Skip to Content

This cache has been archived.

DarkLord Reviewer: Archivace listingu keše

DarkLord Reviewer

More
<

Hostýnské a Vizovické vrchy #2: Bystrice p/H

Hidden : 09/09/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


1. Zastavení (49 23,987N, 17 40,309E)

 

Uvodni souradnice vas zavedou na Masarykovo namesti ke kasne.

Když se dobre rozhlédnete, objevíte mluvící tabuli Podhostýnský mikroregion a když prejdete pres cestu objevíte kostel svatého Jiljí a pred školou pomník Františka Táborského.

Nejprve zjistete císlo Loudonského hrbitova na mluvící tabuli (ve tvaru A).

Dále pocet klepadel na vstupních dverích do kostela sv. Jiljí (císlo B).

Pred základní školou se nachází pomník Františka Táborského. Zjistíte, že vynikal ve trech vecích, což je (císlo C). Dobre si zapamatujte letopocty jeho narození a úmrtí.

 

2. Zastavení (49 24,064N, 17 40,381E)

 

Urcite pro Vás bude hrackou zjistit pocet panelu, které kryjí zámeckou studnu (císlo D) a zjistit letopocet ve kterém Franz Josef pobýval na zámku a secíst cifry tohoto letopoctu (cislo E).Dále zjistit pocet oken nad  arkádami (císlo F).

 

POZOR! Z duvodu, že za poslední dobu se skoro nikdo nedostal na nádvorí zde napíšeme prozatimní rešení.

Pocet panelu kryjících studnu: 3

Pocet oken na nádvorí: 9

Letopocet, ve kterém Franz Josef pobýval na zámku: MDCCCIIIC

 

3. Zastavení (49 23,740N, 17 40,866E)

 

Treti zastaveni Vas dovede na bystricky hrbitov.!POZOR! hrbitov je otevren:

1.4-15.9 - 7:00-21:00

16.9-31.3 - 7:00-19:00

Urcite se podle orientacniho planku pred hrbitovem zorientujete a najdete misto posledniho odpocinku Hanuse Schweigra. Zjistete pocet samohlasek na epitafu(epitaf je nápis jako ,,Navždy milován") na nahrobku (cislo G).

Také pro vás bude hrackou spocitat, o kolik byl Hanus Schweiger starsi nez Frantisek Taborsky (cislo H) a o kolik let vice se Fr. Tabosky dozil (cislo I).

Na laudonskem hrbitove spocitejte oblouku cislo (J).

 

Vysledna cache se nachází v lesíku Zábreh

Cache hledejte na:

N49° 24,(I*H*B)+(E+A)+(G+C)+(F-D)

E17° 41,(((C*H)*J+(F*G))*(D/B))+J-1

 

Bystrický zámek

V první polovine 15. století založili páni z Tvorkova bystrickou tvrz jako náhradu za hrad Obrany. Tvrz se stala predzámcím pozdejšího renesancního zámku, který se po radu let postupne dostavoval, pozdeji byl poškozen požárem a nekolikrát prestaven. Zdobí jej malby Jana Svitáka z roku 1805 a Hanuše Schwaigera z konce 19. století.

Za zámkem se nachází rozsáhlý park, který ve své dobe patril k nejkrásnejším parkum na Morave.

 

Vlastníky tvrze a pozdeji zámku byli panské rody z Tvorkova, Landštejna, Hustopec, Limberka, Víckova a na Prusinovicích, z Lobkovic a Halštu. Od roku 1650 zde vládli po dobu 112 let Rottalové, kratší období Monte Abbate a Wengerští. Od roku 1827 plných 106 let Loudonové. Za posledního majitele Arnošta Gideona Loudona se panství rozpadlo a 1934 zámek odkoupil stát.Bystrický zámek byl svedkem mnoha historiských událostí. Nyní je ve vlastnictví mesta a je pod památkovou ochranou státu. Bystrický zámek je ojedinelou ukázkou postupné modernizace panských sídel. Zatímco jiní svá sídla prestavovali a modernizovali, v Bystrici byly staré budovy ponechány a k nim se postupne pristavovaly nové, které lépe odpovídaly požadavkum na pohodlnejší bydlení.

