Skip to content

TCL#6 Babylon Multi-cache

Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CZ: Šestá keš ze série Toulky Českým lesem (TLS) vás provede rekreačním střediskem Babylon.
EN: The sixth cache from serie Walking through Bohemian Forest takes you to village Babylon.

ČESKY

Poloha

Babylon je malebná obec ležící v okouzlující krajině Chodska, ve které je také nejvýznamnejším turistickým a rekreačním letoviskem. Její turistické a rekreační zázemí poskytuje každoročně útočiště tisícům rekreantům z celé Evropy. Babylon se nachází zhruba na půli cesty od Draženova na hraniční přechod Folmava, asi 10 km od Domažlic.

Historie Babylonu

Někdejší dřevařská obec, dnes letovisko a lokalita rekreace a cestovního ruchu Babylon. Vesnička ležící v okrese Domažlice má šanci stát se klimatickým lázeňským místem a střediskem rekreace a cestovního ruchu.

Doklady o osídlení okolního prostoru pocházejí již z doby bronzové a z doby železné (1700 – 400 let př. n. l.). Prvotní trvalé osídlení v okolí je známo z doby neolitu. Kontinuální osídlení spojené s postupným opětovným odlesňováním krajiny je doloženo od 10. století. Dřevorubecká osada Babylon vznikla zřejmě v 15. století. První písemná zmínka o dřevorubecké osadě Babylon je z roku 1587, kdy se o ní píše jako o roztroušené a neuspořádané osadě. Pro srovnání blízká Česká Kubice byla původně rovněž dřevorubeckou osadou, avšak až z roku 1685, následně pak byla významnějším letoviskem než Babylon. Původní název vsi Pařezov zřejmě pochází z rozsáhlých vykácených ploch při budování Pařezovských rybníků v 15. století, tj. v době, kdy tyto rybniční soustavy u nás převážně vznikaly.

Novodobý název Babylon vyplynul zřejmě z etnografické různorodosti obyvatel ve vznikajícím letovisku v okolí Horního Pařezovského rybníka, zvaného pak Babylon. Počátkem 17. století se situace v Čechách postupně dramatizovala. Po bouřlivých událostech, souvisejících s vydáním majestátu Rudolfa II. a tzv. pasovském dobrodružství na počátku roku 1611, přišlo období stavovského povstání (1618–20). Chodský venkov se však jako celek nepostavil na stranu vzbouřených stavů (i přes žádost stavovských direktorů a města Domažlice, které stálo na straně protihabsburské koalice. Přes zachování věrnosti koruně byl další osud chodského venkova podobný jako v ostatních oblastech Českého království. Po bitvě na Bílé hoře roku 1621, ve vleklé třicetileté válce, byla těžce poškozena, případně vypálena řada okolních obcí, ať již švédskými vojsky či císařskou armádou. V roce 1621 získal okolní chodské vesnice zabavené městu Domažlice, dále také zbořeniště Chodského hradu v Domažlicích a konečně i osadu Pařezov-Babylon se zdejšími rybníky a okolními lesy Wolf Lammingen z Albenreuthu (označovaný Chody jako Lomikar), takže Lamningerům byly dědičně zapsány.

První pobělohorský katastrální soupis, známý jako Berní rula, sestavovaný v roce 1654 udává i soupis zdejších hospodářů. Tragický spor privilegovaných Chodů s Lamingery o stará práva vyvrcholil 6. června 1693, kdy dochází k obsazení chodských vsí dragouny a mušketýry vedenými krajským hejtmanem Fridrichem Horou z Ocelovic. Za hlavní vůdce povstání byli označení draženovský rychtář Kryštof Hrubý, dále Jan Sladký Kozina z Újezdu a Jan Selner, řečený Čtverák. Draženovský rychtář K. Hrubý zemřel v pražském vězení 1. června 1695, J. S. Kozina byl oběšen 28. února 1695 na plzeňském popravišti. Tehdejší historie okolních chodských obcí je popsána v Jiráskových Psohlavcích a jiných četných dílech krásné literatury z doby českého národního obrození.

Počátkem 19. století zdejší území trpělo i vleklými napoleonskými válkami. Po roce 1848 dochází ke zrušení poddanství. Od roku 1850 byl Pařezov samostatnou obcí. V roce 1863 byla postavena zdejší železniční trať z Domažlic, přes Českou Kubici do bavorského Furth im Wald. Od roku 1877 do roku 1907 byl Pařezov součástí obce Havlovice, pak se znovu stal samostatnou obcí. Od poloviny 19. století se místo dřevěných objektů (snadno podléhajících požárům) krytých doškami nebo šindelem stavějí nové cihlové domky kryté pálenými taškami.

