Skip to content

This cache has been archived.

Toa Ignika: Hej<br>
<br>
En reviewer har kontaktet dig for over 4 uger siden for at få en status på denne cache. Da du ikke har svaret eller genåbnet cachen, bliver cachen hermed arkiveret.<br>
<br>
Cachen kan hentes frem fra arkivet igen, men det er en betingelse for genåbning, at cachen opfylder retningslinierne for nye cacher! En cache kan ikke genåbnes med henblik på adoption. <br>
<br>
For at få cachen genåbnet skal du skrive en mail til mig med cachen nummer, navn og et link til cachen. Du skal skrive til danskereviewere@gmail.com<br>
<br>
<b>Følg de danske reviewere på [url=https://www.facebook.com/DanskeReviewere]Facebook[/url]</b><br>
<br>
<br>Geohilsen
<br>
<br>
Toa Ignika<br>
Frivillig Geocaching.com reviewer for Danmark, Færøerne og Grønland<br>
Kontaktinformation: danskereviewere@gmail.com<br>
Hvis du skriver om en bestemt cache skal GC kode og cachenavn fremgå som det første i beskeden, gerne med et link!<br>
(Arkiveret)

More
<

Næstved - Sjælland - Danmark

A cache by Sandlopperne Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/20/2007
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Click for English Click for English


Næstved - Sjælland - Danmark

Denne cache er én af en serie, der har til formål at sætte fokus på det nye danmarkskort efter kommunalreformen i 2007. Der er én cache i alle 98 kommuner og én i hver af de 5 regioner. For at finde en regionscache, skal du først finde alle kommunecacher i den region. Når alle regionscacher er fundet, kan landscachen findes.

Udgangspunktet for denne kommune cache, er stationen i Næstved, der siden den blev bygget i 1869-70, har været det centrale trafik knudepunkt for de omliggende kommuner. Her har der altid været en livlig trafik fra tidlig morgen til langt ud på de sene timer, for at kunne betjene passagerer til nær og fjern.

Næstved Station

Næstved Station har flere gange gennemgået store forandringer, både med hensyn til udseende, men også med de skiftende trafikale behov. Ud over at forbinde nord og syd, har der været jernbaneforbindelser til både Slagelse, Skælskør og Præstø. Sidstnævnte strækninger er dog for længst omlagt til busdrift.
Fra busterminalen, der ligger lidt nord for stationen kører der busser i alle retninger, og forbinder på denne måde land- og by med hinanden.

Næstved Kommune har altid haft vokseværk, og har gennem tiderne hørt under flere amter. I nyere tid har det været Præstø Amt, og før den sidste omlægning var det Storstrøms Amt, der havde den overordnede styring.

Næstved Rådhus Amtmandsgården

Men også kommunegrænserne er flere gange blevet justeret. Sidste omlægning indebar, at Næstved Kommune blev udvidet med Fuglebjerg, Suså, Holmegård og Fladså kommuner, og ligger nu som nummer 14 målt på indbyggertal (80.133 pr. 1.1.2007), men som den største målt på arealet (683 km2); 100 km2 større end Bornholm&Tidligere kommune våbener i Ny Næstved Kommune

Ny Næstved Kommune

Næstved Byvåben Næstveds nøgler er Skt. Peders nøgler - et minde om, at byen voksede op i ly af Skt. Peders kloster. Kronen er måske en fortegnet tiara, pavekrone, måske en kongekrone sat i våbenet for at tage afstand til afhængighed af kirken. Den brede strøm symboliserer Susåen. Før 1985 var Susåen tegnet som to smalle bånd. Efter reformationen fjernede man de katolske nøgler og frem til omkring 1900 førte byen først én senere tre kroner i sit våben. Derefter antog man igen våbenet med nøgler. Næstved by havde dog allerede i 1280 brugt et segl med nøgler. Registreret 1938 og 1983.
(Herlufsholm Kommune, som i 1970 blev en del af Næstved Kommune, havde et våben fra 1961, der viste en trold med hovedet på maven omgivet af tre Ibsskaller - Trolden var et talende minde om adelsmanden Herluf Trolle, der førte en trold i sit våben. Ibsskallerne er fra hans hustru Birgitte Gøies våben - "Ibsskaller" stammer fra kammuslingen " Pecten Jacobaeus")

Fladsaa Kommunevåben Fladså våben viser en hammer omgivet af hvede aks. Det grønne felt er kommunen mellem Præstø Fjord og Dybsø Fjord. De seks hvede aks står for de seks sogne, der siden 1970 indgår i Fladså Kommune. Aksene står også for kommunens landbrug. Hammeren er symbol på industri og håndværk. Den er hentet i Hammer Herreds segl fra 1584. Måske siger Hammeren navnet Hammer Bakker, der er et stenet bakkedrag i kommunen.
Våbnet er tegnet af Anette Jørgensen i 1981.
Kommunevåbnet blev anmeldt den 22. april 1983 og registreret den 8. juli 1983.

Fuglebjerg Kommunevåben I Fuglebjergs våben flyver en skovsneppe fra en af kommunens skove. Den flyvende fugl gør våbenet "talende": Fugle-bjerg.
Farverne beskriver naturen i kommunen; grønt for skovene og guld for den brune sneppe. Guld/gult kan også stå for det lokale stednavn Ting-Jellinge, som betyder stedet, der er gult på grund af jordbund eller plantevækst.
Kommunevåbenet, der er tegnet af Claus Achton Friis, blev taget i brug i 1978. Registreret 1978.

Holmegaard Kommunevåben Holmegaard Kommune våben viser tre trappeformede figurer. De tre trappegavle er stabler - røjler - af sorte tørv fra tørvegravning i Holmegaard Mose. Holmegaard Glasværk blev netop placeret nær mosen, for nemt at kunne få leveret tørv til glasproduktionen. Der er tre tørverøjler, fordi kommunen består af tre gamle sognekommuner. Desuden er der tre bysamfund i kommunen.
Kommunen har navn efter herregården Holmegaard, som adelsslægten Daa byggede. Daaerne førte tre skråt stillede trappegavle i deres våben.
Registreret 1986.

Susaa Kommunevåben Hjertet i Susaa våben symboliserer, at Susaa Kommune ligger i Sjællands hjerte omstrømmet af den blå å. Figuren er samtidig et søblad, der står for åen og de store søer.
Udarbejdet af kongelig våbenmaler Aage Wulff i 1985 og godkendt af byrådet den 18.11.1985.
Registreret 1985.
Kilde: Jakob H. Zeuthen, Bogen om de Danske Kommunevåbener.

HUSK: Hvis du ønsker at finde regionscacherne, skal du notere oplysningerne der er fastgjort i cachens låg!!


Click for Danish Back to Danish


Næstved - Sjælland - Danmark

This cache is part of a series of caches that focuses on the new map of Denmark, following the reform of local government in 2007. There are caches in all 98 municipalities and 5 regions. In order to find a region cache, you have to locate all municipality caches in the same region. When you have found all region caches, you will be able to find the final country cache.

Please note: If you want to continue the game and find the regionscaches, then please remember to make a note of the information placed in the lid of this cache!!


Sandloppe

Cache indhold fra start:

  • First Finders Certificate
  • Junior First Finders Certificat
  • Logbog, blyant og blyantspidser
  • Bytteting
Site Meter best website stats

Opdateret d. 25.10.2009

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.