Skip to content

Pevnost Olomouc - Fortova pevnost c.2, Týnecek Traditional Geocache

This cache has been locked, but it is available for viewing.
Hidden : 05/29/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Od pocátku 11. století tvorila Olomouc hned po Praze druhé nejduležitejší stredisko ceského státu a tato skutecnost se projevila nejen tím, že se stala centrem moravské církevní provincie, ale soucasne také významným opevneným sídlem.
Behem tricetileté války byla presunuta funkce moravské metropole na Brno ale na druhé strane byla zvýraznena funkce Olomouce jako pevnosti. Tato skutecnost si vyžádala zásadní prestavbu zchátralého mestského opevnení, takže se Olomouc stala v 18 století jednou z nejdokonalejších pevností na území habsbuské monarchie.
V polovine 19. století bylo bastionové opevnení mestského jádra doplneno vencem predsunutých tvrzí - fortu, címž se podstatne zvetšil akcní rádius olomoucké posádky.
Po ukoncení pevnostní funkce Olomouce koncem 19. století byla velká cást opevnení zborena, ale nekteré významné body jsou k spatrení dodnes. Postupne Vám chceme predstavit nekteré z nich...

Fortová pevnost c. 2, Týnecek
severovýchodním smerem od mesta, u silnice na Šternberk.
Permanentní fort z let 1854-1857 patrí typologicky k fotum c. XX. v Krelove a c. XXII. v Cernovíre. Je vybudován na kruhovém pudorysu. Vlastní centrální objekt je ve tvaru prstence s vnitrním nádvorím, smerem k Olomouci uzavreným mohutnou zdí s vjezdovou branou a ochozem. Stavba je cihelná, cást podezdívek je z lomového kamene. Ostení oken, portály, rímsy jsou z opracovaného kamene. Terénní modelace je pomerne dobre zachována.
Asi nejlépe spravená olomoucká pevnustka. V soucasné dobe fort obývá armáda, takže je bohužel neprístupná. Nicméne dá se pekne obhlédnout ze všech stran.
Od keše pevnost moc videt není, zkuste se kouknout z druhé strany (ale bacha at vás nic neprejede, silnice na Šternberk je pomerne rušná).

Fortový venec - mapa
Pudorysy fortu

Zachované forty (s keší):
II,IV,XI,XIII,XV,XVII,XX,Radikov,Tabulový vrch

Zachované forty (bez keše):
XXII - Zarostlý a obehnaný nepruhledným plotem, armáda ho opustila. (49°37'9.99"N,17°15'1.32"E)
Šibenicní vrch - V areálu VOP, prohlédnout se dá, pokud se simuluje návšteva nekteré firmy sídlící v tomto areálu. (49°35'54.75"N,17°13'59.96"E)

Zbytky:
V,Va,VII,VIII,XVIII

Nezbylo ani zblo, nebo nebyly postaveny:
I,III,IIIa,VI,IX,X,XIX,Fest Kopecek (I,III,IV), Fest Baba (XIV,XII),Fest Chlum

Více informací o pevnostech najdete zde...

Additional Hints (No hints available.)