Základ pro rekreační využití Horního Pařezovského rybníka – Babylonu položili již na přelomu 19. a 20. století hrabata Stadionové, kteří vlastnili Pařezovské rybníky (Dolní, Horní-Babylon, Černý a další menší) i zdejší lesy (na západ Vejslava, na východ Okrouhlík). Na hrázi Babylonu nechali postavit hospůdku s rybářskou chýší – známou Baštírnu a několik kabin na břehu rybníka. Tento dřevěný objekt, ač značně přebudovaný, se zde udržel až do nedávné doby. Již na počátku 20. století měl rybník písečné pláže. Zdejší letovisko získávalo rychle popularitu, vznikaly první hotely a penziony.

Historie obyvatel

V roce 1869 žilo v Babylonu již 177 obyvatel ve 20 domech, v roce 1880 170 obyvatel ve 21 domech a v roce 1890 jen 160 obyvatel ve 21 domech. Ve 20. století Babylon trvale rostl. V roce 1900 žilo v Babylonu 182 obyvatel ve 28 domech, v roce 1910 194 obyvatel ve 36 domech, v roce 1921 již 201 obyvatel ve 40 domech. V roce 1910 byla dokončena železnice z Domažlic na Poběžovice a Tachov. Po zlepšení komunikační dostupnosti Babylonu dochází k rozvoji zdejšího letoviska a rekreačních aktivit. V roce 1930 bylo v Babylonu 192 obyvatel v 55 domech. Během 2. světové války byla obec připojena spolu s dalšími chodskými vesnicemi k německému území, k okresu Waldmünchen. V roce 1950 žilo v Babylonu již 318 obyvatel v 80 domech. Po správní reformě v roce 1960 byla obec do roku 1990 součástí města Domažlice. V roce 1961 bylo v Babylonu 236 obyvatel ve 48 domech, v roce 1970 to bylo 213 obyvatel v 61 domech. V roce 1980 bylo v Babylonu 205 obyvatel ve 56 domech. V roce 1991 bylo v obci 242 obyvatel ve 68 domech, z toho bylo 58 rodinných domů, přičemž 24 objektů bylo rekreačních.

Podle sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 žije v Babylonu 284 obyvatel ve 102 domech (z toho je 65 rodinných domů, přičemž bylo 31 domů neobydlených) ve 122 bytech. V obci je obchod, řada restaurací a hotelů, autokemp, hasičská zbrojnice, přírodní koupaliště, hřiště, hasičská zbrojnice a autobusová zastávka. Společenské aktivity obce jsou obvykle vázány na místní společenské a rekreačně sportovní prostory (přírodní koupaliště, hřiště vč. tenisových kurtů, autokemp a hasičskou zbrojnici, nepočítáme-li erotické kluby a blízké vietnamské tržiště. Babylon a jeho okolí je významnou rekreační oblastí. V předlistopadovém období se uváděl roční počet rekreantů cca 50 000 a dále cca 10 000 odborářských rekreantů (ROH). V letní sezóně na pláži rybníka Babylon se vyskytuje až 3000 rekreantů. Dovolenou zde trávila řada významných osobností. Ve třicátých letech 20. století to byl např. chemik prof. Bohuslav Brauner, který přispěl k rozvoji letoviska popularizací chemického rozboru vody zdejšího koupaliště. Několikrát zde pobýval i spisovatel K. Konrád (1948, 1951, 1952).

Koupaliště Babylon

Babylon

Přírodní koupaliště se nachází v obci Babylon cca 5 km jihozápadně od u Domažlic. Nabízí svým návštěvníkům travnatou pláž, kabinky, parkoviště, občerstvení, půjčovnu lodiček a šlapadel a volejbalové hřiště. V provozu je sezónně, přibližně od 15. května do 15. září.

zdroj: http://www.babylon-obec.cz/

Kudy a jak ke krabičce

Tato pohodová multi-cache vás provede okolo rybníku Babylon, u kterého se nachází již zmiňovaná sportovní a rekreační střediska. Celý okruh má přibližně 2 km. Asi nejlepším prostředkem k odlovení téhle multiny je kolo, chůzí je možné trasu zvládnout bez sebemenších problémů. (Teoreticky jde trasa objet i autem, ale takhle vy přece cache nehledáte.) Po zaparkování auta na doporučeném parkovišti (v turistické sezoně bývá placené) se můžete vydat k blízké první stage.

1. Turistický rozcestník

N 49° 24.276 E 12° 51.643
Poblíž vchodu na koupaliště naleznete rozsáhlý rozcestník tras KČT. Zajímejte se o modrou značku a zjistěte, jak daleko je to odsud do České Kubice. Údaj je uveden ve tvaru A km.

Následně přejděte hlavní silnici a vydejte se po asfaltové stezce vedoucí po okraji lesa a podél hlavní silnice. Přibližně po 700 metrech na křižovatce znovu přejděte hlavní silnici a pokračujte do vsi k další zastávce.

2. Kaplička

N 49° 23.941 E 12° 51.772
Jaká by měla být kaplička v bývalé dřevorubecké osadě? Ano, dřevěná. K tomu netypická, ale pěkná. Doplňuje ji křížek a stromy. Polovina všech velkých stromů kolem kapličky vám dá hodnotu B.

