Skip to content

Ölands Kyrkstafett #11 – Torslunda – Färjestaden Mystery Cache

This cache has been archived.

Anders & Inger: Pga tidsbrist är nu denna gömma hemplockad och arkiverad. Vi överlåter åt andra geocachare att ta över efter oss.

Due to lack of time this cache is removed and archived.

Anders & Inger

More
Hidden : 05/13/2007
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
 

 

Ölands Kyrkstafett #11 - Torslunda - Målet i Färjestaden
Den här gömman är elfte och sista sträckan i Ölands Kyrkstafett. Förutom denna gömma består banan av ytterligare 11 gömmor. I varje gömma finner du positionen och en ledtråd till nästa gömma. För att du ska lyckas genomföra stafetten, nå målet och vara med om prisutdelning måste du besöka alla gömmorna i rätt ordning. Starten går i Färjestaden. När du avverkat denna sträcka återstår bara prisutdelningen. Hoppas du hade trevligt under stafetten.


Ölands Kyrkstafett #11 - Torslunda - The finish in Färjestaden
This cache is the eleventh and final distance in relay race competition Öland Kyrkstafett. Except this cache the track consists of another 11 caches. In each cache you will find the coordinates and a hint to the next cache. To be able to reach the finish and be part of the distribution of prizes you need to visit all the caches along the track in the right sequence. The competition starts in Färjestaden. When you finish this distance only the distribution of prizes remain. Hope you enjoyed the competition.

Additional Hints (No hints available.)