Skip to content

Český jižní pól / Tschechische Südpol Multi-cache

Hidden : 09/16/2007
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Na výchozí souradnice se mužete dostat z obce Studánky po modré turistické stezce a odsud dále po vybudované stezce v roce 2010 pres bývalou vesnici Radvanov (žlutá turistická stezka) až k nejjižnějšímu místu ČR.

Pohled z výchozích souradnic smerem na jih

Nejjižnejší bod Ceské republiky (712m n.m.) najdete 7km vzdušnou carou jižne od mesta Vyšší Brod (571m n.m.), které v léte znají predevším vodáci. Cestou ke cache budete z turistických ukazatelu na stage 1., 2. a 3. dosazovat hodnoty do finálního vzorecku. Prístup k nejjižnejšímu místu Ceska je Prírodním parkem Vyšebrodsko.


Místa, kde se budete celou dobu pohybovat byla ješte v roce 1989 zdaleka nedostupná, strežená hlavnemi samopalu a neprostupných elektrických drátu. Výlet do techto "koncin" jiste stojí za to, pritom Vás cestou bude hrát nejenom jižní slunícko, ale i pribývající výškové metry.


Náš nejjižnejší hranicní kámen c. II / 64-1 najdete 150m východne (azimut 121°) od 3.stage a je to ten menší kámen za potuckem!Na rakouské strane je památník Švédské šance, který pripomíná místní válecné události z období tricetileté války - je zde videt obranný val proti švédským vojskum.
Pozn.: po vstupu do schengenského prostoru 21.12.2007 mužete prekracovat hranici kdykoliv a na jakémkoliv míste.
1. STAGE
Na 3.směrníku shora je menším písmem napsané oznacení smerníku, z kterého zjistíme neznámé A a B takto:
A = sectete všechny jednotlivé císlice z tohoto označení směrníku a přičtěte 1,
B = vynásobte mezi sebou všechny jednotlivé císlice z tohoto označení směrníku a přičtěte 70

2. STAGE
C = vynásobte mezi sebou všechny hodnoty v km na všech smernících
D = sectete všechny hodnoty v km na všech smernících
E = hodnota na 2.cedulce shora v km
F = nejvetší vzdálenost v km na jednom ze smerníku

3. STAGE
G = sectete všechny hodnoty v km na smerníku směřujícím doleva
H = na stejném směrníku odečti od nejvetší vzdálenosti v km všechny ostatní vzdálenosti v km


Kontrolní součet všech indícií je 268.


Finální souradnice:
N 48° (B * C * H + A * G * E + B + H) / 1000´

E 14° (B * D * F - G * A + D * H) / 1000´
Station 1:
Auf dem 3 Schild von oben ist eine, mit kleiner Schrift geschriebene Bezeichnung von dem Wegweiser, hier von denen ermitteln wir den A und B Wert.

A = addieren sie alle einzelne Nummern zusammen + 1
B = multiplizieren Sie zwischen alle einzelnen Nummern +70

Station 2:
C = multiplizieren Sie zwischen sich alle Werte in Km auf allen Wegweisern
D = addieren Sie zusammen alle Werte in km auf allen Wegweisern
E = Wert auf dem zweitem Wegweiser von oben
F = Nehmen sie den größten Entfernungswert, der auf diesen Wegweisern zu sehen ist, als F

Station 3:
G = addieren Sie zusammen alle Werte in Km auf allen Wegweisern (Richtung links mit gelbe E10)
H = (auf selbe Wegweissern) Vom größten Entfernungswert (in km) ziehen sie alle anderen Werte in km

Kontrollsumme: Gesamtsumme aller Hinweise ergibt 268.

Final Koordinate:

N 48° (B * C * H + A * G * E + B + H) / 1000´

E 14° (B * D * F - G * A + D * H) / 1000´

Additional Hints (Decrypt)

Fhzn (N.....U)=268

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)