Skip to content

<

# 4 Alvarez / Ztracená místa

A cache by Fukar Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/10/2007
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Série ALVAREZ adoptovaná od Dracconnis

Ztracená místa.
Ztracená místa (58K)" Ztracená místa " vás dovedou do oblasti bývalého hruboskalského panství.
      Vesnice Radec v Českém ráji.
Jméno Radec pro samotu mezi lesy na Hruboskalském panství zmiňuje Antonín Profous v letech 1514 (1543). Také profesor J.V. Šimák popisuje v těchto místech roku 1514 neobsazený dvůr, jehož majitelem byl jistý Beneš. Postupem let tady vznikla vesnice o sedmnácti staveních. Její obyvatelé hospodařili na malých políčkách a ostatní obživu poskytoval les.
V letech 1870 - 80 byla hrabaty Aehrenthaly zrušena za účelem rozšiřování zdejší obory. Úředně však zanikla až roku 1921.
Násilná likvidace této vesnice a několika dalších na Hruboskalském panství vyvolala tehdy mnoho „zlé krve".
Dnes v těchto místech najdeme kapličku zhotovenou Janem Zemanem ze Žernova ve čtyřicátých letech devatenáctého století. Kaplička je z pískovcových štuk a ve štítovém výklenku je umístěna socha Jana Nepomuckého.
Z osady Radec se dále dochovalo do dnešních časů jedno stavení se stodolou datované k roku 1846, které po vysázení obory sloužilo jako hájenka.
      Hrad Radec I.
V roce 1989 došlo k překvapivému objevu dosud neznámého hradu (patrně dřevěného ) na ostrožně u Radeče.
Ostrožna je od ostatního skalního bloku oddělena hlubokým ve skále tesaným příkopem. Dalším příkopem je rozdělena samotná plocha hradiště malých rozměrů. Nevysoký skalní blok je na řadě míst uměle opracován. Nejvýraznější je čtvercové podvalí. Řada přisekaných balvanů naznačuje přítomnost dřevěných nástaveb. Také okrouhlá zahloubenina pod popisovaným opevněním sloužila určitě jako studna.
      Hrádek Radec II.
Jihovýchodně od kapličky a při západní straně turisticky značené cesty se nachází archeologicky neprobádaný ostroh, poněkud neodůvodněně považovaný za hrádek Radec II. Spíše tam mohlo být obyčejné vesnické stavení ve strategické poloze na okraji skal.
      Skalní vesnice mezi Radčí a Nouzovem.
Je zde plno skalních bytů a světniček rozesetých na dosti velkém území, jedno obydlí ještě dosti zachovalé a asi 60 metrová "studna".


                                                             ALVAREZ
Cesta po stopách Alvarezovy výpravy pokračuje. Nyní máte za sebou zříceniny pevností, jeskyně a skály plné zkamenělých živočichů. Ke zlatu je ale ještě hodně daleko. Luštění deníku už Vám ale nedělá velké problémy. Proto spěchejte. Další dobrodruzi jsou Vám v patách.

                                             ALVARE~44.jpg (58K)


Dříve než odejdete do terénu lovit tuto keš, uvědomte si její náročnost - je to obtížnost 5!!!
V oblasti je špatný signál jak GPS, tak i GSM.
Pro usnadnění odlovu jedné z indicíí, doporučuji použít krátké lano - terén 4,5!!!

                 ALVAREZ    #4


           0. úkol :      Luštení deníku:

           Šifra(58K)


           1. úkol : 
Výpočet výchozích souřadnic:
Různé číslice:

Doplňte číslice ( každá číslice od 0 - 9, zde může nahradit jen jedno písmeno. Co písmeno, to jiná číslice. ) místo písmen tak, aby současně platilo :
ABC + DEF + GHI = JJJ
ABC x DEF = GFFDEC


Výsledné číslice pod písmeny, zadejte pouze do těchto výchozích souřadnic :
50 ° 32. H C B
015 ° 11. I I C


Zde hledejte první micro s indíciemi D , E , F. Platí jen pro úkoly č.2 a3.


           2. úkol : 
Indície na souřadnicích :
Pozor. Změna vzorce !!
50 °32. ( E - F - D - 4 ) [ ( C + D + 2) - B ] [ ( A - F - D ) + 2 ]
015 °10. [ ( A - E ) + 11 ] ( C - D + 1 ) ( F - B - C + 1 )


Zde získáte indície: G , H , I


           3. úkol : 
Indície na souřadnicích:
50 °32. I ( I - G ) [ D - ( I + G ) ]
015 °10. ( C - D ) ( 1 + H ) ( G + H )


Zde získáte indície : J , K , L , M


           4. úkol : 

Druhá micro s druhými indíciemi :
P O Z O R - nepleťte si je s indíciemi z první micro!

50 °32.( L + G ) J ( I - J )
015 °10. ( J + L ) ( K + G + L ) ( I - M- L )


Získáte indície D, E, F


           5. úkol : 
Indície na souřadnicích : zde již neplatí indície z micro jedna.

50 °32.[ ( E - F ) + 3 ] [ ( E - F ) + ( J + L ) ] ( G + L )
015 °10. [ ( E - F ) + 2 ] ( J + L + 1 ) ( E - F - L )


Zde získáte indície : N , O , P


           6. úkol : 
Finální souradnice :
50 °32. ( N + O ) N ( P - O )
015 °10. P O ( P - N - L )
Celá série vás provede místy Českého ráje. Pamatujte, že jste v chráněné oblasti a že jsou zde některé aktivity omezeny. Prosíme , neničte přírodu, nevyrývejte žádné nápisy do skal. Je jich zde již takto dost. Přiznáváme, že některé z těchto nápisů jsme použili i v naší hře, ale žádné jsme nevytvářeli.

      POZOR !!!
Nově je do keše přidáno originální razítko, které si otiskněte na zadní stranu obou částí listů průkazních.
Razítko zde ponechte pro další dobrodruhy.

POZOR POZOR !!!
Tuto keš můžete odlovit pouze po absolvování předchozího dílu.
V keši najdete na krabičce logo Alvareze s písmenem a číslem. Opište si toto číslo, bude se vám hodit na odlov poslední keše série Alvarez!!!


" Alvarez potřebuje jen statečné a silné ! "

# 1 Alvarez / Rotštejn
# 2 Alvarez / Postojná
# 3 Alvarez / Opukové skály
# 5 Alvarez / Hruboskalsko
# 6 Alvarez / Kameny, veze a cisla


Pro Vás, kteří dokončíte tuto celou sérii, je připravena kolekce pamětních mincí. Podrobnosti se dozvíte na, Vám už dobře známé, webové stránce. CWG
CWG navrhla a vyrobila firma CWGland


Kdyby něco, volej.

Additional Hints (Decrypt)

Išrpual uvagl wfbh i švser.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)