Skip to content

Pevnost Olomouc - Fortova pevnost c.15, Neredín Traditional Geocache

This cache has been archived.

MilanoXTeam: .

More
Hidden : 05/28/2007
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Od pocátku 11. století tvorila Olomouc hned po Praze druhé nejduležitejší stredisko ceského státu a tato skutecnost se projevila nejen tím, že se stala centrem moravské církevní provincie, ale soucasne také významným opevneným sídlem.
Behem tricetileté války byla presunuta funkce moravské metropole na Brno ale na druhé strane byla zvýraznena funkce Olomouce jako pevnosti. Tato skutecnost si vyžádala zásadní prestavbu zchátralého mestského opevnení, takže se Olomouc stala v 18 století jednou z nejdokonalejších pevností na území habsbuské monarchie.
V polovine 19. století bylo bastionové opevnení mestského jádra doplneno vencem predsunutých tvrzí - fortu, címž se podstatne zvetšil akcní rádius olomoucké posádky.
Po ukoncení pevnostní funkce Olomouce koncem 19. století byla velká cást opevnení zborena, ale nekteré významné body jsou k spatrení dodnes. Postupne Vám chceme predstavit nekteré z nich...

Fortová pevnost c. 15, Neredín
Za hrbitovem, západním smerem od mesta.
Permanentní fort je typologicky shodný s forty v Krelove, Nové Ulici a Slavoníne. Stavba z let 1850-1854 je vybudována na pudorysu petiúhelníku. Vlastní centrální stavba je na pulkruhovém pudorysu se stredním dvorem a s vybírajícím krídlem ve tvaru podkovy, rovnež se stredním dvorem orientovaným k Olomouci. Stavba je z cihelného zdiva, dvoupodlažní. Nároží, dverní a okenní otvory jsou rámovány kamenným ostením. Predpolí narušeno novodobými objekty a to hlavne prodejnou stavebnin.
Okolí pevnosti je volne prístupné. Mezi 7-15 hodinou si lze prohlédnout i prucelí pevnosti, jenom je nutné ve stavebninách simulovat zájem o prkna. Dále je možné si v cásti pevnosti zahrát paintball, nebo se nechat sežrat cviceným psem.
Co se týká schránky, tak jsem puvodne mel pripravenu vetší pixli ale stav okolí není takový, abych tam schovával neco vetšího, cili je tam binec.
V dobách minulých zde byly garáže Svazarmu, v cásti vegetovala Krasnaja Armija.
Keš má vlastní parkovište, a taky vlastní letište.
Podíváte-li se pres pole smerem k HM Globus, tak po levé strane uvidíte bývalou prachárnu a za "dálnicí" pred sebou druhou (nyní hotel Prachárna)

Fortový venec - mapa
Pudorysy fortu

Zachované forty (s keší):
II,IV,XI,XIII,XV,XVII,XX,Radikov,Tabulový vrch

Zachované forty (bez keše):
XXII - Zarostlý a obehnaný nepruhledným plotem, armáda ho opustila. (49°37'9.99"N,17°15'1.32"E)
Šibenicní vrch - V areálu VOP, prohlédnout se dá, pokud se simuluje návšteva nekteré firmy sídlící v tomto areálu. (49°35'54.75"N,17°13'59.96"E)

Zbytky:
V,Va,VII,VIII,XVIII

Nezbylo ani zblo, nebo nebyly postaveny:
I,III,IIIa,VI,IX,X,XIX,Fest Kopecek (I,III,IV), Fest Baba (XIV,XII),Fest Chlum

Více informací o pevnostech najdete zde...

Additional Hints (Decrypt)

FgnelCnerm/ByqFghzc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)