Skip to Content

<

Einstein und ein Cache

A cache by Viburnus Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 8/24/2007
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tato cache je venována Albertu Einsteinovi a jeho pobytu v Praze.
This cache is dedicated to Albert Einstein and his stay in Prague.

Albert Einstein se poté, co zformuloval obecnou teorii relativity, stal známým po celém svete, což je pro vedce nevídaný úspech. Dokonce ho lidé zastavovali na ulici a prosili, aby jim vysvetlil "tu jeho teorii" - nacož se on naucil odpovídat: "Je mi líto, ale to nedokážu. Lidé si me neustále pletou s profesorem Einsteinem!" V pozdejších letech jeho sláva zastínila ostatní vedce a Einstein se stal synonymem pro cloveka s velmi vysokou inteligencí nebo zkrátka génia. Jeho tvár se stala jednou z nejznámejších na celém svete. V roce 1999 ho casopis Time vybral jako Osobnost století. Jeho popularita casto vedla k používání jeho jména v reklamách a obchodu a dokonce i k registraci obchodní známky Albert Einstein.

Albert Einstein se narodil 14. brezna 1879 v nemeckém Ulmu. Navštevoval gymnázium v Mnichove. Studium mu nedelalo problémy, co ale nesnášel byla velká prísnost, která na nemeckých školách panovala. Patnáctiletý Albert Einstein se vzeprel a odešel za rodinou do Pavie. Nepodarilo se mu složit prijímací zkoušky na švýcarskou polytechniku a tak pokracoval na strední škole ve švýcarském Aargau. Poté nastoupil na polytechnickou školu v Curychu, aby se mohl stát ucitelem matematiky a fyziky. Zde se také seznámil se svou budoucí manželkou, spolužackou srbského puvodu Milevou Maric.

úredník patentového úradu, nejaký Einstein Einstein sice získal švýcarské obcanství, ale nedarilo se mu sehnat místo asistenta na žádné z evropských univerzit. Proto jezdil po Švýcarsku jako suplující ucitel. Podle dostupných informací se Albertovi a Mileve v roce 1902 narodila nemanželská dcera Lieserl. V té dobe už Albert Einstein pracoval na patentovém úrade v Bernu a skandál s nemanželským dítetem by ohrozil jeho místo. Proto byla dána Lieserl k adopci a v lednu 1903 se s Milevou oženil (meli další dve deti - syny Hanse Alberta a Eduarda). Pri své úrednické práci na patentovém úradu mel Einstein dostatek prostoru k vypracování mnoha svých pozoruhodných vedeckých prací a v roce 1905 obhájil svuj doktorát.

Rok 1905 je oznacován jako Annus mirabilis. Einstein publikoval tri zásadní vedecké práce: Fotoelektrický jev, Brownuv pohyb a Speciální teorii relativity. V roce 1908 bylo Einsteinovi udeleno oprávnení ucit v Bernu jako soukromý docent, který ale nemel nic spolecného s univerzitou.

V roce 1910 se uvolnilo místo na pražské nemecké univerzite, kterou vedl Ernst Mach. Ke konkurzu pozval Einsteina Anton Lampa, velmi vlivná osobnost na pražské univerzite. Ten si vyžádal na curyšského kandidáta posudek i od Maxe Plancka, který Einsteina oznacil za "Koperníka 20. století". Do Prahy Albert Einstein dorazil v roce 1911, prilákalo ho predevším to, že konecne získá respektovaný - profesorský - titul. Byl jmenován prednostou Ústavu teoretické fyziky Karlo-Ferdinandovy univerzity. V Praze sice žil jen rok a ctvrt, jeho pobyt ale prinesl 11 vedeckých prací.

Ústav pro teoretickou fyziku sídlil v budove ve Vinicné ulici c. 7, Einsteinova pracovna mela výhled pres ulici do zahrady ústavu pro choromyslné. Traduje se, že Einstein ukazoval svým návštevám z okna chovance ústavu pracující v zahrade se slovy “To jsou ti blázni, kterí se nezabývají teorií relativity”. (vizte: Jsem prý blázen jen)

Jako všude, kde Einstein pobýval, i v Praze priradili místní obyvatelé svému mestu "povest" o vzniku teorie relativity. V té dobe ješte Vltava na zimu celá zamrzala. Na jare pak po ní pluly obrovské ledové kry a mladý Einstein je z balkonu svého smíchovského bytu v blízké Lesnické ulici (proto je keš práve tady) pozoroval. Bavil se pohledem na racky usazené na krách, jak prekvapene vzlétají, když s nimi ledový ostrov dorazil k prepadu jezu. Práve tato kratochvíle prý Einsteinovi pomohla pri definování obecné teorie relativity.

