Skip to content

Sundby Bibliotek & Nathanael Kirke Traditional Geocache

Hidden : 10/13/2007
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Sundby Bibliotek & Nathanael Kirke

***
The Library at Sundby & Church of Nathanael

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Sundby Bibliotek er en del af Kvarterhuset (visit link) der er etableret i en gammel industribygning fra 1880.
Biblioteket deler adresse med Kvarterhusets Sekretariat, Amager Ungdomsskole, samt en lang række andre beboere, og skaber sammen med disse en bred vifte af tilbud til lokalområdet, inklusiv en lille café.

Stedet har et rigt cafe- og koncertliv, i sommertiden også i det fri, på den lille scene under sejldugen.

I vinterhalvåret eller ved behov for mere afskærmning, rykker aktiviteten ind i biblioteket, i kirken eller i kirkens mødesal.

Sundby Bibliotek dækker et befolkningsunderlag på ca. 42.000 mennesker.
Sundby Biblioteks hjemmeside: (visit link)

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Nathanaels Kirke er opført 1897-99 ved arkitekt Thorvald Jørgensen.
Nathanael Kirkes hjemmeside: (visit link)

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
FFC & FFCJ: Amager Landevej (visit link)
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

The Library at Sundby & Church of Nathanael

Sundby Library is part of an old industrial building from 1880, called 'Kvarterhuset'.
The Labrary share address with the local Youth Scool and many other inhabitors, which together form a manifold of possibilities in the local area, .including a small café.

The place has a rich cafe- and concert-life.
During summer also in the open, at the small stage under sail.

In the winter or in need of more protection the activity find ist place in the library, in the church or in the church´s meeting room.

Sundby Library covers a population of about 42.000 people.
Homepage of Sundby Library: (visit link)

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Nathanael Church was built 1897-1899 by the architect Thorvald Jørgensen. Nathanael Church homepage: www.holmbladsgade19.dk (visit link)

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Additional Hints (Decrypt)

Ontfvqra ns vasbezngvba xna åoar al vaqfvtg.
***
Gur onpx fvqr bs vasbezngvba znl erirny arj vafvtug.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)