 

Mestská radnice

Roku 1595 byl pozemek na dnešním námestí T.G.Masaryka, na nemž radnice stojí, prodán mestu na stavbu ratouz (radnice). Ta pak byla roku 1842 prestavena a ve 20.století ješte nekolikrát zmenila vzhled, až jí roku 1998 byla dána podoba dnešní.

 

Kostel sv. Jiljí

Kostel stál puvodne uprostred hrbitova na pravém brehu Bystricky. Hrbitov zanikl a rícka zmenila smer. První písemná zpráva o Bystrici z roku 1368 mluví o mestecku, ve kterém byl jiste i farní kostel. Víme, že jeho vež mela cibulovitou podobu (slovanská architektura). Požár roku 1594 ve meste zachvátil také kostel a faru. Oba objekty byly opraveny.

     Spolubudovatelem nového a vetšího chrámu v roce 1744 byl patronátní feudál F. A. Rottal. Tento rod pocházel ze Štýrska, kde je zemským svetcem opat sv.Jiljí. V minulém století dostal kostel jehlancovitou vež vysokou 56 metru (alpská architektura) a dnešní podobu. Postavil jej stavitel a sochar Tomáš Šturm z Holešova. Roku 1791 byly na veži první hodiny. V roce 1883 požár znovu zachvátil kostel i faru. Za Oliviera Loudona byl kostel dostaven a od té doby se nezmenil. V krypte kostela byl pochován Premek z Víckova (zemrel 1581) jako jediný z vladaru na zdejším zámku.

Na hlavním oltári je umísten bývalý Hostýnský obraz Panny Marie zvaný Rottalovský, po stranách jsou sochy Františka Paluánskéhoa  Antonína Poustevníka. Kostel je chránenou památkou, kterou  spravuje Rímskokatolická církev.

 

Loudonský hrbitov

Tento samostatný a oddelený hrbitov (dnes v sousedství mestského hrbitova) vybudoval v roce 1894 Arnošt, svobodný pán z Loudonu, držitel Hadersdorfu u Vídne a panství v Bystrici pod Hostýnem, c. k. komorí a tajný rada s titulem "Excelence" u císare ve Vídni. Jeho spolecný náhrobek s manželkou stojí samostatne uprostred hrbitova. Svobodní páni z Loudonu byli potomci známého polního maršála Gideona Arnošta z Loudonu, majitele 26. c.k. pluku, válecníka ve službách Marie Terezie v sedmileté válce. Zvláštní je, že již za života tohoto "generála Laudona" ze známého popevku se jeho jméno menilo na Laudon, i když správne zní Loudon. Po vzájemném a komplikovaném dedení rodinných svazku a po úmrtí hrabete Jana Wengerského de l'Abate 6. cervna 1804 získal bystrické panství adoptovaný synovec slavného maršálka Jan Ludvík Alexander, sv. pán z Loudonu, také voják.

   Náhrobek jeho ženy Amálie, rozené hrabenky  z Fünfkischenu, byl zbudován pozdeji s truchlícím andelem uprostred. Po levé strane hrbitovní kaple je šest náhrobku. Pod náhrobkem s krížem je pohrbena Viktorina, manželka I. Oliviera, která zemrela v 19 letech. Po stranách jsou její dve sestry, Rudolfína, hrabenka z Troyeru a Konstantina, predstavená z ústavu šlechticen na Hradcanech v Praze.

