Skip to content

TCL#3 Klaster Pivon / Convent Pivon Traditional Geocache

Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:TČL#3 – Klášter Pivoň

[CZ] Vítejte na třetí keši ze série TOULKY ČESKÝM LESEM (TCL), která Vás zavede ke klášteru v Pivoni.

POLOHA

Tento původně augustiniánský konvent přestavěný v 19. stol. na zámek a farní kostel se nachází v obci Pivoň, asi 6km od Poběžovic. Přijedete-li od Poběžovic, najdete jej po pravé straně na mírném návrší, hned na začátku obce. Budovy ani nádvoří nejsou přístupné, ale celý komplex lze dobře obejít a přes severní zřícenou část nahlédnout z cesty i na nádvoří. Od Pivoně vede žlutá turistická značka a pivoňské parkoviště je výchozí bod pro doporučenou trasu TCL#1-3 (Pivon - pramen Radbuzy - Starý Herštejn - Pivon).


O KLÁŠTERU

První písemná zmínka o augustiniánském konventu pochází z roku 1379, k jeho založení však muselo dojít mnohem dříve, jak dokládá dochovaný presbytář konventního kostela datovaný do 13. století. Husitské války klášter přečkal, roku 1573 ale vyhořel a při požáru shořely všechny písemnosti kláštera. Ve čtyřicátých letech 17. století byl klášter vypleněn a obýván Švédy. Klášter byl záhy obnovován, za Josefa II. byl ale císařským nařízením zrušen v roce 1787. Pražský advokát Stohr klášter získal v dražbě roku 1800 a přestavěl ho na zámek o 30 pokojích. Z konventního chrámu se stal farní kostel. Roku 1864 se panství dostává do majetku hraběcího rodu Coudenhove-Kalergi, který zde vytrval až do roku 1945. Po druhé světové válce komplex sloužil nejdříve armádě, pak jako skladiště státního statku, nebyl opravován a došlo ke značné devastaci. Od roku 2002 je v majetku Občanského sdružení pivoňského kláštera Aurelius, které se snaží klášter zachránit a zrekonstruovat.


POVĚST

Podle pověsti nechal na Pivoni postavit na pamět svého vítězství nad císařem Jindřichem III. kníže Břetislav r. 1040 kapli. V následujících letech byla tato kaple biskupem Severinem ustanovena na klášter a obdařena okolními lesy a loukami. Klášterní kostel byl tímto biskupem vysvěcen roku 1047...

zdroj: www.hrady.czCACHE: lock & lock (1,1l), puvodní obsah mužete videt zde.Doporucená trasa pro TCL#1-3 vede z Pivone (TCL#3), kde lze na parkovišti zanechat auto a dále pres Lysou horu a Lišcí domky prijít k prameni Radbuzy (TCL#1). Od pramene Radbuzy se vrátit k Lišcím domkum a pokracovat ke zrícenine Starý Herštejn (TCL#2). Ze Starého Herštejna se pres Vranov vrátit zpet do Pivone.

turistická mapka oblasti


Nezapomente si poznamenat hodnotu "C", kterou najdete na první strane logbooku. Bude se vám hodit pro bonusovou cache ze série.
[EN] Welcome to the third cache from serie TOULKY CESKÝM LESEM (TCL; in english it means "Walking through Bohemian forest"), which takes you to convent in village Pivon.
TCL #3 - convent Pivon


LOCATION

his former augustian convent is situated in village Pivon, cca 6km from Pobezovice. Yellow tourist route faces from Pivon and the park-place in Pivon is a starting point for recommend route TCL#1-3 (Pivon - spring of Radbuza - Stary Herstejn - Pivon).ABOUT CONVENT

he first writing messages about augustian convent is from 1379, but the convent had to be establish many years ago. Husite wars convent survived, but in 1573 burned down and all papers were damaged. In 17th century convent was beleaugered by Swedish. And in 1787 the convent was stopped by czech-austrian monarch Josef II. In 1800 prague's counsel obtained the convent and he changed it on chateau. From convent fame became far's church. Since 1864 to II. world war all convent is under own of Coudenh-Kalergi family. After war, complex is used by army and than state's own. The complex was getting fall into disrepair. Convent is in own of Human association Pivon's convent Aurelius, which tries to save the convent.MYTH

ccording a myth prince Bretislav has chapel built in 1040 as his win above emperor Jindrich III. In following years this chapel was changed on convent by epicscope Severin and endowmented with other forests and grass fields. Convent church was consecrationed in 1047 by just this epicscope.

source: www.hrady.czCACHE: lock & lock (1,1l), starting contain you can see here.


Recommend route for TCL#1-3 faces from Pivon (TCL#3), where is a parking-place and next go over Lysá hora and Lišcí domky to the spring of Radbuza (TCL#1). From the spring come back to Lišcí domky and continue to ruin of Starý Herštejn (TCL#2). From ruin come back over Vranov to Pivon (parking-place).

tourist route of area


Don't forget to note a value "C", which you find on the first page of logbook. You will need it for bonus cache from this serie.


TCL - cache ze serie / cache from serie:

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] an qeboar ililfravar, irqyr wnibeh, i xnzraarz qbzxh
[EN] fgbar ubhfr orfvqr gur zncyr gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)