Skip to content

Pevnost Olomouc - Fest Kopecek, Fort 2 - Radíkov Traditional Geocache

This cache has been archived.

MilanoXTeam: .

More
Hidden : 07/25/2007
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Od pocátku 11. století tvorila Olomouc hned po Praze druhé nejduležitejší stredisko ceského státu a tato skutecnost se projevila nejen tím, že se stala centrem moravské církevní provincie, ale soucasne také významným opevneným sídlem.
Behem tricetileté války byla presunuta funkce moravské metropole na Brno ale na druhé strane byla zvýraznena funkce Olomouce jako pevnosti. Tato skutecnost si vyžádala zásadní prestavbu zchátralého mestského opevnení, takže se Olomouc stala v 18 století jednou z nejdokonalejších pevností na území habsbuské monarchie.
V polovine 19. století bylo bastionové opevnení mestského jádra doplneno vencem predsunutých tvrzí - fortu, címž se podstatne zvetšil akcní rádius olomoucké posádky.
Po ukoncení pevnostní funkce Olomouce koncem 19. století byla velká cást opevnení zborena, ale nekteré významné body jsou k spatrení dodnes. Postupne Vám chceme predstavit nekteré z nich...

Fest Kopecek, fort c. 2, Radíkov
Fest Kopecek mel být samostatným opevnením v rámci olomoucké pevnosti. Mel se skládat ze ctyr fortu: I. Tover, II. Radíkov, III. Lošov, IV. Droždín. Jako jediný byl postaven fort Radíkov v letech 1871 až 1876. Ostatní forty byly preprojektovány na jednodušší stavby, které se mely urychlene realizovat až v prípade válecné hrozby. Do roku 1876 se podarilo radíkovský fort z vetší cásti opravdu vybudovat, ale nikoli zcela dokoncit. Stavební práce na fortu definitivne ukoncil posun ve vztazích s Nemeckem, proti kterému byl fort vlastne budován. V nedávné minulosti byl ve fortu sklad n.p. Barvy Laky. Dnes je fort soukromým majetkem. Po domluve je možná prohlídka. Více informací najdete na adrese: http://www.pevnost-radikov.cz

Cache je mimo areál pevnosti i mimo areál vysílace.
Pozor na pád do pevnostního príkopu (hlavne po tme)!

Fortový venec - mapa
Pudorysy fortu

Zachované forty (s keší):
II,IV,XI,XIII,XV,XVII,XX,Radikov,Tabulový vrch

Zachované forty (bez keše):
XXII - Zarostlý a obehnaný nepruhledným plotem, armáda ho opustila. (49°37'9.99"N,17°15'1.32"E)
Šibenicní vrch - V areálu VOP, prohlédnout se dá, pokud se simuluje návšteva nekteré firmy sídlící v tomto areálu. (49°35'54.75"N,17°13'59.96"E)

Zbytky:
V,Va,VII,VIII,XVIII

Nezbylo ani zblo, nebo nebyly postaveny:
I,III,IIIa,VI,IX,X,XIX,Fest Kopecek (I,III,IV), Fest Baba (XIV,XII),Fest Chlum

Více informací o pevnostech najdete zde...

Additional Hints (Decrypt)

h gbub pb gnz hm arav

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)