Skip to Content

<

Chodske namesti, Plzen

A cache by MichalS & Flower Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/26/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keš se nachízí na Chodském námestí v Plzni

Chodské námestíChodské námestí v Plzni bylo v nejvetší míre utváreno na konci 19. a zacátku 20 století, když se Plzen zacala z duvodu velkého prílivu obyvatel rozširovat a  vznikaly nové mestské cásti. V té dobe vznikla zástavba obytných domu podél dnešní Klatovské trídy. Námestí v historii utvárela hlavne križovatka dnešních ulic Klatovská a Edvarda Beneše a rozvoj Klatovské ulice v ctyrproudou trídu s tramvajovým pásem. Námestí je silnicemi rozdeleno na dve trojúhelníkové (lichobežníkové) plochy. Ta vetší pred budovou bývalé základní školy dnes sídla katedry pedagogiky Pedagogické fakulty Západoceské univerzityChodské námestí - pomník Americké armáde slouží jako tržište zahrádkárských komodit a v cípu je parcík s pomníkem  2. peší divizi Americké armády. Tento pomník je reprodukcí obdobného památníku v Malmédách (Ardeny). Pomník se zde nenachází bezduvodne. V techto místech došlo 6. 5. 1945 v ranních hodinách k likvidaci nemeckého odstrelovace americkými vojáky. Pripomínkou techto boju byly donedávna patrné stopy po strelách na prucelí kostela sv. Jana Nepomuckého. Každorocne je Chodské námestí pri oslavách Dne svobody dejištem vzpomínkových akcí. Druhý menší trojúhelník ci spíše lichobežník se nachází pred budovou Strední prumyslové školy stavební s kratší stranou priléhající k boku kostela sv. Jana Nepomuckého. Zde je  parková úprava s kašnou. Na námestí má zastávku tramvaj  c.4.


Námestí je tvoreno tremi velkými budovami:

 

Kostel sv. Jana Nepomuckého v Plzni

KostelRedemptoristický rád píše své dejiny spojené s Plzní od roku 1907, kdy Redemtoristé prišli do Plzne a pro své potreby zakoupili Vankovu vilu na Klatovské tríde. Zde zrídili prozatímní kapli Panny Marie Ustavicné Pomoci, která byla vysvecena 18. 6.1907. Casem  návštevy verících vzrostly a kaple prestávala stacit. Tehdejší Superior rádu proto v Praze požádal o možnost postavit v Plzni nový kostel, zasvecený sv. Janu Nepomuckému.
Stavba kostela byla zahájena dne 30. cervna 1908 plzenskou firmou  Müller - Kapsa na základe plánu arch. Jana Svobody a Františka Stalmachera z konce roku 1907. Plány byly schváleny ústredím rádu Redemptoristu v Ríme a do konce roku udelilo své schválení i pražské místodržitelství a ministerstvo. Rozpocet stavby byl tehdy stanoven na 540 000 K. Základy a žulová podezdívka do výše 1m byly financovány z verejné sbírky a rady dobrocinných akcí. Na další výstavbu už ale peníze nestacily, a tak byla stavba po 4 mesících dne 30.10. 1908 zastavena. Další peníze na stavbu se podarilo získat až koncem roku z Plzenského a Pražského vánocního dobrocinného bazaru. Ani tyto peníze však na dokoncení stavby nestacily. Stejne tak se nepodarilo získat další peníze od podniku a ani výtežky z dalších dobrocinných akcí nemohly pokrýt náklady stavby. Na zacátku roku 1909 byl založen  Spolek pro vystavení kostela sv. JanaKostel Nepomuckého. Behem roku byl puvodní projekt, z financních duvodu, upraven a zjednodušen (vypuštena nekterá okna, vypušteny ruzné ozdoby a ztenceny sloupy), což prineslo úsporu nákladu o cca 130 000 K. Na stavbe se opet zacalo pracovat až 5. 4.1910. V kvetnu 1910 tedy o cca 2 roky po zahájení stavby byl o svátku sv. Jana Nepomuckého posvecen základní kámen. Práce v tomto roce velice postoupily, a tak na konci roku mel již kostel strechu a obe veže mely výšku 25 m z celkových 63m. Veže byly dokonceny v dubnu roku 1911 a dne 26.4.1911 byl na severní veži osazen kríž. V srpnu pak byly na vež umísteny 4 zvony naladené podle benediktinských zvonu v Jeruzaléme. K posvecení kostela došlo 22.10.1911. Stavba tedy trvala 3 roky a 4 mesíce.

