Skip to content

This cache has been archived.

Elmbaek: !

More
<

Glostrup - Hovedstaden - Danmark

A cache by Elmbaek Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/14/2007
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Denne cache er en af en serie, der har til formål at sætte fokus på det nye danmarkskort efter kommunalreformen som trådte i kraft i 2007. Der er én cache i hver af de 98 kommuner og én for hver af de 5 regioner. For at finde en regionscache, skal du først finde en kode i alle kommunecacher i den region.

Hvis du finder alle 5 regionale caches vil du også kunne finde koordinaterne til "Danmark" cachen

---

FTF: Tillykke til Schuleit

Glostrups historie.

Da isen for ca. 10.000 år siden havde trukket sig tilbage fra Sjælland, efterlod den sig en stor sø midt i Glostrup. Den lille bakketop, hvorpå Glostrup Kirke nu ligger, var en halvø, der strakte sig ud i den. Det lavtliggende Ringvejskryds var en del af søen, der strakte sig helt hen til den nuværende Østervej. Den tids mennesker levede især af rensdyrjagt, og stedet har formentlig budt på ypperlige muligheder.

Som årene gik blev søen fyldt op, og til sidst var den omdannet til mose. Endnu omkring år 1900 eksisterede betydelige dele af den. De lokale kaldte den Glosemose (Glostrup Mose), og den mindes endnu i vejnavnet Glosemosevej.

Jægerstenalderen gled over i bondestenalderen, og her på Vestegnen er fundet en del våben og redskaber fra tiden. Stenalderfolket er kendt for deres dysser (storstensgrave), men i vores område er ingen bevaret. De har dog med sikkerhed været her. Det røbes af en af Ejbys marker, der engang bar navnet Dysseagre. I 1770’erne opførtes den nuværende Roskildevej (Hovedvejen), og bønderne havde som fæstere under kronen fået pålagt opgaven at bringe sten til byggeriet. I en forholdsvis stenfattig egn er man åbenbart faldet for fristelsen til at forgribe sig på de gamle høje.

Den følgende kulturepoke, bronzealderen, er stort set ikke repræsenteret i Glostrup, men dog andre andre steder på Vestegnen. Til gengæld gjorde man i 1958 et spændende fund fra tiden omkring Kristi fødsel i området Sydvestvej-Hederavej på grænsen til Brøndby. Man fandt spor af adskillige keramikovne, hvoraf en enkelt var så velbevaret, at den kunne rekonstrueres på forsøgscentret i Lejre. Keramikskårene afslørede et imponerende center for keramikfremstilling, og i århundreder udgik der keramik af meget høj kvalitet fra denne sydlige del af Glostrup. Men en dag i det tredje århundrede er det gået galt: ilden har taget magten, landsbyen er brændt ned til grunden og menneskene flygtet. Glostrups første industrielle virksomhed var slut.

Man kan spørge sig selv, hvad der blev af disse mennesker. Hvor er de mon flygtet hen? Et bud kunne være Hvissinge. Vi ved fra stednavneforskningen, at landsbyer med endelserne: -um, -ing(e), -lev og –løse stammer fra det fjerde og femte århundrede. Nu ved vi imidlertid også, at nok kan et navn være gammelt, men selve byen kan godt ligge et andet sted end nu: landsbyer flyttede, undertiden et par kilometer, andre gange nogle få hundrede meter. Vi ved således ikke, hvor det ældste Hvissinge lå, ej heller hvad grunden var til de mange flytninger. Selve navnet Hvissinge ses første gang i 1317 med stavemåden: Hwæssingge. Forskerne knytter forleddet til det gamle ord: hwas (ru, hård). Navnet betyder altså: Stedet med de hvasse, hårde beboere.

