Skip to content

<

# 1 Alvarez / Rotštejn

A cache by Fukar Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/07/2007
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

 

Série ALVAREZ adoptovaná od Dracconnis

ROTŠTEJN
ROTŠTEJN (58K)Severovýchodně od Turnova, nad vesnicí Rotštejn, leží zbytky hradu, po němž dostala ves jméno. Býval to typický skalní hrádek, jakých bývalo v Českém ráji více, ale jeho sláva trvala jen něco přes sto let.
Stál na třech skaliskách. Dvě jsou vlastně rozsochou jedné skály a zdá se, že jedna z nich sloužila hradu jako vysunutá věž a mohla být s vlastním hradem spojena mostem. Mezi oběma těmito skalami byla úzká chodba, která se zřejmě mohla zavírat.
V nejdolejší části vlastního hradu najdeme různé větší i menší sklepy, které byly po opuštění hradu příležitostně obývány chudinou. Najdeme tu i výklenek, v němž mohl stát jediný člověk. Říkalo se mu za starých dob "kabát" a bylo to vězení pro menší přestupky. K hořejší části hradu vedla chodba, která se podle dochovaných stop mohla zavírat. Ke stavbě hradu bylo dílem použito přirozené skály, která byla vydlabána, dílem byl dostaven. Jednotlivé části hradu byly od sebe odděleny prohlubněmi a spojeny mosty a můstky. Není proto divu, že podobné hrady byly stěží dobývány.
Hrad Rotštejn byl postaven v druhé polovině 13. století Vokem, synem pana Jaroslava z Hruštice. Protože v té době bylo zvykem dávat hradům německá jména, byl hrad pojmenován Rothenstein cili Červený kámen. Zřejmě k tomu zakladatele vedla červená barva skály, na níž byl nový hrad postaven. Časem si lid tento název upravil.
Proslulost mu zajistil Vok mladší z Rotštejna, jenž je doložený v písemných pramenech v letech 1318 - 1325. Ten měl mnoho sporů nejen se sousedními zemany, ale i s pány hradeckého, boleslavského kraje, ba dokonce i se svými příbuznými. Vybírali mu statky, kradli dobytek a úrodu, takže nestačil jezdit k soudům do Prahy, Nymburka i Bydžova. I na Rotštejně ho přepadli a zlaté šperky mu sebrali. Zdá se, že ani Vok sám nebyl bez viny, jisté však je, že nakonec jeho odpůrci hrádek dobyli a spálili. Vok byl zajat, ale soudil se dál. A shodou okolností se zachovala do naší doby nepatrná část desek zemských se zápisy o tomto sporu, ačkoliv jinak zemské desky shořely. Proto známe řadu jmen šlechticů z našeho kraje z těchto let.
V současné době se o hrad vzorně stará občanské sdružení, které si vytklo za cíl především udržení této památky pro budoucí generace.
Vstupné do hradu je stále dobrovolné !


ALVAREZ - příběh začíná

V letech 1519 - 20 španělský dobrodruh a dobyvatel Cortéz objevuje Mexiko a v řadě dobrodružných výprav, nájezdů a útoků se probojoval do vnitrozemí. Zde objevil kulturu na vysoké úrovni, ale také hrůzné barbarské zvyky, modly a mučení obětí. Národ Aztéků, který zemi obýval, se postavil Cortézovi a jeho vojákům na odpor a bránil se statečně ve svých skalních městech. Ale Cortézova touha po moci a po nesmírných pokladech zlata a drahokamů byla silnější než obrana Aztéků. Všechno bohatství bylo shromažďováno v palácích aztéckého panovníka Montezumy. Byly zde uloženy i poklady legendárního národa Toltéků. Touha zmocnit se těchto pokladů se však Cortézovi úplně nesplnila. Aztécká města sice dobyl, Aztéky téměř vyhubil, i něco z pokladu uloupil, ale největší část pokladu zmizela. Obrázek4.jpg Pověsti praví, že poklady byly Aztéky potopeny v jezerech, nebo zakopány hluboko ve skalních jeskyních. V Mexiku se dodnes věří, že tajemství úkrytu pokladu se po staletí tajně předává mezi potomky Aztéků a čeká na vyvoleného, který za pomoci tohoto bohatství má znovu pozvednout slávu Aztéků. O Cortézovi a jeho výpravě se tedy ví. Neví se ale o Alvarezovi, který se vydal o sto let později po Cortézovi hledat aztécké poklady - a který, když je měl již na dosah ruky, musel zahynout na obětním kameni. Zachránil se pouze jeho druh Rodrigo, který se vrátil, štván bezmezným děsem i zármutkem, s Alvarezovým deníkem - jako jedinou památkou na svého přítele - do své země, kde zůstal až do své smrti, neschopný jakékoliv nové dobrodružné cesty. Rodrigovi potomci opatrovali Alvarezův deník po několik generací. Nakonec je nouze donutila prodat opisy tohoto šifrovaného deníku několika skupinám odvážlivců, kteří se chtěli podle něho pokusit dostat až k aztéckým pokladům, tak jako kdysi dávno Alvarez se svými druhy.