Zvony umístené na veži:

 • Jan (zasvecený sv. Janu Nepomuckému), vážil 25 metrických centu

 • Alfons (zasvecený trem redemptoristum - sv. Alfonsovi, Klimentovi a Gerardovi), vážil 16 metrických centu

 • Marie (zasvecený P. Marii Ustavicné Pomoci), vážil 12 metrických centu

 • Josef, vážil 8 metrických centu.

V r. 1917 byly zvony Jan a Josef rekvírovány pro válecné úcely. Na vež byly nové zvony ulité firmou Rudolfa Pernera znovu doplneny v r. 1929. Roku  1931 bylo ke zvonum zavedeno elektrické zvonení.

Kostel V prucelí pseudorománského kostela jsou dve veže, merící 63 m. Vstupní portál je ozdoben štukatérskými prvky od akademického sochare Vojtecha Šípa, žáka Myslbeka. Vstupní portál má tri vchody.
Chrám je trojlodní, pres 50 m dlouhý, z toho lod merí 34 m. Výška lodí je 20 m, šírka všech trí lodí 26 m. Železobetonová klenba spocívá na 12 pilírích, jejichž vlysy jsou ozdobeny hlavickami andílku a jinými ornamenty. Žebra bocních lodí vybíhají z krakorcu, jež tvorí ruzné hlavy.
Interiér kostela osvetluje 20 jednoduchých velkých, dve sdružená a jedno trojdílné okno Družinské kaple a tri velké ružice. Okna byla díky ruzným dárcum vyplnena vitrážemi s obrazy svetcu.
V prostoru pod kurem na evangelní strane byla vybudována Zpevní sín, odkud vedou schody na kur. Kruchta je prístupná i vchodem z epištolní strany chrámové predsíne. Po levé strane presbytáre je sakristie a malá predsínka, z níž vedou schody do Družinské kaple, umístené v patre nad sakristií.
Hlavní oltár sv. Jana Nepomuckého byl vyroben podle návrhu prof. Jana Kastnera v dílne akademického sochare Františka Kaderábka v Praze, stejne jako bocní oltár P. Marie Ustavicné Pomoci a bocní oltár sv. Josefa. Po stranách presbytáre jsou umístené sochy sv. Vojtecha a sv. Václava, vecné lampy jsou z umeleckých dílen p. Grünfelda. Lavice z dubového dreva vyrobili podle návrhu prof. Jana Kastnera umelecký truhlár Václav Novák a mistr Josef Havel. Opet podle návrhu prof. J. Kastnera zhotovil plzenský truhlár p. Kovarík 5 dubových zpovednic. V levé postranní lodi byl u sakristie postaven oltár Nejsvetejšího Srdce Páne, v pravé bocní lodi u kruchty oltár Sedmibolestné P. Marie.
Roku 1913 byla porízena krížová cesta, plastická, z terakoty, r. 1914 byl porízen oltár trí redemptoristu, který je nyní umísten v pravé bocní lodi a je v nem umísten svatostánek. Plány oltáre zhotovit prof. J. Kastner. Na oltári jsou sochy sv. Klimenta, sv. Alfonse a sv. Gerarda. Tento oltár se o velikonocích mení na Boží hrob.
Interiér kostela byl doplnen sochami svetcum, umístenými u pilíru (sv. Antonín Paduánský, sv. Anežka Ceská, sv. Alois, sv. Juda Tadeáš). V období války vznikla také rozmerná freska Krista na klenbeKostel - interiér presbytáre a symboly 7 krestanských svátostí na triumfálním oblouku. Freska Krista byla odstranena pri oprave interiéru a purifikaci zarízení kostela pocátkem 80. let.
Varhany postavili bratri Augustin a Josef Paštika z Cestína u Kutné Hory. Varhany jsou pneumatické, o trech manuálech, mají 45 znejících rejstríku a cetné kombinace. Stavba varhan trvala 3 mesíce. Byly posveceny 26. 9. 1915.
Jeslicky mel kostel sv. Jana Nepomuckého. od r. 1915 a provizorne se stavely na oltári sv. Josefa. Návrh na provedení stálých jeslicek podal v r.1942 Spolek prátel kostela a úkol prenést biblický dej do plzenského prostredí pripadl Janu V. Cermákovi z Kladenska.
 