3. Památník

N 49° 23.931 E 12° 51.900
Budete-li pokračovat po stejné ulici dále, přijdete k hrázi. Na ní se zastavte u památníku s kalichem, protože na patě pomníku je dvojice letopočtů a to ve tvaru 14E5 – 1946.

4. Turistický rozcestník pod hotelem Praha

N 49° 23.958 E 12° 52.000
Jediný sloup a takových směrovek a tolika tras. Zajímejte se opět o vzdálenosti turistických cílů: na červené značce najděte vzdálenost do chodského hlavního města Domažlic, údaj bude ve tvaru D km. Na zelené trase najděte vzdálenost k místu zvanému "Plzeňská cesta (rozc.)", půjde o jednu číslici. K ní přičtěte vzdálenost po žluté trase k místu "Pila (odb. k ŽST)", opět půjde o jedinou číslici, a součet si poznamenejte jako C.

5. Vodní kanál

N 49° 23.934 E 12° 52.091
Ve směru k železniční zastávce překonává silnice malebný vodní kanál. Na uvedených souřadnicích najdete v blízkosti kanálu branku (či chcete-li vrata), která má svůj oblouk ozdobený několika slunečnicemi. Pokud spočítáte počet slunečnic na jedné (přivrácené) straně branky a přičtete k nim 4, dostanete hodnotu F

Nyní už máte veškeré potřebné indicie a můžete se vydat pro krabičku. Doporučujeme zvolit cestu od poslední stage podél vodního kanálu. Až bude kanál uhýbat, sejděte na asfaltovou cestu a po ní se jistě ke keši přiblížíte. Cestou vyhlížejte, zda uvidíte v dálce Čerchov.

Krabičku najdete na souřadnicích:

N 49° 2A.BCD E 12° 5E.FBE

Nezapomeňte si poznamenat hodnotu "F", kterou najdete na nálepce logbooku či na cache. Bude se vám hodit pro bonusovou cache ze série.

ENGLISH

Introduction and location

Babylon is picturesque village, which is situated in region "Chodsko", about 7 km from border pass Folmava and 10 km from town Domazlice (Taus). It is recreative and sport centrum. Many of tourist came to Babylon every year to recreation.

History of Babylon

Sawyer colony Babylon came into existence about in 15th century. The first written mention about this colony is from year 1587. A historic name of this village was Parezov (something like Stumpville). New name Babylon came into existence thanks difference of inhabitants. Parezov lived through many wars. From 1850 Parezov was autonomy village. In 1869 there were 177 inhabitants in 20 houses. In 1890 there were only 160 inhabitants in 21 houses. In this time recreations progressed. The ponds with barrages were built here. At the start of 20th century, one of pond had sandy beach. Local tourist resort was early popular, the first hotels and pensions were built. On Babylon there many recreation resorts. To listing I wrote some information about opening air pool, which is situated near the starting point.

Source: www.babylon-obec.cz

Cache

This easy multi-cache guides you around pond Babylon. The whole route is cca 2 km long. The best vehicle for route is a bike, walking comes with some small problems. After you leave your car at the recommend parking-place, you can go to the first stage.

1. Tourist sign-post

N 49° 24.276 E 12° 51.643
At the above coordinates you'll find tourist sign-post. You must find out the distance to village Ceska Kubice (blue marked way). This value is in a form A km.

2. Chapel

N 49° 23.941 E 12° 51.772
Lovely chapel from wood accompanied by cross. Look for trees: half of number of all big trees around the chappel give you B.

3. Monument

N 49° 23.931 E 12° 51.900
Continue and when you'll be on barrage, stop near a small monument with chalice.At the above coordinations at the bottom of the monument with chalice there are written two years. They are in form 14E5 – 1946.

4. Tourist sign-post near hotel Praha

N 49° 23.958 E 12° 52.000
At the above coordinations you'll find tourist sign-post. You must find out two distance. The first distance is to town Domazlice (red marked way). This value is in form D km. On a green marked way find out distance to "Plzeňská cesta (rozc.)" and add it to distance to "Pila (odb. k ŽST)" on yellow marked way. Sum of these two distances is value of C.

5. Millrace

N 49° 23.934 E 12° 52.091
A picturesque water sewer is in little distance from you. At the above coordinations you'll find the gate. There are several fixed sunflowers on the gate. Count up them all add 4, you'll get value F. (Numbers of sunflowers only from the one side of gate!)

Now you have all indicia and you can go for the cache. I recommend go from last stage beside the millrace and then go along asphalt road.

Cache is placed on:

N 49° 2A.BCD E 12° 5E.FBE

Don't forget to note a value "F", which you find on the down side of cache lid. You will need it for bonus cache from this serie.

Toulky Českým lesem / Walking through Bohemian Forest

TCL - cache ze série / cache from serie:

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] h cngl fgebzh
[EN] orybj gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)