Skip to Content

This cache has been archived.

Sutech: Tímto archivuji listing a ciním tak (snad) definitivní tecku za hrou [:)].
Možná príští rok na videnou u dalšího rocníku Velké geohry tentokráte na jiné téma... [;)].

More
<

Grande Geogioco di Maffioso (Velká geohra Mafie)

Hidden : Saturday, 29 March 2008
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Città del Vecchi, Sicílie, 1932...

Don Terra Ricetto byl velmi bohatý muž. Žil v jednom z vetších mest na východe Sicílie, kde "podnikal" v mnoha oborech, at už to bylo výpalné, drogy, hazard nebo prostituce.
Don Terra Ricetto byl velmi mocný muž. Prakticky ovládal celé mesto a mel pod palcem i snadno zkorumpovatelnou policii.
Don Terra Ricetto byl mafián a práve ted umíral. Jako správný Sicilan však mel mnoho potomku - nekolik dcer, ale predevším ctyri syny: Gialla, Verdeho, Arancia a Turchina, kterým chtel odkázat své impérium. Protože však nevedel, který z nich by se mohl spolehlive stát hlavou rodiny, rozhodl se rozdelit území mesta na ctyri cásti a každému ze synu pridelit jednu z nich ke sprave. Bratri meli mezi sebou souperit v obchode a po 10 letech se ten nejúspešnejší z nich mel stát novým donem. Nad tím vším mel dohlížet consigliere rodiny Viaggiante Coleottero...

Città del Vecchi, Sicílie, 1936...

Neuplynuly však ale ani 4 roky a z obchodního souperení se stala bratrovražedná válka, v níž se nikdo neštítil niceho. Vše však vrelo jen pod povrchem, tak, aby nemohl consigliere pojmout jakékoliv podezrení, protože v tom prípade by se donem nestal žádný z bratru...
Osudného dne 28.3. 1936 se však stalo neco, co bratri nepredpokládali - Viaggiante Coleottero byl zatcen místní zkorumpovanou policií, která po donove smrti a nejednotnosti rodiny získala opet na síle a nemilosrdne zasahovala nejen proti samotným gangum, ale predevším se sama snažila prosadit v nelegálních aktivitách. A consigliere ji v tom mel pomoci - byl totiž správcem velké cásti Ricettovy pozustalosti, která mela pripadnout budoucímu donovi. Kdyby ji policie získala, melo by to nedozírné následky...
Coleottero však své zatcení predem predpokládal, a tak stacil ucinit potrebná opatrení - vybral z donových úctu veškeré finance a ukryl je na neznámém míste. Poté vyhotovil mapu vedoucí k úkrytu, rozdelil ji na 4 cásti a jednu cást poslal vždy jednomu z Ricettových synu. Nakonec po celém Città del Vecchi rovnomerne ukryl informace vedoucí k osobe, která krome nej jako jediná zná výchozí bod této mapy - chtel tak donutit bratry ke spolupráci. Mapa však nikdy k bratrum nedorazila, poštovní vuz, který ji vezl, byl pod vidinou krádeže penez prepaden hrstkou bratry neovládaných polulicních gangsteru a všechny její cásti se tak nedopatrením dostaly do nepravých rukou.
Naštestí zlodeji netuší, jaký poklad drží v ruce, a tak jsou ochotni s bratry jednat o prodeji jednotlivých dílu mapy, záleží, kdo nabídne víc...

Città del Vecchi, Sicílie, 29.3. 1936...

Je práve 29.3. 1936 a bratri dostávají informace o otcove pokladu, ale zároven se dozvídají i o krádeži duležité indície - mapy. Navíc musí jednat rychle, protože consigliere je v rukou zkorumpované policie a každým okamžikem hrozí, že ji pri výslechu prozradí místo úkrytu. Bratri se proto scházejí na Piazza del Vecchicivico, aby se poradili na spolecném a nebo rozdílném postupu...