Klášterní budova se stavela ve dvou etapách. Stavbu realizovala podle plánu pražských architektu Stalmacha a Svobody opet firma Müller - Kapsa. První etapa probehla v kvetnu až ríjnu 1935, druhá pak do vánoc 1935. Plne dokoncený klášter s rádovou kaplí a knihovnou byl vysvecen 11. cervna 1936.

Kašna Dnes je kostel po generální rekonstrukci exteriéru, opraven byl interiér, porízena ozdobná mríž, oddelující prostor pod kruchtou od vlastní chrámové lodi a umožnující celodenní adoraci verících v kostele. V soucasné dobe prochází opravou varhanní stroj.

V soucasné dobe je kostel filiálním kostelem chrámu sv. Bartolomeje ve správe arcidekanství a je jedním z nejnavštevovanejších v Plzni.

Kostel je pusobištem peveckého souboru Schola u Redemptoristu pod vedením ing. Antonína Švehly. Na jeho repertoáru jsou skladby klasické, s varhanním doprovodem, ci polyfonní skladby a capellové. Sbor se uplatnuje predevším formou zpevu vložek pri mších.

Zdroj a podrobnejší informace: http://www.volny.cz/urede/histor.html

 

Budova Strední prumyslové školy stavební, Plzen

SPŠ StavebníSPŠ StavebníVerejná soutež na  postavení reprezentativní budovy školy byla vypsána v roce 1903. Ze souteže vyšel vítezne návrh architekta Ladislava Skrivánka. Realizace tohoto návrhu si však vyžádala velice dlouhé a obtížné období. Prestože se soutež konala již v roce 1903 byl projekt predložen až v roce 1913. Se stavbou se zacalo v roce 1915 a budova byla dokoncena až v roce 1920. Budova vznikala za prispení  plzenské stavitelské firmy Müller - Kapsa. Budova se pri pohledu z námestí dochovala v takrka nezmenené podobe dodnes. Veškeré stavební úpravy - výstavba telocvicny, bazénu, sportovišt se odehrávala v zadních a dvorních partiích pozemku. 
Na nekterých úpravách školy se v dobe jejího úspešného absolvování podílel i MichalS :-). A jak je videt bez vetších dopadu na statiku objektu :-D.

Z historie školy:
SPŠ StavebníZacátek historie školy se datuje do 2.poloviny 19.století. Do té doby byla v Plzni pouze nemecká prumyslová škola. Dne 19. 10. 1885 byla slavnostne otevrena Ceská státní prumyslová škola jejímž prvním správcem byl ing. Vincenc Šimerka. Škola v té dobe sídlila v ulici V Šipce v rekonstruovaném nárožním domu. Tehdy bylo vyucování zamereno na všeobecné i odborné vzdelání. Pribývajícímu zájmu žáku a tím i vzrustajícímu poctu tríd nemohl objekt V Šipce stacit, a tak se škola v roce 1893 prestehovala do nové budovy v Tylove ulici c. 15. I tato budova po nejakém case prestala vyhovovat. Bylo tedy rozhodnuto o výstavbe nové budovy na Chodském námestí. Do této budovy se škola prestehovala v roce 1920. V roce 1913 byla státní prumyslová škola organizacne zmenena a vznikla odborná, tj, vyšší škola stavební s ctyr a pul rocním studijním oborem. V roce 1920 byla otevrena státní odborná škola pro prumysl cihlárský. V prubehu let se studijní obory na škole ruzne menily - vznikaly a zase zanikaly. Zamerení školy však zustalo po všechna léta stejné. Škola i v soucasné dobe vychovává absolventy v oblasti stavebnictví.

