Skip to content

[GCE] Komgronden EarthCache

Hidden : 09/23/2007
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Nederlands

Komgronden
Komgrond of komklei bestaat uit zeer zware rivier of zeeklei. Laaggelegen gebieden langs de rivieren werden vroeger regelmatig overstroomd. Hoe verder deze gebieden van de rivier af lagen des te kleiner was daar de stroming. Hierdoor werden zeer fijne kleideeltjes afgezet, die uiteindelijk de komgrond vormden.

Deze gronden zijn zeer moeilijk te bewerken en zijn eigenlijk alleen geschikt voor grasland, grienden en eendenkooien. Dat komt door de geringe draagkracht van de bodem en vooral de hoge grondwaterstand. Ontwatering is niet mogelijk vanwege klink. De vele boomgaarden in het rivierengebied komen door de grote oppervlakte aan oeverwallen, die bestaan uit zand en zware zavel wat wel prima is voor boomgaarden. Is grondbewerking noodzakelijk dan moet dat in ieder geval voor de winter gebeuren, omdat dan door inwerking van de vorst de klei kapotvriest tot prisma-achtige deeltjes.

Grienden
Van oudsher werden wilgen gekweekt voor houtproductie. Dit gebeurde op wilgenakkers, ook wel grienden genoemd. Wilgentakken groeien snel en worden voor veel dingen gebruikt (bezemstelen, bonenstaken en zinkstukken voor dijken). Eens in de drie jaar zijn de takken dik en lang genoeg om te oogsten.

Eendenkooi
In het gebied tussen Geldermalsen en Gorinchem lagen vroeger veel eendenkooien. Er zijn er nog enkele. De rustige kooiplas trekt eenden aan. Van tijd tot tijd probeert de kooiker deze eenden in een van de vangpijpen te lokken en ze vervolgens op te jagen tot in het vanghokje achter in de pijp. Tegenwoordig worden de eenden niet meer gedood voor consumptie, maar geringd voor onderzoek. Die rust zorgt ervoor dat de meeste eendenkooien niet voor publiek toegankelijk zijn.

Voor een succesvol loggen van deze cache moet je per mail antwoord kunnen geven op de volgende vraag:
Op het gegeven coördinaat vind je een eendekooi. Wat is de omtrek van deze eendekooi? Gebruik hiervoor je GPS. Je kan helemaal om de kooi heenlopen. Volg vanaf de parkeerplaats de bordjes met 'Laarzenpad' voor een legale wandeling.

Maak ook een foto van een teammember met GPS op de voor jullie mooiste plek van de eendenkooi en plaats die bij je log.

Vermeld aub geen antwoorden in je log.

een soort Engels

Komgronden
Komgrond is made of heavy river- or marine clay. The lowlands along the rivers were flooded regularly. The current of the river was less strong the futher away from the river. The small clay particles sunk to the bottom and formed the komgronden.

These clay fields have thus been difficult to cultivate. They can only be used as grassland, grienden (osier bed) and decoy. That is because of the carrying-capacity of those grounds and the high subsoil water level.

Grienden (osier bed)
From time immemorial willows there cultivated. This is used to be done on grienden (osier beds). Willows grow fast and are used for many things (broomsticks, beanstackes and fascine mats for building dikes for example). Ones in the three years the branches are thick and long enough to harvest.

Decoy
In the area between the cities Geldermalsen and Gorinchem used to be many decoys. At present times not many have survived modern times. The peaceful decoy attracts the ducks. Once in a while the decoy-director tries to lure the ducks into the trap net. In present time this is not for consumption but to study and examine the ducks. Those decoys that are left can't mostly not be visited. But this one can!

To succesfully log this cache you must answer a question (by email, not into you log):
On the given coördinates you can find a decoy.
Measure the outline of this decoy? Follow the signs 'Laarzenpad' for the best route.

Please also make a picture of you or a teammember carying the GPS on the most beautifull spot in the decoy. Put this picture in you log.


groeten van team Wij Drie

Additional Hints (No hints available.)