Skip to Content

This cache has been archived.

Vrso: Archiv pro nezajem autora.

Dekuji

Rasto

More
<

Karlovarska Festivalova Cache

A cache by Zoka & Anikka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/17/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZ]: Na uvodnich souradnicich cache nehledejte. Najdete zde stredobod všeho festivalového.
Seznámíte se s Karlovarským Mezinárodním Filmovým Festivalem a dozvite se, co jste možná ješte nevedeli...
[EN]: Do not look for cache on begin coordinates. You will find there only the centre of festival. For english listing scroll below.
This cache will introduce you to the Karlovy Vary International Film festival and its interesting things.


Festivalová cena / Festival award

Karlovarský Filmový Festival

Karlovy Vary se proslavily zejména jako lázenské mesto. Na jeden letní týden jsou však davy turistu popíjející lécivé vody zastíneni návštevníky Karlovarského Mezinárodního Filmového Festivalu (dále MFF KV). A vnímavý pozorovatel zjistí, že se tím vekový prumer návštevníku jinak poklidného lázenského mesta sníží asi na polovinu .

Veríme, že pri luštení této cache se dozvíte treba neco zajímavého o Karlovarském festivalu, co jste dosud nevedeli. Veškeré informace o festivalu najdete na oficiálních stránkách zde – odkud jsme cerpali (naším cílem nebylo vypsat o festivalu vše, ale udelat výber toho zajímavého).

Historie

Historie festivalu sahá až do roku 19AB, ve kterém se konal první rocník. Zajímavostí prvních dvou rocníku je, že ve Festivalovém kine v nedalekých Mariánských Lázních se každý den konala tri predstavení jednoho filmu a teprve druhý den byl tento film promítnut v novém letním kine v Karlových Varech.

Budovatelská hesla pocátku padesátých let minulého století se promítala nejen v základním krédu festivalu (hesla nekterých rocníku: "O nového cloveka, o dokonalejší lidstvo"; "Za ušlechtilé vztahy mezi lidmi, za trvalé prátelství mezi národy"), ale také v udelování cen. Aby pokud možno žádný z filmu socialistických a rozvojových zemí neprišel zkrátka, udelovaly se desítky nejruznejších ocenení, které na soutežních snímcích vyzdvihovaly pokrokové snahy (ceny míru, ceny práce, ceny boje za svobodu ci sociální pokrok, ceny prátelství mezi národy, ceny boje za lepší svet atp).

V roce 195C byl MFF KV organizací FIAPF zarazen mezi tzv. A-festivaly, což znacne zvýšilo jeho prestiž. Bohužel vzhledem k založení MFF v Moskve a politickému rozhodnutí konat v tzv. socialistických zemích jen jeden "áckový" festival rocne, byl karlovarský festival donucen strídat se v letech 1959 až 19DE s moskevským festivalem.

Po nevydareném rocníku 1992, kdy festival témer zanikl byla ustanovena nadace a jejím prezidentem byl v roce 1994 zvolen herec Jirí Bartoška. V roce 1995 byla kategorie A pridelena MFF v Praze, ale vzrustající popularita karlovarského festivalu vrátila „ácko“ o dva roky pozdeji zpátky do Karlových Varu. Festival se od té doby teší každým rokem vetší popularite a návštevnosti diváku i filmových tvurcu.

Festivalová cena

Už od pocátku festivalu se hlavní cena nazývala Krištálový glóbus. Jeho podoba se ale casto menila. Od jubilejního 35. rocníku MFF KV v roce 2000 má Krištálový glóbus podobu dívky zvedající krištálovou kouli. Autory výtvarné koncepce jsou Tono Stano, Jan Saudek (ano [F=6] nebo ne [F=1] ?), Aleš Najbrt, Michal Caban a Šimon Caban. Autorem sošky je Martin Krejzlík.

První festivalová cena byla udelena v roce 194G a to polskému filmu „Oswiecim - Ostatni etap“ od režisérky Wandy Jakubowske.