Vydejte se i vy po jeho stopách. Ale nezapomeňte, že :
" Alvarez potřebuje jen statečné a silné "


                 ALVAREZ    #1

Souřadnice vás zavedou před hrad Rotštejn. Zde však keš nehledejte!!! Je to jen vaše výchozí místo na dohledání indícií.


1. úkol :
Odpovězte správně na všechny otázky týkající se Jaroslava Foglara!

1. Kde bydlel od roku 1914:
      a / v pražském Podskalí       b / na Vinohradech       c / v Předlicích u Ústí nad Labem

2. Jak se jmenoval jeho první uveřejněný literární pokus?
      a / Přístav volá       b / Povídky o táboření ( později z nich kniha Tábor smůly )       c / povídka Vítězství

3. V kterém roce dostává přezdívku Jestřáb ?
      a / 1925       b / 1924       c / 1927

4. Kdy vyšel první díl kresleného seriálu Rychlé šípy ?
      a / 17. 12. 1938       b / 27. 10. 1939       c / 30. 11. 1941

5. V kterém časopise se v roce 1945 začíná otiskovat jeho kniha Devadesátka pokračuje ?
      a / Pionýr       b / Junák       c / Mladý hlasatel

6. Kolik " bobříků "- zkoušek, vymyslel v knížkách J. Foglar pro Hochy od Bobří řeky ?
      a / 13       b / 26       c / 14

7. Jak se jmenoval kreslený seriál, který psal pro časopis ABC ?
      a / Rychlé šípy       b / Strážci       c / Kulišáci

8. V kterém roce byla oslava " 50 let Rychlých šípu ?
      a/ 1989       b / 1988       c / 1987

9. Kdy se prvně začala hrát dlouhodobá hra Alvarez ?
      a / 8. března 1947       b / 8. března 1941       c / 8. března 1942

Na všechny otázky jste odpověděli a teď spočítejte počet správných odpovědí A, počet odpovědí B, počet odpovědí C.
Výsledky dosaďte. Platí jen jeden řádek A, B, C
Vyjde-li vám například počet správných odpovědí : A - 1, B - 3, C - 5 je to pak ten první řádek a vy dosadíte za A císlo 94, za B císlo 72 a za C císlo 47 .

A - 1 = 94      B - 3 = 72      C - 5 = 47

A - 4 = 96      B - 4 = 83      C - 1 = 52

A - 2 = 98      B - 4 = 96      C - 3 = 49

A - 3 = 88      B - 3 = 77      C - 3 = 62

A - 3 = 89      B - 4 = 78      C - 2 = 54

A - 4 = 95      B - 3 = 84      C - 2 = 59

A - 2 = 85      B - 5 = 76      C - 2 = 68
Pokud si chcete provést kontrolu výsledku kvízu - napište. Řádně čtěte otázky!


2. úkol :
      Luštění deníku:
Alvarezův deník
Pozor na horší čitelnost některých písmen. Není to tisková chyba , ale léty odřené stránky deníku!

3. úkol :

Dojděte na výchozí souřadnice !!! Proveďte úkol !!!

     První písmeno   = D
     Druhé písmeno  = E
     Třetí písmeno    = F
     Čtvrté písmeno = G


4. úkol :

      SOUŘADNICE FINAL :

    N   50°35. ( ( A - B ) + ( D - E ) )  ( D - G )  ( A - B )

    E   015°13.  F   ( ( A - C - C ) + D )  ( D - G )

Kontrolní součet všech patnácti číslic je 45


Nepleťte si indiána s Aztékem ! Viz foto !!
Aztékovi někdo udělal pleťovou masku.Celá série vás provede místy Českého ráje. Pamatujte, že jste v Chráněné oblasti a že jsou zde některé aktivity omezeny. Prosíme , neničte přírodu, nevyrývejte žádné nápisy do skal. Je jich zde již takto dost. Přiznáváme, že některé z těchto nápisů jsme použili i v naší hře, ale žádné jsme nevytvářeli.

      POZOR !!!

Toto je první díl série.
Pro pokračování si poznamenejte čísla ze zadní strany logbooku. Na logbooku je i číslo nutné pro odlov posledního dílu série.

" Alvarez potřebuje jen statečné a silné ! "


# 2 Alvarez / Postojná
# 3 Alvarez / Opukové skály
# 4 Alvarez / Ztracená místa
# 5 Alvarez / Hruboskalsko
# 6 Alvarez / Kameny, veze a cisla


Legendy


Douška Dracconnis, zakladatele této série :
Alvarez a Jaroslav Foglar.

Obrázek4.jpg

Rok 2007 byl rokem " stého " nedožitého výročí narození vynikajícího autora knih pro mládež, spisovatele Jaroslava Foglara. Sérií keší, nazvaných " ALVAREZ " , chceme přispět i my ke vzpomínce na tohoto spisovatele, který byl i naším přítelem.
Předlohou pro tuto sérii je kniha Devadesátka pokračuje, v níž je popsána dlouhodobá hra Alvarez.

Použili jsme zde prvky ( prověřené více než 25 letou praxí ) , které jsme zadávali dětem v dlouhodobých hrách v našem ochranářském oddíle Ochránci přírody a později ve woodcrafterském oddíle Tonkah Ganamenima.Kdyby něco, volej.


10.2016 - malá úprava listingu, upřesnění otázek v kvízu.

Additional Hints (Decrypt)

Ivm švsen

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)