Více než se svými kolegy z univerzity se Einstein stýkal se cleny nemeckého prírodovedného spolku “Lotos”, kde mel sám 24. kvetna 1911 prednášku o principu relativity. Diskutovat chodíval také do kavárny Louvre na Národní tríde, kde sedával s Vladimírem Heinrichem, pozdejším reditelem Astronomického ústavu Karlovy univerzity. V Portheimce v nedeli odpoledne hrával Einstein na housle spolu s lékárníkem z lékárny U Andela. V dome U Jednorožce na Staromestském námestí mela salon paní Berta Fantová, matka architekta Josefa Fanty (hvezdárna v Ondrejove, hlavní nádraží v Praze atd.), kde se scházela pražská intelektuální (prevážne židovská) elita, napr. Franz Kafka nebo Max Brod, za jehož klavírního doprovodu hrával na housle i Albert Einstein. Prostredí exaktních ved Maxe Broda uchvátilo natolik, že napsal knihy “Galileo v zajetí” a “Tychona Brahe cesta k Bohu”. Výjimecné místo pripomíná bronzový reliéf odkazující na Einsteinovy první úvahy o obecné teorii relativity, ohyb svetelného paprsku v gravitacním poli Slunce nad Karlovým mostem, po nemž slavný fyzik procházel cestou do Klementina a rozmýšlel své prednášky.

Bohužel, jeho ženu Praha moc nenadchla. Probuzeným národním sebeuvedomením doprovázeným bály a oslavami byla Praha pro introvertní Milevu, uvyklou klidnému a tichému Švýcarsku, príliš hlucná a neklidná. V prvním clánku po odjezdu, datovaném v Curychu v srpnu 1912, Einstein napsal: „V místnostech ústavu pro teoretickou fyziku pražské nemecké univerzity ve Vinicné jsem objevil, že z principu ekvivalence vyplývá odchylka svetelných paprsku v blízkosti Slunce a v míre pozorovatelné, aniž jsem tehdy vedel, že pred více než sto lety byl podobný záver odvozen z Newtonovy mechaniky a korpuskulární teorie svetla. V Praze jsem také objevil dusledek o posunu spektrálních car k cervenému konci spektra”.

V roce 1912 tedy Albert Einstein opustil Prahu a vydal se do Curychu, kde byl jmenován profesorem teoretické fyziky. Poté prijal místo na univerzite v Berlíne, stal se reditelem tamního Institutu císare Viléma a získal nemecké obcanství. S ženou Milevou se Einstein rozvedl v roce 1919 a vzápetí se oženil se svou sestrenicí Elsou Löventhalovou. V roce 1921 se stal clenem londýnské Královské spolecnosti a byl ocenen Nobelovou cenou za fyziku za vysvetlení fotoefektu a zásluhy o teoretickou fyziku. Vetšina fyziku se ale domnívá, že by Nobelovu cenu zasloužil každý z Einsteinových clánku z roku 1905 a v prvé rade Obecná teorie relativity.

V Nemecku zustal až do roku 1933, kdy byl prinucen politickou situací emigrovat do USA. Einstein zde získal pozici profesora teoretické fyziky na Princetonu. V roce 1940 získal americké obcanství a v roce 1945 své místo na univerzite opustil.

rozevlátý geniální starík Po druhé svetové válce se Albert Einstein stal predsedou sdružení amerických fyziku, které se postavilo proti zneužití jaderné energie pro válecné úcely. Byl mu nabídnut úrad prezidenta státu Izrael (1952), což odmítl. Spolupracoval s Dr. Chaimem Weizmannem na založení Hebrejské univerzity v Jeruzalému.

Poslední roky strávil Einstein s princetonskou knihovnicí Johannou Fantovou, dcerou jeho bývalé pražské hostitelky Berty. O jejich vztahu se verejnost dozvedela až v roce 2004, kdy byl objeven její deník.