Z ceských filmu získali ocenení napríklad filmy „Rozmarné léto“ (Jirí Menzel) v roce 1968, „Jízda“ (Jan Sverák) v roce 199H a „Rok Dábla“ (Petr Zelenka) v roce 200I.

Osobnosti festivalu

Karlovarský festival navštívily mnohé svetove proslulé osobnosti. Patrili k nim napríklad Madeleine Albright (ano [J=7] nebo ne [J=3] ?), Alan Alda, Leonardo DiCaprio, Michael Douglas, Miloš Forman, Morgan Freeman, Whoopi Goldberg (ano [K=0] nebo ne [K=9] ?), Salma Hayek, Nastassja Kinski, Edward Norton, Robert Redford, Julia Roberts (ano [L=4] nebo ne [L=1] ?), Sharon Stone, Elijah Wood a mnoho dalších.

Festivalové znelky

Každý rok má festival jiný grafický design stejne jako novou znelku, která daný rocník provází. A každý rok se tedy tešíme nejen na nové filmy, ale i na novou festivalovou znelku. Spolecne se podíváme alespon na nekteré z nich. Najdete je na webové adrese: http://www.kviff.com/cz/historie-rocniky/ (vyberte rocník a zvolte níže odkaz Festivalová znelka).


Plakát festivalu pro rok 2007, 2008 a 2009

Ve znelce z roku 1997 (odkaz) se dvakrát objeví stejné dvojciferné císlo. Je první cifra tohoto císla 5 [M=8], 7 [M=6] nebo 3 [M=2] (pozor: císlo není hlavní soucástí scény! Proto musíte mít oci nastražené. Císlo se objeví na pár sekund a možná jej zahlédnete jen jednou.) ?

Nejvíce nahých žen bylo k videní ve festivalové znelce z roku 1995 (odkaz) [N=0], 2000 (odkaz) [N=3] nebo (odkaz) 2003 [N=9] ?

Znelka z roku 2002 (odkaz – druhá znelka ze trí) pochází z dílny Davida Ondrícka a vystupuje v ní trio „Tros Sketos“. V této znelce zazní smích („refrén“) 9x [O=1], 10x [O=7] nebo 11x [O=8] ?

Cache

Získali jste tyto císla:

Písmeno Popis ?
A desítky z roku vzniku festivalu  
B jednotky z roku vzniku festivalu  
C jednotky roku zarazení MFF KV do kategorie A  
D desítky roku do kterého se MFF KV strídal s MFF v Moskve  
E jednotky roku do kterého se MFF KV strídal s MFF v Moskve  
F Jan Saudek se podílel/nepodílel na tvorbe festivalové ceny
[ ano (F=6) nebo ne (F=1) ?]
 
G jednotky z roku ve kterém byla udelena první cena  
H jednotky z roku ve kterém byl ocenen film „Jízda“  
I jednotky z roku ve kterém byl ocenen film „Rok Dábla“  
J Madelaine Albright se zucastnila/nezucastnila MFF KV
[ ano (J=7) nebo ne (J=3) ]
 
K Whoopi Goldberg se zucastnila/nezucastnila MFF KV
[ ano (K=0) nebo ne (K=9) ]
 
L Julia Roberts se zucastnila/nezucastnila MFF KV
[ ano (L=4) nebo ne (L=1) ]
 
M První cifra z císla, jež se objeví 2x ve znelce z roku 1997
[ 5 (M=8), 7 (M=6) nebo 3 (M=2) ]
 
N Ve kterém roce bylo k videní ve znelce nejvíce obnažených žen
[ 1995 (N=0), 2000 (N=3) nebo 2003 (N=9) ]
 
O Pocet „smíchu“ tria Tros Sketos ve znelce z roku 2002
[ 9x (O=1), 10x (O=7) nebo 11x (O=8) ]
 


Samotná cache je umístena na souradnicích:

N 50° (D-C-I)(F+M).(A+E)(O-J)(G-H)
E 012° (B-L)(K+N-L).(B+F-K)(M+N)(O+A-I)

kde každá závorka znací jednu císlici souradnice.

