Skip to content

This cache has been archived.

Toa Ignika: Hej

En reviewer har kontaktet dig for over 4 uger siden for at få en status på denne cache. Da du ikke har svaret eller genåbnet cachen, bliver cachen hermed arkiveret.

Caches der bliver arkiveret på grund af misligholdelse og manglende respons, kan ikke hentes frem fra arkivet igen.

OBS

 • Hvis du skriver om en bestemt cache skal GC kode og navn fremgå som det første i beskeden, gerne med et link.

Geohilsen

Toa Ignika
Frivillig Geocaching.com reviewer for Danmark, Færøerne og Grønland

Kontaktinformation: danskereviewere@gmail.com

Følg de danske reviewere på Facebook
(mgl aktion)

More
<

Røverknoldens skat (a playground treasure)

A cache by Team Lodahl Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/10/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:  regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Dette er en familievenlig cache, det er måske endda en fordel at være både børn og voksne. Her er legeplads, bålplads+brænde, overdækket bord+bænk.

This is a family friendly cache, it might even be an advantage to be children and adults together. Here is a playground, fireplace and firewood, table and bench with a roof.For English see further below.

På Røverknolden skal følgende 7 udsagn vurderes:

 • A Petanguebanen er mere end 14,50 m lang (SANDT eller FALSK?)
 • B Der er IKKE en rød malet plet ovenpå uglen (SANDT eller FALSK?)
 • C Hvis et barn kører med svævebanen, tager det mere end 10 sekunder fra start til barnet holder stille (SANDT eller FALSK?)
 • D På "skibet" er en "mast", den er mere end 4,5 m høj (SANDT eller FALSK?)
 • E "Grævlingegraven" har 3 udgange (SANDT eller FALSK?)
 • F Der er en naturligt skabt sort stribe under vognen (SANDT eller FALSK?)
 • G Der er mere end 12 stænger til at gå armgang i (SANDT eller FALSK?)
Herefter skal felterne i det digitale ciffer ved siden af fotografiet farvelægges. I hvert af de 7 felter på figuren står et bogstav svarende til bogstaverne ved de 7 udsagn ovenfor. Hvis et udsagn er sandt farves det tilhørende felt rødt, hvis udsagnet er falsk farves feltet sort.

Når alle syv felter er farvelagt fremkommer et tal, dette tal kaldes X.
Antallet af røde felter kaldes Y.
Cachen er gemt på
N 56° 50,X51' E 009° 51,Y58'
Skån naturen. Det er muligt at finde cachen uden at efterlade sig spor.

Cachens oprindelige indhold:
 • bytteting
 • logbog
 • blyant
 • FFC, SFC, TFC
 • Junior FFC, SFC, TFC til findere under 15 år

English version:

At the playground the following 7 statements must be evaluated:

 • A The Petangue field is more than 14,50 m long (TRUE or FALSE ?).
 • B There is NOT a red painted dot on top of the owl (TRUE or FALSE ?)
 • C If a child rides on the ropeway, it takes more than 10 seconds from start until the child stops (TRUE or FALSE ?)
 • D At the "ship" there is a "mast", it is more than 4,5 m heigh (TRUE or FALSE ?)
 • E The "badger sett" has 3 exits (TRUE or FALSE ?)
 • F There is a naturally created black stripe under the wagon (TRUE or FALSE ?)
 • G There are more than 12 bars to swing along in (TRUE or FALSE ?)
Then the areas in the digital digit next to the photo must be coloured. In each of the 7 areas at the digit there is a letter corresponding to the letters before each of the 7 statements above. If a statement is true, the corresponding area should be coloured red, if the statement is false, the area should be coloured black.

When all seven areas are coloured a number is revield, this number is called X.
The number of red areas is called Y.
The cache is hidden at
N 56° 50,X51' E 009° 51,Y58'
Take care of the nature. It is possible to find the cache and leave no trace.

The original content of the cache:
 • Trading items
 • Logbook
 • Pencil
 • FFC, SFC, TFC
 • Junior FFC, SFC, TFC for finders below 15 years

Additional Hints (Decrypt)

[DAN]Oøearar arq cå xaæ, pnpura re v rg yvyyr uhy v wbeqra.
[ENG]Puvyqera ba gurve xarrf, gur pnpur vf va n fznyy ubyr va gur tebhaq.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.