Skip to content

Karrebækstorp Skov Traditional Geocache

This cache has been archived.

IvarT: Cachen er væk

More
Hidden : 09/22/2007
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Saltø Gods

Skoven er en blanding af løvskov (bøg, eg og ask) og nåleskov (rødgran og douglasgran). Her er både gammel skov, nyplantninger og endnu ikke tilplantede arealer.

Skoven vil være lukket på følgende jagtdage i 2007/2008:
02. + 18. nov. 2007
01. + 13. + 30. dec. 2007
05. + 15. jan. 2008

Vejen gennem skoven er en del af gang- og cykelrute 51, Lagunestien, mellem Næstved og Bisserup.
Læs beskrivelsen af strækningen fra Bisserup til Næstved.


Cachen ligger i en privat skov.
Der gælder derfor særlige regler:
* at færdsel kun må ske fra solopgang til solnedgang
* at færdsel kun må ske på på veje og stier og kun til fods eller på cykel
* at hunde kun må medtages, hvis de er i snor
* at der ikke må smides affald i skoven, men at man i stedet skal samle andres affald op og tage det med sig ud af skoven.
* at skoven på visse tidspunkter kan være lukket på grund af jagt.


Tilladelse.
Skovens ejer har tilladt at cachen er placeret på dette sted i skoven. Men tilladelsen kan tilbagekaldes, hvis ovenstående regler ikke overholdes.

Cachen.
Beholderen er en plastbeholder på 15 cm x 11 cm x 6 cm som rummer 4,5 dl.


English version

The forest has hardwood (beech, oak and ash) and softwood (common spruce and douglas ). You will see both old forest, newly planted forest and areas yet without any trees.

The forest will be closed due to hunting on the following days:
02. + 18. nov. 2007
01. + 13. + 30. dec. 2007
05. + 15. jan. 2008

The road leading through the forest is a part of Lagunestien, a walking- and bicycleroute 51 between Næstved and Bisserup.
Read about the path and the Northseatrail.


The cache are placed in a private forest.
So special rules apply:
* you can only be in the forest from sunrise to sunset.
* you can not leave the paths in the forest and you can only walk or bicycle.
* dogs can only walk with you if they are on a leash.
* you can not throw garbage in the forest, in stead you must bring an empty plastic bag and fill it with the garbage left by the other guests and bring it with you out of the forest.
* the forest can be closed at certain times, during the hunting season.


Permits.
The owner of the forest has permitted, that the cache is placed at this spot in the forest, but the permit can be withdrawn if the rules above are not followed.

Cachen.
The container is made of plastic with the measures 15 cm x 11 cm x 6 cm and a content of 4.5 dl.Karrebæk Eventlogo

Additional Hints (Decrypt)

irq fgho

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)