Skip to content

This cache has been archived.

Sovic13: Misto ulozeni cache bylo vykaceno [B)]

More
<

Josef II. -Josefov

A cache by Sovic13 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/22/2007
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Josefovska mini cache

Josef II., od roku 1765 spoluvládce, vstoupil do šlépejí své matky a pokracoval v hlubokých reformách. A šel ješte dále. Dne 13.10.1781 odstranil vydáním tolerancního patentu jeden z pilíru, na nichž spocívala habsburská ríše. Povolil jím luteránské, kalvínské i pravoslavné vyznání a zrovnoprávnil židovské obyvatelstvo, byt katolicismu ponechal výsadní postavení v církevní správe a školství. Hned 1. února téhož roku dalším patentem zrušil nevolnictví. Odnal tak vrchnostem právo bránit poddaným v uzavírání snatku i v odchodu z panství. Sedláci smeli své deti posílat na studia, na remeslo, prodávat i zadlužovat grunty i chalupy. Nebyli už povinni odebírat panské pivo ci pálenku, mlít ve vrchnostenském mlýne atd. Roboty patent zatím nelikvidoval, pouze sjednocoval a ohranicoval jejich míru. Stanovoval 3 dny v týdnu jako robotní maximum v období žnových prací. Obe opatrení mela sloužit jak dustojnejšímu rozvoji lidské bytosti, tak státu a jeho potrebám rozširující se prumyslové výroby. V neposlední rade vyverala z panovníkova osobního presvedcení. Težký život selského lidu v Cechách poznal Josef osobne pocátkem sedmdesátých let a velké selské povstání roku 1775 ho ubezpecilo, že radikální rešení nelze dlouho odkládat. Vesnické obyvatelstvo na Josefovy ciny nezapomnelo, spatrilo v nem svého ochránce a "lidového panovníka", jak ostatne dokládá obliba a rozšírení jeho jména v nižších sociálních vrstvách. Panovník sám ze své popularity težil, rád cestoval pod jménem hrabe Falkenstein a seznamoval se s realitou na vlastní oci. Aby Josef umožnil šírení osvícenských myšlenek, zmírnil dosud prísnou c enzuru. V katolickém fundamentalismu videl Josef prekážku pokroku. Zvlášt spadeno mel na kláštery. Ty, které nepecovaly o nemocné, o školní vzdelání a pestování vedy, rušil. Vznikl presný josefínský katastr, který evidoval veškerou plodnou pudu. Byly zjištovány údaje o bonite a hrubém výnosu podle jednotlivých plodin. Soupis se stal podkladem pro reformu daní a poddanských povinností. Vydáním Všeobecného trestního zákoníku nabylo civilní i trestní právo moderních rysu. Byla stanovena rovnost obcanu pred zákonem. V podstate byl zrušen trest smrti, zmizely tresty za carodejnictví, bylo zrušeno mucení. Ve velkém se za josefínské éry budovaly mestské i vesnické školy a zdravotnická zarízení. Rostla sít poštovních spoju. Stavela se divadla, otevíraly knihovny, pribylo nakladatelu, nekolikrát vzrostl sortiment knih. Stát vynakládal velké úsilí i prostredky na povzbuzování prumyslové výroby, po desítkách vyrustaly zejména plátenické a soukenické manufaktury. Na úhrnné hodnote prumyslové výroby se textilní výroba podílela 84 %. Úrady zacaly kontrolovat, zda se mesta v pravidelném cyklu zbavují odpadku, zda se dodržují protipožární a hygienické predpisy. Mestská policie se ujala dozoru nad bezpecností obcanu. Na strechách domu se zacaly objevovat nedávno vynalezené hromosvody. Vyhlášení berního a urbariálního patentu znamenalo rovnomerné zdanení poddaných a vrchnosti, fakticky i zrušení roboty. Hned po nástupu Leopolda II. však byly patenty zase zrušeny. Na rozdíl od své matky chtel císar vše rídit a kontrolovat sám, spoléhaje na své schopnosti. Aristokracie ho nenávidela, ponevadž rušive zasáhl do jejích výsad i životního stylu. Své plány na vybudování jednotne rízené, osvícené a mocné monarchie Josef nenaplnil. Jeho smrti šlechtické kruhy nelitovaly, uherská Pešt prijala zprávu o Josefove smrti s nadšením. Panovníkova úmrtí uprímne želel "pouze" prostý lid a vášniví stoupenci osvícenských ideálu. PS: udeláte mi radost, když se u Pepíka vyfotíte

Additional Hints (Decrypt)

Fgebz n wruyvpv/gerr naq arrqyrf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.