292°N

18.(X/4)0114°E

 

Stavba byla puvodne vodárenskou veží, kde podzemní a nadzemní nádrže mely dohromady 500 metru krychlových objemu.

Víceúcelová stavba se zemním a vežovým vodovodem, hasicskou zbrojnicí a vyhlídkovou veží byla postavena v letech 1908-09 v návaznosti na zrízení obecního vodovodu na Hladnove.  Secesní budova je vysoká 16 metru a má tvar pravidelného osmiúhelníku, který doplnuje ctyrboká vež. Puvodne mela drevenou nástavbu se dvema vyhlídkovými prostory, nižším proskleným a vyšším s otevreným ochozem. Nad nimi byla ješte ozdobná vížka.
Ve 20. letech uzavrena pro rekonstrukci schodište. V té dobe byla chátrající drevená cást nahrazena zdenou nástavbou.

Od 10.5. 1925 znovu otevrena a zprístupnena. Další opravy probehly v letech 1938 a 1947.
1970-1973 byla vodárna prestavena na vyhlídkovou restauraci Panorama. Od 90. let je objekt uzavren a zapocaly opravy, které nebyly dosud dokonceny. Krome toho, že na lešení pribyly antény, se nic nezmenilo. Stavba je v cím dál chatrnejším stavu, presto (nebo práve proto?), že je Kulturní památkou. Pikantní je, že v budove sídlí firma, která má v predmetu podnikání krome telekomunikacních služeb také realitní cinnost a správu a údržbu nemovitostí :-)


Hladnov Waterworks

You can find the waterworks building at the above-mentioned coordinates.

To uncover the final cache location, do the following simple calculation:

There is water in two containers. If we poured 2 liters from the first one to the other one, there would be the same quantity in both of them. If we poured 4 liters from the second container to the first one, there would be four times more water in the first one than in the second one. How many liters of water are in each container?

Final Cache Location

First container: X liters

Second container: Y  liters

49.Y4292°N

18.(X/4)0114°E

 

The building was originally a water tower with underground and aboveground tanks whose combined volume was 500 cubic meters.

The multi-purpose structure with ground and tower water pipes, fire station and observation tower was built in 1908-09, following the establishment of municipal water line in Hladnov. The secession building is 16 meters tall and has a shape of a regular octagon, which is supplemented with a square tower. Originally, there was a wooden extension with two observation areas, the lower one with glass and the upper one with an open gallery. Above them was a decorative turret. It was closed in 20s for stairway reconstruction. At that time, the dilapidated wooden part was replaced with a masonry extension.

Re-opened and made accessible on May 10, 1925. More repairs followed in 1938 and 1947.
1970-1973 the waterworks were rebuilt to make a scenic restaurant Panorama. The structure has been closed from 90s; repairs started that have not been finished. Beside aerials added to the scaffolding, nothing has changed. The structure keeps dilapidating, despite (or just because?) of being a historic landmark.  It is piquant that there is a company located in the building whose areas of business are, beside telecommunication services, also real estate sales and management and maintenance of real estate :-)

Additional Hints (Decrypt)

Ar h prfgl! Abg ol gur ebnq!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.