Prestože budete cástecne ukryti pred zraky mudlu, dávejte pozor, a to zejména v dobe Festivalu, kde se v prilehlých místech pohybuje zvýšené množství lidí. Cache je svoji velikostí a tvarem ponekud netradicní, proto prosím predcházejte jejímu zcizení svou absolutní "neviditelností". Také si prosím zapamatujte odkud jste cache vyzvedli, abyste ji poté vrátili na to samé místo. Dále vás prosím, abyste neumistovali do logu foto samotné finálky, která by mela býti záverecným prekvapením.

Pro první 3 nálezce jsou jako odmena pripravena 3 DVD (+ 1 CD a 1 TB). Prosíme proto první nálezce o odebrání pouze jednoho kusu DVD dle Vašeho výberu.

Cache je urcena zejména pro výmenu vecí s festivalovou a filmovou tématikou – ale není to podmínka!

Hodne štestí a zábavy pri hledání indicií i samotné cache prejí
Míša – technical support a
Martinka – kulturní atašé
.


Karlovy Vary International Film Festival

Karlovy Vary is famous mainly for their spas. But for one week in the year mobs of turist drinking mineal healing water are effaced by the visitors of Karlovy Vary International Film Festival (IFF KV) who lower the average age of the city . By riddling of this cache you will find out something interesting reagarding IFF KV. You can find all information about festival on this official website here – where we gathered information from (our aim was not to write down all the information about festival, you can read it on website, but to make a selection of interesting things).

History

Festival history go down up to year 19AB, when first year took place. One interesting thing about first two years: each day one film was screened three times at the Festival Theater in Mariánské Lázne and was then shown the next day at the new Open Air Cinema in Karlovy Vary.

The zealous, rhetoric-filled slogans that appeared at the beginning of the fifties of last century could be detected not only in the fundamental festival creed (the slogan for some annuals -"For a new individual, for a more perfect people"; "Towards a more noble relationship between people, and a lasting friendship between nations."), but also in the conferral of awards. To ensure that, as far as possible, no film from a socialist or developing country would lose, dozens of various awards were handed out; these recognized socialist efforts in competition films (the peace and work awards, the award for the struggle for freedom or social progress, the award for friendship between nations, the award for the struggle towards a better world, and many others of the same ilk).

In the year 195C IFF KV was clasified as a A-category festival, which raised the presitge of the festival. Unfortunately, due to the founding of the Moscow IFF and the political decision to organize only one "A" festival per year among socialist countries, Karlovy Vary was forced to switch off with Moscow between 1959 and 19DE.

After not successful year 1992, which nearly ended the festival´s long tradition, an independent foundation was instituted and distinguished film actor Jirí Bartoška was asked to be president of the foundation in year 1994. A classification had been allotted to the new Prague IFF for that year, but raising popularity returned „A-class“ to the Karlovy Vary two years later. The festival is raising on popularity and numbers of visitors every and each year.

Festival awards

Since the very beginning the Grand Prix has been the Crystal Globe; although its form has often changed. As of the 35th Karlovy Vary IFF 2000 the Crystal Globe has taken on a new look: now the figure of a woman stands raising a crystal ball. Artistic concept was worked out by Tono Stano, Jan Saudek (yes [F=6] or not [F=1] ?), Aleš Najbrt, Michal Caban, and Šimon Caban. The statuette created by Martin Krejzlík.

The very first price was awarded in the year 194G for the polish movie „Oswiecim - Ostatni etap“ (director Wanda Jakubowska).

Some czech movies were also awarded. For example: „Rozmarné léto“ („Capricious Summer“) (Jirí Menzel) in year 1968, „Jízda“ („Ride“) (Jan Sverák) in year 199H and „Rok Dábla“ („Year of The Devil“) (Petr Zelenka) in year 200I.