    Dále je tu náhrobek rodicu všech trí dcer a další dva potomci spríznených rodu se Seilerny - Aspang - rímskými hrabaty dávno zemrelými. Po pravé strane kaple je dvojitý náhrobek zdobený tepaným krížem, kde jsou pohrbeni manželé Remigius Olivier, svobodný pán z Loudonu, syn "Excelence" s manželkou Alicí, hrabenkou z Vossu. Malou deskou oznacený hrob vedle kaple patrí poslednímu majiteli zámku Arnoštovi Gideonovi, narozenému v roce 1898 v Brne, kde v roce 1944 údajne na záškrt také zemrel. Jeho manželkou byla hrabenka z Thunu, rodacka z Kvasic, neter Žofie Chotkové, která zahynula pri atentátu roku 1914 v Sarajevu spolecne s manželem Ferdinandem d´Este, následníkem trunu. Poslední dva ležaté náhrobky z mramoru patrí hrabeti z Brettonu z bývalého panství Zlín, jichž se ujala jako zchudlých šlechticu rodina Loudonu. Hrbitovu dominuje kaple s triptychem od akademického malíre Hanuše Schwaigera, profesora a rektora Akademie v Praze, který v Bystrici cást života žil a tvoril a je zde také pochován. Pod kaplí, kterou projektoval vídenský architekt Karel Mayereder, není žádná hrobka.

   Na hlavní stene je pevne vybudován oltár mezi dvema sloupy s korintskými hlavicemi, mezi nimi na pulmesícním soklu stojí hostýnská P. Maria a v podnoží adorují dva andelé. Popredí dominují dva erby donátorovy rodiny. Pravé krídlo zobrazuje mužské cleny rodiny se sv. Jirím, levé krídlo zobrazuje ženy se sv. Alžbetou. Obloukovitý nástavec vpravo zachycuje siluetu barokního poutního chrámu na sv. Hostýne a letící andely se symboly Víry a Lásky. Tretí andel gestem ruky symbolizuje Nadeji.

 

Mestský hrbitov

Soucasný hrbitov byl založen roku 1885 pri ceste na Hostýn. Nalezneme zde hroby tak významných osobností, jako byli malír Hanuš Schwaiger, malír František Ondrúšek, spisovatel František Táborský ci objevitelka Bible kralické Vlasta Fialová.

 

Vodní socha Panny Marie Vítezné ochrany Moravy

 

 Kamenná kašna, znázornující stred mesta a vrcholící bronzovým umeleckým ztvárnením Vítezné ochrany Moravy, se stává nejen znamením Cistého pramene v proudu všedního života mesta, vyjádrením vzepjetí ducha, ale predevším prusecíkem historie, která je v díle naznacena symboly vyjadrujícími skutecná fakta i jejich duchovní obsah.

   Autorem je akademický sochar Daniel Trubac. Tri sveží prameny prýštící vody predznamenávají symbolickými znaky archandelu prapuvod mesta, jež z proudících vod vzalo své jméno.

 

Zahájené

Mestský park Zahájené je velmi starý a svou rozlohou 9ha tvorí nejvetší cást ucelené zelene ve meste. V areálu je detský koutek, koupalište, hrište minigolfu a zahradní restaurace. Rybnícek vznikl pred 1. svetovou válkou a upraven byl v letech 1971 - 72. S parkem sousedí i sportovní areál s fotbalovým stadionem a tenisovými kurty. Ondruškova alej v Zahájeném vede od Památníku Osvobození pudy k silnici na Chvalcov.

 

Cache je hranatá krabice s modrým vickem.

 

Prosíme, nedelejte z naší cache smetište hracek z Kinder vajícek a snažte se o ukládání hmotnejších a potrebnejších vecí!

 

Jak to v keši chodí v zime? Pokud není sníh nebo je ho málo, najdete ji zcela bez problému. Pokud je snehu více, budete asi muset hrabat:) Ale veríme, že ji najdete:) Anebo mužete s hledáním pockat do jara:)

 

http://www.mubph.cz

Additional Hints (Decrypt)

Cnerm

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.