Skip to content

<

Oravsko-Kysucka lesna zeleznica

A cache by Green Cone Team Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/07/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


ORAVSKO-KYSUCKÁ LESNÁ ŽELEZNICA


Historická lesná úvratová železnica (HLÚŽ) tvorí organickú súcast Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke. Je zachovanou a funkcne obnovenou castou bývalej Kysucko-oravskej lesnej železnice (KOLŽ), ktorá vznikla v roku 1926 spojením lesných železníc vybudovaných v roku 1915 - 1918, kysuckej - z Ošcadnice do Chmúry (Nová Bystrica, cast Vychylovka) a oravskej - z Lokce do Erdútky (terajšej Oravskej Lesnej). Spojenie oboch železníc sa uskutocnilo vybudovaním spojovacej trate z Erdútky do Chmúry. Po spojení dosiahla celková dlžka KOLŽ vyše 110 km, z toho 61 km hlavnej trate, zbytok tvorili odbocky, ktoré sa budovali, rušili, predlžovali alebo skracovali podla potreby odvozu vytaženého dreva.

Prevádzka na KOLŽ bola ukoncená na konci roku 1971 z dôvodu jej zrušenia a okrem 8 km dlhého úseku Chmúra - Tanecník, v ktorom sa nachádzal cenný úvratový systém, bola ostatná trat demontovaná. Pomocou úvratového systému sa prekonávalo väcšie prevýšenie (217,69 m) na pomerne krátkom úseku (vzdušná vzdialenost 1500 m). Úvratový systém HLÚŽ je jeden z dvoch, ktoré sa do súcasnosti zachovali v Európe.

V roku 1974 prevzalo zachovanú cast zrušenej KOLŽ, vrátane kolajových vozidiel do správy Kysucké múzeum v Cadci. Popri rekonštrukcii 2,7 km dlhej casti trate v úseku Chmúra - Kubátkovia, ktorá scasti prechádzala cez areál expozície v prírode, sa múzeum zameralo aj na doplnenie parku kolajových vozidiel. Po zacatí prevádzky Múzea kysuckej dediny sa na zachovanej casti železnice uskutocnovali ukážkové jazdy historických vlakov. Po generálnej oprave trate v úseku Kubátkovia - Beskyd, zachovanej a funkcne obnovenej casti železnice, ktorá od roku 1991 nesie názov Historická lesná úvratová železnica, zacala od roku 1995 úradne povolená osobná doprava v úseku Kubátkovia - Chmúra - 1. úvrat, cím zacala HLÚŽ plnit funkciu múzejnej železnice a stala sa samostatnou expozíciou Kysuckého múzea. Zachovaný úsek bývalej KOLŽ o dlžke 8 km medzi Chmúrou (Vychylovka) a Tanecníkom (Oravská Lesná) s unikátnym úvratovým systémom, bol ako technická pamiatka vyhlásený v roku 1991 za národnú kultúrnu pamiatku SR. V správe Kysuckého múzea je úsek od stanice Kubátkovia (0,0 km) po sedlo Beskydu (7,64 km), tj úsek ležiaci na území regionu Kysuce.

Sezónna prevádzka je cez víkendy na parnej lokomotíve U34.901 (vyrobená r.1909). Do roku 1999 sa používala aj lokomotíva U45.9 (vyrobená r.1916), ktorá premávala aj na pôvodnej KOLŽ. Momentálne je len zakonzervovaná v priestoroch depa na Vychylovke. Okrem toho sa na HLÚŽ nachádza ešte rušen CKD 1441 „Gontkulák“, dalej kolbena CKD 2612/1948. Prevádzku cez pracovné dni zabezpecuje lokomotíva DH 120. 

Mapka KOLŽ (rok 1926)


Mapka úvratovej casti (rok 1926) 


Mapka HLÚŽ (súcasný stav)

Additional Hints (Decrypt)

Xberal / Ebbgf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)