Velká geohra Mafie

Drazí geokolegové, cacheri a cacherky.
Zveme vás na netradicní event, který se odehraje (a to doslova ) 29. brezna 2008. Nepujde v nem ani tolik o setkání a povídání o zážitcích s geocachingem (i když ani to není vylouceno), ale predevším o to, zahrát si hru, kterou jsme pro vás pripravili. Její príbehové pozadí vám již nastínilo predcházející vyprávení a my na nej chceme navázat. O co tedy ve hre pujde?
 • Hráci budou rozdeleni do 4 týmu (gangu) - Giallo, Verde, Arancio a Turchino, podle jmen bratru Ricettových. Každý bude odlišen barevnou stužkou, kterou budou nosit hráci pripevnenou na oblecení.
 • Každému z techto gangu bude prideleno vlastní území okolo Staromestského námestí (viz mapa), které bude muset bránit (podrobnosti níže). Gang si v nem pak zrídí svuj hlavní štáb, odkud bude rídit své operace.
 • Všechny gangy spolu navzájem souperí, ale Giallo s Aranciem na jedné strane a Verde s Turchinem na strane druhé mezi sebou zachovávají neutralitu (jak dlouho, to bude záležet jen na vás )
 • Jak již nastínil príbeh, hlavním úkolem každého gangu bude dostat se k pokladu. Aby ho však dosáhl jako první, bude muset udelat 2 veci - získat všechny cásti mapy + zjistit pozici osoby, která zná výchozí bod této mapy:
  • Kde se tato osoba nachází, bude gang zjištovat postupne. Pred zahájením hry dostane každý tým obálku, ve které budou obsaženy informace, kde/co musí na území neprátelských týmu zjistit nejprve. Poté, co získá všechny tyto informace, dozví se, jak se dostat k dalším informacím. Takto bude postupovat dále až k pozici osoby s informací o výchozím bodu. V tom všem mu budou samozrejme bránit clenové neprátelských gangu (podrobnosti níže).
  • Cásti mapy se budou moci na Staromestkém námestí vymenovat za peníze získané zabíjením neprátel pri streleckých soubojích (podrobnosti opet níže), ci za plnení ruzných úkolu. Peníze však nebudou sloužit pouze na kupování mapy - mnohé z úkolu nebude jednoduché zvládnout, a tak si za ne bude moci gang u nekterých informátoru zjistit jakoukoliv informaci, kterou potrebuje.
 • Boj:
  • Každý z hrácu obdrží na zacátku hry papírek, ŽIVOT, v barve svého gangu, na jehož jedné strane bude 1 císlo reprezentující strelecké umení (dále jen SÚ) daného mafiána.
  • Pokud se setká 2 a více clenu neprátelských gangu, mohou se utkat v souboji, který má následující pravidla:
   1. Pro zahájení souboje je nutné hráce, se kterým(i) se má souboj vést, dostihnout a dotknout se ho (jich). Muže se tak i stát, že se bud obe strany proti sobe rozebehnou (protože zacít souboj chtejí obe) nebo naopak se budou obe strany snažit si navzájem uniknout (protože na souboj si neverí ani jedna z nich)
   2. V souboji jde o to, porovnat si hodnoty na svých ŽIVOTECH a zjistit, cí hodnota je vyšší. Kdo má tedy hodnotu císla nižší, než souper, je zabit.
   3. Pokud se souperi setkají na území, které patrí jednomu z nich, pricítá si tento automaticky +1 k hodnote SÚ - tento bonus reprezentuje znalost domácího prostredí.
   4. Pri setkání vetšího poctu neprátel se hodnoty všech hrácu na jedné strane scítají. Teprve tyto 2 soucty se porovnávají a opet vítezí ta strana, jež má hodnotu SÚ vyšší, než strana druhá.
    PRÍKLAD:
    Setká se 5 souperu - na jedné strane A1 (SÚ = 1), A2 (1) a A3 (1) a na strane druhé B1 (2) a B2 (2). Soucet hodnot A1 + A2 + A3 = 3, soucet B1 + B2 = 4. Tým B vyhrává.
   5. Zabitý hrác musí vždy odevzdat svuj život, peníze a zakoupené cásti mapy souperi. Pokud má u sebe i životy z drívejších vyhraných souboju, odevzdá i je. NÁSLEDNE SE MUSÍ CO NEJKRATŠÍM ZPUSOBEM DOSTAT ZPET NA STAROMESTSKÉ NÁMESTÍ, KDE MU BUDE VYDÁN NOVÝ ŽIVOT! Po tuto dobu je hrác mrtvý a nemuže se tak úcastnit žádných souboju, natož zjištovat indície! Na znamení toho si ze svého oblecení sejme barevnou stužku a opet si ji nandá až pri získání nového života.
    Ukoristené životy se doporucuje co nejdríve odnést do hlavního štábu gangu nebo rovnou vymenit za peníze na Staromestkém námestí, jinak se hrác vystavuje nebezpecí jejich ztráty v dalším souboji se silnejším souperem.
   6. Pri sporných situacích je doporuceno se v klidu rozejít bez vyhodnocení souboje. Pokud by spor pretrvával, dostaví se sporné subjekty pred rozhodcí komisi na výchozích souradnicích na Staromestkém námestí.
 • Poté, co nekterý gang zjistí pozici osoby znalé výchozího bodu mapy a získá všechny cásti této mapy, nebrání mu již nic v ceste za vlastním pokladem.
  VYZVEDÁVÁNÍ POKLADU SE MUSÍ ZÚCASTNIT MINIMÁLNE 2/3 CELÉHO TÝMU, JINAK NEBUDE NÁLEZ A TÍM PÁDEM ANI VÝHRA UZNÁNA!
 • Kapitolou samou pro sebe je pusobení policie ve hre. Policejní tým (složený z prislušníku U.R.N.A. speciálne najatých organizátory této hry ) je co do poctu omezen, má však urcitá privilegia:
  • Policisté mohou kdekoliv na herním území dopadat hráce a zatýkat je. Zatýkání se zahajuje obdobne jako standartní boj, tedy dostihnutím zatýkané osoby.
  • Proti zatcení se nelze standartne bránit, hodnoty na ŽIVOTECH se tedy nepoužijí. Jediná možná obrana proti policii spocívá v presile mafiánu - v prípade trojnásobné prevahy hrácu nad policisty lze naopak zajmout je.
  • At už je zadržen hrác ci policista, musí být odveden na policejní stanici/do hlavního sídla mafiánského gangu, kde je po dobu 10 minut veznen. Hrác navíc ztrácí svuj ŽIVOT, policista se muže ze svého vezení vykoupit.
  • Po skoncení zadrzení hráce/policisty je dotycný propušten. Je zakázáno na nej bezprostredne poté útocit!
  • P.S. Nezapomente na to, že policie ve svých rukou drží consigliereho a každým okamžikem je blíže a blíže k tomu, získat z nej místo úkrytu Ricettiho pokladu. Je tedy treba konat rychle!

