Skip to content

I Linnés fotspår #3: Vaksalavandringen Traditional Cache

Hidden : 07/06/2007
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Som ett led i sin undervisning vid Uppsala universitet gick Carl von Linné ut med sina elever på vandringar ikring Uppsala. Idag finns fyra av dessa vandringsstigar uppmarkerade. Denna cache ingår i en serie cacher längs Linnéstigarna. För mer information om Linnévandringarna, se http://www.linnestigarna.se/.

Vaksalavandringen startar i Nyby, vid Österleden och leder vandraren ut över åkrarna och ängarna öster om staden. Dagens startpunkt är temporär på grund av flera nybyggnationer i området. Men följer sedan i stort samma väg som Linné vandrade.

Linné samlade studenterna vid Vaksala tull vid nuvarande korsningen Kungsgatan-Vaksalagatan. Därifrån följde man Vaksalagatan till Vaksala kyrka och vidare över ängarna vid Eke och Jälla.

Vandringen avslutas vid Törnby som var Linnés prebendegård. Avkastningen som en prebendegård ger går till att betala en professur. Gården i Törnby tillhörde alltså universitetet och betalade Linnés professur.

OBS! Notera talet "C" som ligger i denna cache - det behövs om ni vill kunna hitta den sista cachen i serien, "Hemma hos Linné".

Additional Hints (No hints available.)