Skip to content

HANOV Multi-cache

This cache has been archived.

psmolda: Na základe osobního jednání (které bylo spíše monologem druhé strany) archivuji multicache Hanov. Na míste finálky je tato cache nahrazena tradickou.
Zdraví Psmolda

More
Hidden : 08/27/2007
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Na udaných souradnicích cache není...
Nenárocná multicache zhruba na hodinku

Osada H á n o v .

V prekrásném údolícku na potoku Smutná, témer severne od Bechyne 15,3 km vzdálena, leží tato úhledná vesnicka. Se všech stran obklopena vysokými stránemi až 445 rn vysokými, jest chránena hustými a hlubokými lesy.
Mlýn Hanovský pripomíná se od dávných dob a pri nem krcma, v níž tolik piva jako v Podborí se vydalo.
Mlýn byl roku 1655 na 3 kola moucná a stoupy ; pri témž mlýne jest i pila k rezání prken náležite s železem a se všemi potrebami a stroji spravena.

Povinnosti na mlejne Hánovském.

"Dává mlynár ze dvou kol moucných a stup pri sv. Havle žita 40 str. Vepre krmné dva.
Anebo za vykrmení jich dáti má penez 10 kop.
Roboty vykonati má za 15 dní jedním žencem, neb na penezích dáti má za jednoho žence po 5 gr. ciní 1 kopa 15 gr.
Z polí a luk slepic 10, aneb za každou slepici 6 gr. = 1 kopa.
Z pily dáti má proto, že když predne panské špalky reže, sobe i jiným prkna rezati jemu se povoluje, pri sv. Havle 4 kopy. Pri tom platí se jemu z duchodu od rezání 1 kopy prken panských po 24 kr. t. j. asi 45 gr.
Oprávky všelijaké ode dreva neb železa pri piÍe, mlejnech, ty jest povinen sám spraviti, aneb opraviti dáti, toliko od nových kusu jemu se plati, totiž od vybroušeni kamene po 1 kope, od kola vodniho na potoce 2 kopy, od nového hrídele 1 kopu. Ostatni dle hodného udeláni a mzdy zasloužilé."
Roku 1781 žil zde mlynár Václav Šibal a platil z poli 22 zl., z luk a zahrad 2 zl. 52 1/4 kr.
Václav Pich, domkár a platil z poli 4 zl. 47 2/4 kr., z luk a zahrad 2 zl. 46 3/4 kr.
Vít Sláma, fort; jeho urbární povinnost byla 6 zl. 52 kr.

Pridelená osada Hánov má : Cistý výnos :
rolí 20 ha 62 a 45 m2 - 8,53 % a výnos 356,12 K.
luk 6 ha 66 a 72 m2 - 2,76 % a výnos 200,22 K.
zahrad 0 ha 21 a 62 m2 - 0,08 % a výnos 5,28 K.
pastvin 1 ha 58 a 31 m2 - 0,65 % a výnos 8,36 K.
lesu 205 ha 93 a 81 m2 - 85,25 % a výnos 1.356,56 K.
rybníku a mocálu - ha - a - m2 - - % a výnos -
zastavené plochy 0 ha 62 a 29 m2 - 0,25 % -
neplodné pudy 0 ha 02 a 16 m2 - 0,01 % -
nezdanene pudy 5 ha 89 a 52 m2 - 2,47 % -
------------------------------------------------------------
Celková výmera 241 ha 56 a 88 m2 a její výnos 1.920,54 K.

Zde narodil se Fr. Sibal, setník auditor u 9. pluku hrab. Hartmanna v Pešti. Ten dal v Hánove vystaveti úhlednou kaplicku s vežickou a zvonkem. Zemrel roku 1863, kaplicku nedostaviv ; ucinila tak jeho švagrová Kat. Šibalová, mlynárka na Hánove. Kaplicka nese jméno SV. FRANTIŠKA SERAFINSKÉHO V lese "Cabelky," jež má jméno po pánech Cabelických, jest skupina mohyl, v nichž nalezeny strepy, bronzové predmety, železné kroužky a sponky. Vše jest v pražském zem. museu.