Albert Einstein zemrel 18. dubna 1955 v Princetonu. Na jeho pocest po nem byla pojmenována fotochemická jednotka einstein, chemický prvek einsteinium a planetka 2001 Einstein.

Einstein byl zpopelnen, jeho mozek se ale zachoval v nádobe Dr. Thomase Stolze Harveye, patologa, který provádel jeho pitvu. Harvey na nem neshledal nic nenormálního, ale další analýzy v roce 1999 týmem na McMasterove Univerzite odhalily, že jeho jedna cást Einsteinovi chybela a kvuli její kompenzaci byl Einsteinuv temenní lalok o 15 % vetší než je obvyklé. Tato oblast mozku je zodpovedná za matematické myšlení, vizuálne prostorové vnímání a predstavy pohybu.

Einstein sice v Praze prožil pouze pul druhého roku, avšak celý život se k CSR vracel a sledoval vývoj dení u nás.
- Oficiálne podporil návrh na udelení Nobelovy ceny míru Tomáši Garrigue Masarykovi.
- Zacátkem roku 1921 navštívil Prahu, zvlášte Fyzikální ústav ceské cásti univerzity, aby (dle Philippa Franka, jeho prítele a životopisce) "vyjádril sympatie nové Ceskoslovenské republice a její demokratické politice pod Masarykovým vedením".
- 14. 6. 1950 poslal Einstein z Princetonu telegram Klementu Gottwaldovi: "Prosím Vás o nevykonání rozsudku vyneseného nad Miladou Horákovou, Závišem Kalandrou, Oldrichem Peclem a Janem Buchalem. Byli obetmi nacismu, vezni nemeckých koncentracních táboru. Jsem hluboce presvedcen, že si zaslouží žít".

- V roce 1924 vyšel Capkuv Krakatit, v nemž vynálezce Prokop zažívá ruzné (správne Capkem pochopené) relativistické efekty, vcetne Einsteinova uzavreného vesmíru. Capkovo dílo je považováno za první príklad použití relativity v próze, pricemž technické detaily jsou tak presné, jak jen mohly zacátkem dvacátých let být (na rozdíl od množství pozdejší, relativitu "deformující" literatury).
- Nedávno jsem narazil na zajímavý dohad, o který se nelze nepodelit, a podle nejž je Albert Einstein coby komická postavicka zachycen v Haškových Osudech dobrého vojáka Švejka. Podrobnosti se dozvíte zde. Zdá se tedy velmi pravdepodobné, že o nem ústy Švejka Hašek vypráví jako o profesorovi z blázince. At už to byl Einstein osobne nebo jen nekterý jeho kolega ci student, je témer jisté, že Jaroslav Hašek byl v použití teorie relativity v próze ješte rychlejší než Capek :)

A schválne, jestli Vás napadne, po kom se asi tak muže jmenovat studentská ulice Albertov? S páne Einsteinem to nemá nic spolecného, je pojmenována po ceském vlastenci a lékari MUDr. Eduardu Albertovi, který tam vyucoval.


