Skip to Content

This cache has been archived.

TrainTour Reviewer: Dalsi mesic uplynul, zadna nov reakce ci obnova ze strany autora -> archivovano.
Pokud by ses nekdy v budoucnu rozhodl cache preci jen obnovit, tak je mozne cache odarchivovat, pokud bude lokalita stale volna-v tom pripade staci kontaktovat me ci jineho reviewera - viz http://wiki.geocaching.cz/wiki/Reviewer . Nebo muzes vytvorit novy listing, pokud by se misto ulozeni vice zmenilo.
TrainTour, reviewer pro CZ, SK a okoli

More
<

Lanškroun

A cache by Xerxes Artifex Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/23/2007
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Mesto Lanškroun (hist. Kronland / Landeskrone) bylo založeno asi v 2. polovine 13. století v souvislosti s královskou kolonizacní cinností jako hlavní ekonomické centrum rozsáhlého lanšperského panství. Mezi nejvýznamnejší kolonizátory patrili Herman z Ostechu, Oldrich z Drnholce a Premysl Otakar II.

První písemná zmínka o Lanškroune se nachází v listine Vratislava Pernštejna z roku 1285. Téhož roku, za vlády ceského krále Václava II., prešlo mesto do majetku mocného Záviše z Falkenštejna a po jeho poprave daroval Václav II. mesto Lanškroun nove založenému cisterciáckému klášteru na Zbraslavi u Prahy. Od roku 1304 byl soucástí Zbraslavského kláštera, pozdeji byl dán do vlastnictví litomyšlskému panství (r. 1358). Roku 1371 Petr Jelito, litomyšlský biskup, založil augustiniánský klášter, který byl v období renesance prestaven na zámek v renesancním slohu. Po husitských hnutích dostali Lanšpersko i s Lanškrounem Kostkové z Postupic (Zdenek Kostka z Postupic). Na pocátku 16. století mestu vládli Pernštejnové, s výjimkou trinácti let, kdy mesto spravovali páni z Boskovic.

Za vlády pánu z Postupic a poté Pernštejnu získal Lanškroun radu významných privilegií, napr. již v roce 1464 právo konat trh na den sv. Urbana a na sv. Matouše, dále právo vybírat mýto u bran, v roce 1507 dostali meštané právo odúmrti (podle této výsady smeli jejich poddaní svobodne odkazovat své jmení svým dedicum bydlícím na jejich panství), v roce 1514 došlo k rozšírení tržního práva na 2 dny v týdnu (úterý a sobota), v roce 1568 bylo mestu potvrzeno právo várecné. O 20 let pozdeji bylo mesto prodáno do vlastnictví Adama Hrzána z Harasova a po Bílé Hore (r. 1622) Karlu z Lichtenštejna.

Po tricetileté válce

V dobe tricetileté války bylo mesto poniceno švédskými a císarskými vojsky, pricházeli sem nemectí osadníci, kterí se snažili o prosazení nemecké správy, což se jim podarilo. Od roku 1683 je mestská kniha psána nemecky. V polovine 17. století vrcholí vedecká cinnost nejvýznamnejšího lanškrounského rodáka, fyzika, matematika, astronoma, lékare a filozofa, rektora Karlovy Univerzity Jana Marka Marci (1595-1667). Koncem 18. století bylo mesto vyhlášeno mestem municipálním. V polovine 19. století se stal Lanškroun sídlem okresního hejtmanství a okresního soudu, až do roku 1960 bylo okresním mestem tohoto regionu.

Rozmach mesta v 18. a 19. století

Postupem casu docházelo k hospodárskému a kulturnímu rozvoji mesta. Na prelomu 17. a 18. století byla dokoncena stavba knížecího pivovaru. Rozmach mesta dokládá stavba železnicní prípojky Lanškroun - Rudoltice v Cechách, která byla dokoncena v roce 1885. V tomtéž roce vypukla ve meste cholera, která postihla celé mesto i jeho blízké okolí. Na choleru zemrelo behem 3 mesícu 256 lidí. V 70. letech se rozvíjí hospodárská cinnost - vzniká tabáková továrna, továrna Pam a Co. na výrobu textilních dutinek, mrazírny Jana Riesse, zlatnická firma Ed. Langera, firma Stodolowski, která se zabývala výrobou plyšových prikrývek, kobercu, potahových látek aj.
nahoru—^

Bourlivý prelom 19. a 20. století

V 2. polovine 19. století vznikají centra vzdelanosti - Gymnázium (1874) a Strední odborná tkalcovská škola, dochází k výraznému vzestupu nemeckého nacionalismu. Po vzniku CSR odmítli uznat ceskoslovenskou vládu, a tak byla vytvorena nemecká národní rada, která se hlásila k tzv. Deutsch-böhmen. Teprve po zásahu vojenského oddílu z Vysokého Mýta v listopadu 1918 byl Lanškroun donucen uznat svrchovanost nového státu, ale k nacionalistickým vystoupením proti novému státu docházelo ve meste ješte na jare 1919. Postupne se nacionální vášne zklidnily a v prubehu 20. let došlo k vzrustu vlivu ceského obyvatelstva ve meste a byla zde zrízena i ceská meštanská škola. V 30. letech 19. století byl zrízen Okresní úrad. Prostory pro cinnosti Okresního úradu byly získány prestavbou a rekonstrukcí bývalého mestského pivovaru.

Po Mnichovu 1938 byl Lanškroun pripojen k Nemecku, více jak 1 000 Cechu uprchlo za hranice, zapocalo se se zatýkáním antifašistu, menil se i charakter továren a prumyslu v nich soustredených. Vetšina z nich byla zaclenena do nemeckého zbrojního prumyslu. Významné je umístení firmy Siemens. Jejím sídlem se stala bývalá továrna tabákových produktu. Období odtržení Lanškrouna od Ceskoslovenska skoncilo 9. kvetna 1945, kdy mesto obsadily oddíly Rudé armády.

Lanškroun po 2. svetové válce

Poválecný odsun Nemcu z Lanškrouna byl dokoncen 31. 10. 1946 - mesto se stalo ceské. Po roce 1945 se Lanškroun vyvíjel jako okresní správní mesto. Okresní národní výbor vzniklý v revolucních dnech kvetna 1945 byl záhy zrušen a území lanškrounského okresu podrízeno nove vzniklému okresnímu národnímu výboru v Ústí nad Orlicí. V lednu 1947 byl ONV v Lanškroune obnoven a existoval až do roku 1960. Pri tehdejší reorganizaci územního usporádání byl okres v Lanškroune opet zrušen a Lanškrounsko pripojeno k okresu Ústí nad Orlicí.

______________________

The first written mention of Lanškroun dates from 1285 when it was owned by Záviš of Falkenštejn.

Later it passed in hands of the Archbishop of Litomyšl. In 1371, Bishop Petr Jelito founded an Augustinian monastery here, rebuilt in the Renaissance period into a chateau.

The history of the town was affected by the Thirty Years War, following which the town was settled by Germans during the reign of the Lichtenštejns.

Lanškroun experienced an economical and cultural revival in the late 19th century, when it was made the seat of the District Court and administration.

The town has a typical medieval plan with a quadrangle square and a Renaissance town hall from 1581 - 1582.

Among the interesting sights is the wooden pub Krcma, the Church of St. Wenceslas, the Baroque Church of St. Anne, the Empire style Church of St. Mary Magdalene, the pestilence column from 1684, Baroque statues of the Saints, the "Piano" house, and others.

The town museum is housed in the recently renovated part of the castle.

Additional Hints (Decrypt)

Ybbx vagb vg sebz gur gbc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)



Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.