Mapa

Free Image Hosting at www.ImageShack.us
(Kliknete pro zvetšení)
Hranice území:
(normálním písmem jsou vyznaceny ulice patrící pouze danému gangu, barevne takové, které jsou spolecné pro více gangu - jedná se o území nikoho, zde neplatí bonusy za domovské území, tucne barevne jsou vyznaceny ulice, po jejichž okraji hranice pouze prochází, patrí však jinému gangu)
 • Giallo:
  Alšovo nábr., Dvorákovo nábr. (po križovatku s ul. Kozí), Kozí, Dlouhá (pouze od konce ul. Kozí ke Staromestskému nám.), Staromestské nám., Nám. Franze Kafky, Platnérská
 • Verde:
  Dvorákovo nábr. (pouze od križovatky s ul. Kozí), Revolucní, Nám. Republiky, Celetná, Staromestské nám., Dlouhá (pouze po zacátek ul. Kozí), Kozí
 • Arancio:
  Celetná, Na Príkope, 28. ríjna, Jungmannovo nám., Národní (pouze po križovatku s ul. Karolíny Svetlé), Karolíny Svetlé, Konvíktská, Pruchodní (pouze od konce ul. Konvíktská k Betlémskému nám.), Betlémské nám., Jílská, Malé nám., Staromestské nám.
 • Turchino:
  Platnérská, Nám. Franze Kafky, Mikulášská, Staromestské nám., Malé nám., Jílská, Betlémské nám., Pruchodní (pouze po ulici Konvíktská), Konvíktská, Karolíny Svetlé, Národní (pouze od križovatky s ul. Karolíny Svetlé), Smetanovo nábr., Krížovnické nám., Krížovnická (pouze po križovatku s ul. Platnérská)
 • Staromestské námestí + ul. Mikulášská:
  Neutrální území, veškeré souboje jsou zde zapovezeny!