Další odkazy:
1937: Einstein a Križík vysílají Pozdrav lidem dobré vule
podrobný Einsteinuv životopis
Einstein a Praha v pořadu Historie CS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Úryvek z "Velké predscény" Wericha a Hornícka aneb Délka života je pojem relativní:
...
- Bernard Shaw byl živ sto let, rekneme. Byl to krátký anebo dlouhý život ?
- Sto let - dlouhej život.
- Krátkej život, protože Bernard Shaw tady moh bejt ješte dvestepadesát let, protože porád mel co ríct. ... Takhle je to. ... Zatím co v této chvíli po celém glóbusu je roztroušeno já nevím kolik tricetiletých, který tady už ctyristapadesát let nemuseli bejt.
- Klidne.
- Takže vidíte, že délka života je pojem ... hergot, ted mne to slovo vyklouzlo ...
- Pojem ?
- ... pojem ... no ...
- To je pojem.
- Ale né ... celá teorie se jmenuje tím slovem ... vymyslel to ten vlasatej, ten ... hrál na housle ...
- Fibich.
- Co ?
- Fibich.
- Né. Fyzik.
- No né - ten vymyslel Pojem.
- To byl Poém a né Pojem. ... Todle byl slavnej matem... no filozof, fyzik, no ... hrál na housle ... teorii celou tak nazval ... nó ... jak se menoval ? ... hrál na housle ... Švabinský ho nakreslil nedávno ... jsem videl jeho portrét ...
- Fyzik ?
- Nó ...
- Proc kreslil Švabinskýho ?
- Ale né - Švabinský HO nakreslil.
- No to se ptám, proc se Švabinský dává kreslit fyzikem ?
- Ale to je blbost - Švabinský se nakreslí zadarmo a líp, než by ho nakreslil fyzik.
- To ríkám já - tak vy neríkejte ...
- Já ríkám Švabinský - oddech - HO - oddech - nakreslil - tecka.
- Jo ták. Švabinský HO ...
- No !
- No to je ten ... já vím ...
- No.
- Einstein.
- Einstein. ... si nikdy nemužu vzpomenout. Já si to pletu s tím nemeckým nastupovat.
- To je "einsteigen".
- Já vím, já vím. Einsteigen. Ale já neumím dobre nemecky tak si to pletu.
- Einsteigena nikdy Švabinský nemaloval.
- No to nemusíte ríkat, to je známý.
- No aby bylo úplne jasno.
- No né - to bude jasno i když to nereknete. Já nevím, proc by mel Švabinský malovat Einsteigena.
- Jo. Ten nic nevymyslel - Einsteigen.
- To by nevadilo - Švabinský namaloval víc lidí, co nic nevymysleli.
- Tak sem neplette Einsteigena ...
- Já ho sem nepletu, já jsem si nemoh vzpomenout.
- Dobre, já si ho taky pletu s Železnou Rudou, ale netahám to sem.
- To je Eisenstein.
- Já vím, že to je Eisenstein.
- Ejzenštejn. Ale to byl režisér. Filmovej režisér. Ejzenštejn. Slavnej Ejzenštejn. Umrel.
- To vím. Dávno. Prece ho probodli v Chebu.
- To byl Valdštajn co myslíte.

...

____________________________________________________________________________________


This cache is dedicated to Albert Einstein, world's best-known scientist, whose name has became synonymous with genius.
Albert Einstein is a scientist of world renown. He became a celebrity; this hasn’t happened to any other scientist. People used to stop him on the street and ask him to explain "that theory". He used to answer: "I am afraid I can not. People still mix me up with Professor Einstein!"
He was born on 14.3.1879 in Ulm, Germany. After studies in München and Aarau (Switzerland) he got married to his Serbian classmate Mileva Maric. He worked as a clerk at the Patent office in Bern and as a private tutor. During this time he had no connection with any university and so the scientific world did not take his work too seriously.
The year 1905 was his Annus Mirabilis. In this year Einstein published his studies on the photoelectric effect, Brownian movement, special relativity and mass–energy equivalence (E=mc2). At this time Albert Einstein was only 26! In the year 1911 "the Copernicus of 20th century" accepted a full professorial chair at the Institute for Theoretical Physics at Charles-Ferdinand University (today Charles Uni.) in Prague, which was then part of the Austro-Hungarian Empire. Albert Einstein moved to Prague - he got a flat in a newly built house in Lesnická Street at Smíchov (waypoint Lesnická; you will find his bust here and the cache is nearby). He taught at Vinicná 7 (wp Vinicná) - from windows of his office he could see the garden of the lunatic asylum. It is said that Albert took his guests to that window saying: "Look, only those lunatics don't care about relativity theory!"
Prague also - like other towns Einstein visited :) - has a legend that it was here, where he devised the General Theory of Relativity. Albert used to watch gulls landing on the ice floes floating in the Vltava River; they unknowingly travelled downstream on the huge islands of ice and snow until they flew off with surprise when the floe reached the weir. It is said that this observation inspired him...
But a man's life is comprised of more than just his work - it is well-known fact that Einstein played a violin. He played every Sunday with the pharmacist from the Pharmacy At the Angel at Portheimka (a little villa near St.Wenceslas church); he was also often a guest at Berta Fantová's parlour in the house At Unicorn on the Oldtown square (waypoint U Jednorozce). In this flat Prague's mainly jewish intelectual elite met: F.Kafka, M. Brod, the architect J.Fanta, ...and Johanna Fantová. Einstein with Vladimír Heinrich (an astronomer) often visited Café Louvre at Národní trída.
In 1912 Einstein and his family moved back to Switzerland for peace and quiet, because his wife Mileva did not like the buzz and bustle of busy Prague. Now, thanks to his Chair at Charles University, he was a respected scientist. Universities across Europe offered him Chairs , in the end Einstein chose the offer from the Kaiser's Wilhelm Institute in Berlin and became a German citizen. In 1919 he got divorced and half a year later he married his cousin Lisa Löwenthal (together they raised her daughters from her first marriage). In 1921 Albert Einstein was awarded by Nobel prize for his work on the photoelectric effect.
1933 was the year Albert left Germany because of German politics. He moved to Princeton, USA, where he taught Physics until 1945. He spent the last years of his life with Johanna Fantova, now a librarian at Princeton university. Their relationship was made public in 2004 when Johanna's diary was found hidden in the library.
After WWII Einstein co-wrote the Russell-Einstein Historic Declaration Against Nuclear War. In 1952 he was offered the presidency of Israel, but he refused. On 14. 6. 1950 Einstein sent a telegram to the Czechoslovak president Klement Gottwald in which he begged for clemency for Milada Horáková, Záviš Kalandra, Oldrich Pecl and Jan Buchal, who were to be executed.
During his year and a half stay in Prague Albert wrote 11 papers and for whole rest of his life he often returned to Czechoslovakia... Albert Einstein died in 18.4.1955 in Princeton. You can find more about him at wikipedia.
Thanks to zensunni for help with the English listing!