Visitors of the Festival

IFF KV was visited by many distinguished foreign guests. For example: Madeleine Albright (yes [J=7] or not [J=3] ?), Alan Alda, Leonardo DiCaprio, Michael Douglas, Miloš Forman, Morgan Freeman, Whoopi Goldberg (yes [K=0] or not [K=9] ?), Salma Hayek, Nastassja Kinski, Edward Norton, Robert Redford, Julia Roberts (yes [L=4] or not [L=1] ?), Sharon Stone, Elijah Wood and many others.

Festival Trailers

Every year the design of the IFF KV changes, the same as festival trailer. And every year we look forward not only to new movies but also to new trailer. We will look on some of them together. You can find them on page: http://www.kviff.com/en/history-years/ (select the year and then click Festival trailer).


Festival poster for year 2007, 2008 and 2009

In the trailer from 1997 (link) one can see the same two-digit number two times. Is the first cipher of this number number 5 [M=8], 7 [M=6] or 3 [M=2] (attention: the number is not the main thing in the scene! Therefore be careful when looking for it. It is seen only for a few seconds, and maybe you will find it only once.) ?

The biggest number of naked women was seen in trailer from year 1995 (link) [N=0], 2000 (link) [N=3] or 2003 (link) [N=9] ?

Trailer in the year 2002 (link – the second video from three) comes from the workshop of David Ondrícek and is presenting the trio „Tros Sketos“. In this trailer you can hear the laugh („refrain“) 9-times [O=1], 10-times [O=7] or 11-times [O=8] ?

Cache

You have got these numbers:

Letter Description ?
A tens from the year of festival foundation  
B ones from the year of festival foundation  
C ones from the year of classification of IFF KV into A-class  
D tens of the year until which IFF KV had been switched off with IFF Moscow  
E ones of the year until which IFF KV had been switched off with IFF Moscow  
F Jan Saudek did work/did not work on the festival award design
[ yes (F=6) or not (F=1) ]
 
G ones of the year when the first price was awarded  
H ones of the year when movie „Jízda“ („Ride“) was awarded  
I ones of the year when movie „Rok Dábla“ („The Year of the Devil“) was awarded  
J Madelaine Albright did attend/did not attend IFF KV
[ yes (J=7) or not (J=3) ]
 
K Whoopi Goldberg did attend/did not attend IFF KV
[ yes (K=0) or not (K=9) ]
 
L Julia Roberts did attend/did not attend IFF KV
[ yes (L=4) or not (L=1) ]
 
M First cipher of the number, which is shown twice in trailer from 1997
[ 5 (M=8), 7 (M=6) or 3 (M=2) ]
 
N In which year one could see the most naked woman in the trailer
[ 1995 (N=0), 2000 (N=3) or 2003 (N=9) ]
 
O „Laugh“ count of trio „Tros Sketos“ in trailer from 2002
[ 9x (O=1), 10x (O=7) or 11x (O=8) ]
 


The cache is located on the following coordinates:

N 50° (D-C-I)(F+M).(A+E)(O-J)(G-H)
E 012° (B-L)(K+N-L).(B+F-K)(M+N)(O+A-I)

where each parenthesis mean one cipher of coordinates.

Althought you will be partly covered from look of muggles, be careful especially in festival time, when there is too many people. Cache is not traditional by its size and its form, therefore please prevent its alienation by your absolute invisibility. Also please remeber where did you take the cache from, so you can return it on the same place.And last I would like to ask you not to place photos of the final cache box to your log, so next person will be as surprised as you have been.

There are 3 DVDs (+ 1 CD and 1 TB) for the first 3 finders. Please, take only one DVD from the cache by your choice.

Cache is dedicated mainly for festival and movie items – but this is not strict!

Good luck and lot of fun during cache hunting wish you
Zoka – technical support and
Anikka – cultural attaché
.

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] fanq arohqr nav geron, nyr xqlol cerpv wrabz... wr gb i fhpuh
[EN] cebonoyl abg arrqrq ng nyy, ohg... qel cynpr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.