Ostatní

Pokud vás Velká geohra Mafie zaujala a chteli byste se zúcastnit, napište log Will Attend, ve kterém uvedte: UNIKÁTNÍ PREZDÍVKU, POHLAVÍ, VEK (vek nemusí být presne, stací v petiletkách , tj. napr. 30-35). Pokud se vás zúcastní více, nezapomente výše zmínené údaje uvést i u dalších osob. Pozor, neslibujeme, že príbuzní, kamarádi a partneri budou hrát spolu!

Sraz: sraz je 29.3.2008 v 15:30!!! na výchozích souradnicích
Zahájení/ukoncení hry: zahájení v 16:00, ukoncení...záleží na vas
Potrebné vybavení: GPSky (nemusí mít všichni clenové gangu), mapu okolí (doporucuji vytisknout si mapu zde priloženou pro lepší orientaci v územích gangu), nejaké papíry na poznámky + tužku, ROZUM , SMYSL PRO FAIR PLAY!!! , vhodné oblecení (pro ty, kterí prijdou obleceni stylove, máme pripravené bonusy ve forme životu, nápoved atd. , volitelne kapslíkové pistole pro atmosféru, mobilní telefony - pro sdelování informací, napr. o ukoncení hry
Úcastnický poplatek: protože náklady na zorganizování této hry budou znacné, je nutné pri registraci pred zahájením hry zaplatit úcastnický poplatek ve výši 20 Kc/os.


Fórum

Na adrese http://GC15ZMP.phorum.cz jsme pro vás pripravili diskuzní fórum. Mužete v nem diskutovat o nejasnostech v pravidlech, zasílat nám vaše názory a nápady atd.
Pro jednotlivé gangy je též pripravena sekce, kde mohou pouze mezi svými cleny plánovat strategii, vybrat si svého kápa atd.
VE VLASTNÍM ZÁJMU TEDY DOPORUCUJEME SE NA VÝŠE ZMÍNENÉM FÓRU ZAREGISTROVAT!

Podekování

Velké podekování za sponzorování hry Mafie patrí obchodu s potrebami pro geocaching
Geocacheshop.cz

Sutech & Czecho Cowboy, FHonza a Mates168Rozdelení do týmu

V následující tabulce najdete rozdelení všech hrácu do týmu oznacených prozatimne Uno - Quattro. Jakým gangem konkrétne se každý z týmu stane, rozhodne až losování pred zahájením hry.
Uno Duo Tres Quattro
Alfa don giorgio Xsoft Sagapo
Francesco Minore Don Stanley Michael Geoffreyone Moizo
Eva Maggiore Numira Dona Sylvia Helutiozzo
Don Mira Milano Maggiore Mafioso Honzík Takerro Devazzi
Don Pedro de Záblatí Filippo Vetturino Dona Princesa integer
Signorina Bianca LenkaCert Mafioso Pavlinka Šaman2
Don Vito Hurw-ice Don Seedcorp Strýcek Vitto Daan
Luca Brasi Don Polerok De Rychvald Mac Arone +M
Dona Yelena Don Quijote Tea-bag sobatko
Scorpsive Manicka SniperCZE Surovec Samy
Ginger Don Bon-Bon Psylocibe Zio Cusconne
Salvatore Tobelo Fantazyno minarjo dominik
Jimmy James Jarmila Von Barrandoff Passiczech Don Sanguinario
ENERGIT Picolo Gianni Dona Mimona johniez
El_Michael Furbesco Giovanni Grosso Simone Kyknos
Gulfstream boo21 Vincent Vega Cappellone Nefi
Don Solari Orologi Santini blahma Pietro il massimo
Certik77 Gonícek Stsung signorina Catherine
Kejml_CZ don Joseph

REŠENÍ ŠIFER POUŽITÝCH VE HRE SI MUŽETE PROHLÉDNOUT ZDE.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.