V soucasné dobe mužete na této škole studovat tyto obory:

 • Stavebnictví se zamerením na:

  • Pozemní stavitelství

  • Stavební obnova

  • Dopravní stavitelství

  • Vodohospodárské a ekologické stavby

 • Technické lyceum

 • Geodézie a katastr nemovitostí

Zdroj a podrobné informace: http://www.spsstav.cz/cs/ 

 

Budova Pedagogické fakulty Západoceské univerzity v Plzni, katedra pedagogiky

Pedagogická fakultaPedagogická fakultaBudova je ze všech trí výše uvedených objektu nejstarší. Dokoncena byla v roce 1897. V objektu se postupem let vystrídalo nekolik školských zarízení. V soucasné dobe zde sídlí Katedra pedagogiky pedagogické fakulty Západoceské univerzity v Plzni. Tato katedra je pracovištem s celouniverzitní pusobností, které se orientuje na vzdelávání a výzkum v širokém spektru pedagogických a sociálních disciplín. 

Pedagogická fakultaHlavní nápln cinnosti katedry vychází ze soucasných tendencí transformace školství a vzdelávání. Disciplíny vyucované pracovníky katedry jsou smerovány predevším do pregraduálního studia pedagogických oboru: ucitelství pro materské školy (bakalárské studium), ucitelství pro I. a II. stupen základních škol, ucitelství pro strední školy (obory magisterského studia), dále bakalárský oboru prírodovedných a historických studií a navazujícího magisterského studia ucitelství pro ZŠ a SŠ. V pregraduální príprave katedra zajištuje také vzdelávání v akreditovaném bakalárském a navazujícím magisterském studiu: sociální práce. V rámci rozšírení studijní nabídky poskytuje katedra pedagogiky studentum prezencního studia možnost absolvovat dva certifikátové programy: Dramatická výchova a Speciální pedagogika. Katedra se také podílí na programech celoživotního vzdelávání predevším v oblasti dalšího vzdelávání pedagogických pracovníku z celého západoceského regionu. Zároven vystupujeme jako odborný garant v postgraduálních programech rozširujícího nebo specializacního studia: Studium v oblasti pedagogických ved se zamerením na speciální pedagogiku (Speciální pedagogika pro ucitele ZŠ a SŠ, Speciální pedagogika pro ucitele MŠ a vychovatele), Studium pro výchovné poradce, Studium k výkonu specializovaných cinností - metodik prevence sociálne patologických jevu
Studium v oblasti pedagogických ved se zamerením na vychovatele a pedagogy volného casu, Studium k výkonu specializovaných cinností - specializovaná cinnost v oblasti environmentální výchovy, Studium k výkonu specializovaných cinností - tvorba a následná koordinace školních vzdelávacích programu a vzdelávacích programu vyšších odborných škol  Tyto programy katedra nabízí v rámci celoživotního vzdelávání FPE.

Tuto katedru v oboru ucitelství úspešne absolvovala i Flower :-) a neustále se tam vrací.

Zdroj a podrobnejší informace: http://www.kpg.zcu.cz/ 

 

Ke keši samotné:
Keš je micro a skládá se ze trí cástí. Cásti od sebe oddelujte pouze tahem. Keš prosím vracejte na puvodní místo ve svislé poloze a zkontrolujte zda obsahuje všechny cásti. Dekujeme
. Schránka je BYOP - tedy bez tužky.Pro zalogování keše proto budete muset použít svou vlastní. Keš je videt,  proto doporucujeme si místo nejprve prohlédnout a pak rychlým hmatem keš odlovit.  Prejeme pohodový a bezproblémový odlov. 

KEŠ JE OD 7.12.2011 PŘEMÍSTĚNA NA NOVÉ SOUŘADNICE CCA O 7,4 M OD PŮVODNÍCH

V keši není tužka

Podle WWW pocítadla jste pocitadlo kešer, který si prohlížel tento listing

 

Additional Hints (Decrypt)

zntarg, ynivpxn

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.