For Ejbys vedkommende stiller sagen sig helt anderledes. Endelsen –by afslører den som hjemmehørende i vikingetiden (ca. 800-1000), og den har i hele sin tid ligget på samme sted. Vi møder navnet Ejby første gang i 1348, og da blev det stavet: Egæby. Fra midt i 1800-tallet frem til midt i 1960’erne skrev man: Egby. Først herefter hedder det: Ejby. Forleddet er let at gennemskue: det er egetræet, der har givet stedet navn. Der har sikkert været mange ege på stedet, og udtalen på sjællandsk var helt op i vor tid: Ej. Man har så ajourført stavemåden, og navnet betyder altså: stedet med egetræerne.

Glostrup selv nævnes første gang i perioden mellem 1186 og 1197 som: Glostorp. Man har med denne viden valgt at sætte byens fødselsdag til et gennemsnit og har så valgt året 1191. Meget tyder dog på, at byen er betydeligt ældre. Byen er en såkaldt torp, dvs. en udflytterlandsby. Det viser endelsen: -strup, der formentlig er beslægtet med det tyske: dorf, som er af ældre oprindelse. Torperne bredte sig til Danmark i løbet af 900-tallet, og navnet kom med vikingerne til England. Forleddet er omstridt. Nogle foreslår: Gloir (gløde), men personnavnet Glop (Glob) er nok stadig det bedste bud.

Vejnavnene: Kildevej og Kildevældets Allé minder os om vandets betydning for en landsby. Mon ikke den gamle bykilde ved det nuværende bibliotek har været en vigtig faktor ved valg af placering?
Bønderne var oprindelig selvejere, men udviklingen i middelalderen førte til, at flere og flere blev fæstere. Omkring 1400 ejedes næsten al jord på Vestegnen af Roskilde Domkirke. Ved Reformationen i 1536 blev det meste gods imidlertid overtaget af kronen, der overlod noget af det til diverse stiftelser mm. I 1682 var der otte gårde og 13 huse i Glostrup. Husmændene var fæstere under gårdmændene.
Omkring landsbyerne lå bymarken, delt i tre vange, hvor man skiftevis dyrkede rug, byg og græs. Man dyrkede jorden i fællesskab, og en gang ugentlig mødtes man til drøftelser ved bystævnet, der således blev starten på et lokalt selvstyre.
Dyrkningsfællesskabet blev ophævet i slutningen af 1700-tallet. Hver gård fik nu samlet sine jorder. Den enkelte bonde fik alene ansvar for sit eget.

I 1840’erne skete der store ting: Det kommunale selvstyre, Grundloven og her i Glostrup jernbanen mellem København og Roskilde i 1847. På samme tid grundlagdes Glostrup Bryggeri, der i en periode skulle blive byens største virksomhed.
I årene omkring år 1900 begyndte udviklingen for alvor at tage fart. En række vigtige foretagender grundlægges: I 1901: Oliemøllen (i 1923 overtaget af Sunlight), 1902: Glostrup Kommuneskole (Højvangskolen) samt Forstædernes Bank, 1905: Glostrup Gas- og Vandværk med det endnu bevarede vandtårn på Hovedvejen.

Flere foretagender betød flere mennesker, hvad man kan se i opgørelsen af folketallet: Fra ca. 2000 indbyggere i 1901 til ca. 20.000 i dag, altså en tidobling i løbet af det tyvende århundrede. Byens landsbypræg er for længst borte: den er blevet en moderne storbyforstad.

---

Cachen indeholder fra starten:
Logbog
2 signaturkuglepenne (Elmer-DK)
2 alm kuglepenne
Noble County coaster (Fra MWGB 2007)
Farvekridt
Tandbørste + tandpasta (rejsesæt)
3 x 2 stk friske AA batterier til GPS'en
Lommelygte
Saks
25-30 stk zipperlock poser, hvis den rundt om logbogen skulle blive utæt.
2 stk Bison.
Lidt blandet legetøj/småting.

Additional Hints (Decrypt)

haqre geæfgnzzr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.