R. 1842 mel Hánov 5 domu a 46 obyvatel a vyplatili si robotu 72 zl. 28 kr.

Potud historie.
V letech 1983 – 1986 jsem poblíž osady porádal letní tábor, ac pod PO, tak vždy ve skautském stylu. A osada Hánov krome dvou rekreacních chalup – bývalých statku pomalu umírala. Mlýn byl naprosto v dezolátním stavu a dva milí starousedlíci - Šibalovi, tenkrát již silne duchodového veku, bojovali se socialistickou mašinérií jako soukromí zemedelci.

Já osobne jsem byl velmi mile prekvapen úhledností, cistotou a krásou tohoto místa v roce 2007.

Na soucasnost se musíte prijít podívat sami a proto je pro Vás pripravena tato krátká multi:

1/ stage

Na souradnicích N 49 24.176 E14 26.465 vidíte ve štíte domu letopocet ABCD

2/ stage

Na souradnicích N 49 24.192 E14 26.467 se postavte celem k hospodárskému stavení a spocítejte vrata E (Pocitejte vrata pouze na budove, ktera jich ma nejvetsi pocet).

3/ stage

Na souradnicích N 49 24.217 E14 26.463 zjistete pocet oken to je F (Pocitejte okna za strany, ze ktere je na budove napsany letopocet)

4/ stage

Na souradnicích N 49 24.213 E14 26.546 spocítejte vertikální sloupky, ktere jsou navzajem spojeny 2 horizontalnimi "latemi" a to je G

Finální souradnice: N 49° (F) (B-E-F) . (C) (DxE-G-E-F) (E)
E 014° (D-E-F) (G-B+A) . (D) (F) (C)

Poznámka pod carou:
Veškeré indicie je možné odlovit z VEREJNÉ cesty procházející Hanovem, není nutno vstupovat na jakýkoli soukromý pozemek. Samotná finálka je mimo Hanov, jestli nekdo ze soucasných obyvatel prudí, tak je to jeho problém, doporucuji slušne vysvetlit, nebo ignorovat.
Je mi to líto - pred 25ti lety bylo místo podstatne zanedbanejší, jak je ale videt, tenkrát zde žili podstatne milejší lidé.
S pozdravem Psmolda

Hánov settlement

In a beautiful valley on the brook Smutná overlies a neat village. It lies almost north from Bechyne.The Smutná village is surrounded by hillsides that reach up to 445m in altitude and is protected by a thick deep forest.
The Hanovský´s mill is a historical building that was much sought for its renowned tavern, where as much beer was drinken as in Poborí. In 1655 this flouring mill used three mill- wheels and a stamp battery. They also had a saw mill with all necessary equipement to cut wooden boards.
Here was born František Šibal, captain of the 9th regiment that was under the command of count Hartmann in Pešt. In Hánov Šibal made built a neat chapel with a tiny bell tower. He died in 1863 without seeing his project completed. Fortunately Katerina Šibalová, his sister in law who was a miller in Hánov at that time took over the project and finished it. The chapel carries the name of the Saint František Serafin.
In 1842 had Hánov 5 houses with 46 inhabitants and earned 72 gold coins and 28 crowns.

So far for the history...

During the years 1983-1986 I organized a couple of scout-type kind of summer camps near this settlement. The place was with the exceptiopn of two weekend houses deserted and the denizens were few. Some of them still tried to earn their living as independant farmers which was very difficult in the communist era. That is why I was very pleased to see the changes in the Hánov settlement in 2007, it has become a nice, maintained place that is worth visiting while searching for a short multicache:-)

1.stage
On the coordinates N 49 24.176 E14 26.465 you see the date on the gable of the house ABCD

2.stage
On the coordinates N 49 24.192 E14 26.467 stand enface to the farmhouse and count the gates E

3.stage
On the coordinates N 49 24.217 E14 26.463 count the windows F

4.stage
On the coordinates N 49 24.213 E14 26.546 count the vertical columns
G

Final coordinates N 49° (F) (B-E-F) . (C) (DxE-G-E-F) (E)
E 014° (D-E-F) (G-B+A) . (D) (F) (C)

Additional Hints (Decrypt)

PMR / “cneímrprx”, fbhprg pvfry ifrpu gevprgfrfg
RAT/ n „gval“ gerr fghzc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)