____________________________________________________________________________________

A protoze Einstein byl myslitel, budete se muset i vy zamyslet, abyste jemu venovanou kes nalezli. Ale opravdu se na to pokuste nejprve prijít sami, zvládnout by to mel i skolácek ...tedy kdyz se na to podívá správným zpusobem Teprve az pouzijete obe nápovedy (pod vypoctem finalky) a uplyne hromada casu -nebo radsi dve- a porád nebudete vedet, teprve se ptejte. Aby to nebylo jako kdybyste si koupili hlavolam, hned se podívali na návod, rozlozili ho podle nej a pak otrávene konstatovali: "Ts, to bylo tak jednoduchý...". I takoví tu byli. Jo a nezapomente, co ríkával pan profesor, co mu je to tady venovany: "Fantazie je dulezitejsí nez vedení"!

Vaším úkolem je přijít na to, jak budou vypadat další řádky této pyramidy.
Your task is to determine which numbers are in the lowest line.Číslům z nejnižšího řádku pak popořadě přiřaďte písmena ABCDEFGHIJKLMNO... - kolik bude potřeba, a pak už jen dosadíte do vzorce.
Then assign the numbers (only the lowest line) to ABCDEFGHIJKL... - as many as needed and calculate the final co-ordinates:

N 50°04. (E*H) (A+C) (G+B)
E 14°24. (G+H) (3*E) (2*D+F)


Pokud si nebudete vědět rady, můžete použít nápovědy, které jsou ve formátu .txt ke stažení tu a tam: Don't hesitate and take a look at these clues, if you want. 1.nápoveda, 2.nápoveda, neostýchejte se - jsou součástí zadání.

Kontrolní součet císel získaných na druhém řádku se rovná šestnácti
The checksum of numbers on the second line is sixteen.

Ať už k výsledku dospějete jakkoli, nepište to do svého logu (ani náznaky), ať ostatním nezkazíte radost (či vztek) z luštění.

A pokud je vám jedna hádanka málo, muzete si zkusit ještě tuhle tady. Dokáží ji prý vyřešit jen 2 % z celé lidské populace - a Einsteinova se jí říká, protože ji údajně vymyslel sám Albert. Ve skutečnosti tak moc obtížná není, ale závity vám provětrá :)

Additional Hints (Decrypt)

[Cz] mn anwrzavxl
[En] oruvaq granagf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

1,635 Logged Visits

Found it 1,527     Didn't find it 22     Write note 44     Needs Archived 2     Temporarily Disable Listing 8     Enable Listing 8     Publish Listing 1     Needs Maintenance 6     Owner Maintenance 13     Post Reviewer Note 4     

View Logbook | View the Image Gallery of 67 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.