Skip to content

Sklepni chodba (BP #2) Traditional Geocache

This cache has been archived.

DarkLord Reviewer: Archivace listingu keše

DarkLord Reviewer

More
Hidden : 09/19/2007
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Série keší, která Vám chce priblížit nesmírne zajímavé brnenké podzemí (BP).

SKLEPNÍ CHODBA POD ULICÍ BEHOUNSKOU


Tato cache Vás zavede na další z mnoha zajímavých míst Brna skrytých pod povrchem mestkých ulic a parku, která jsou spjatá s historií našeho mesta, která je mnohokráte hluboce zapomenuta. Protože jsou to zajímavá místa i historie, bylo by opravdu škoda, si je nepripomenout.

Sklepní chodba pod Behounskou ulicí (obr. 1)
byla objevena v srpnu 1999. Šachtou provedenou v chodníku a štolou v délce asi peti metru byla nalezena ctyri metry pod vozovkou masivní kamenná zed. Po jejím proražení bylo možno vstoupit do polozasypané chodby, která po vytežení navážky merí témer 80 m (obr. 2, 3). Západní konec se nachází v úrovni vstupu do kina Scala a východní koncí šikmou stenou pred pruchodem v ohbí Behounské ulice. Ve východní tretine chodby byla pod nánosem hlíny a bahna nalezena šachta smerující do kanalizacní stoky (obr. 4). Stoka má smer objevené chodby a leží ctyri metry pod její hlinenou podlahou. Tento nález ale nebyl poslední. Po proražení šikmé steny pod pruchodem do parku byla ve zvýšené úrovni jednoho metru objevena pruchozí štola  (obr. 5). Její východní cást v délce asi 90 m smeruje pod parkem k Janáckovu divadlu, západní úsek se stácí ve smeru Behounské ulice k námestí Svobody. Po 20 metrech je však klenba prolomená a štola zasypaná. 

Abychom zjistili duvod vzniku techto staveb, musíme se vrátit do 18. století, do doby, kdy prevor Zirckel vedl zdlouhavá jednání s vojenskou opevnovací komisí a mestskou správou o zasypání príkopu mezi klášterem a mestem. Od tehdejší prelatury smerem ke Špilberku (dnes ulice Solnicní) vedla úzká cesta jen pro jeden vuz, protože pod ní byl hluboký príkop až ke Drevené bráne. Podle plánu stavitele Morice Grimma bylo nutno príkop zasypat a vytvorit tak prostor novým budovám kláštera. V roce 1731 bylo zasypání príkopu konecne povoleno s podmínkami, že klášter zajistí, aby obecní kanál a vodovod, který tudy vede, nebyl zamýšlenou stavbou poškozen.

Podle rukopisu "veledustojného pana preláta Ondreje Zirckela" se v této veci píše:

"...aby však v tomto prekopu vedoucí obecní kanál, neutrpel škodu, dalo se zhotoviti z jedné strany k druhé silné klenutí nad tímto kanálem na tri nebo ctyri cihly a nahoru se nasypala pro pohodlí obecních ulic prst.
Nadto je poznamenati, že v této dobe vodovodní roury, které z Kartouz beží do mesta, šly skrze kasematy, která stojí vedle kláštera, a skrze dutinu v prekopu vedle staré kuchyne do mestského vodojemu. Podle noveno plánu tento vodovod musel jíti pres náš sklep... a kdyby bylo potreba oprav, musily by se provádeti k nemalému nepohodlí klášterníku, bylo smluveno oboustranne... vésti tento mestský vodovod mimo klášterní stavbu novým, dobre vyzdeným kanálem podle uznání v tomto umení zkušených na vlastní náklad vedle stavby kláštera až ke drevené bráne, kde se nejlépe muže pripojiti k rourám vedoucím do mesta."
(obr. 6)

Nad stokou protékající príkopem byl tedy vybudován jakýsi ochranný tunel, který byl poté zasypán. Štola ležící pod parkem je zrejme preložená vetev Kartouzského vodovodu kterou byla privádena voda z Králova pole do Merkurovi kašny na Dolní trh (dnešní námestí Svobody) (obr. 7, 8). Obe stavby vznikly tedy soucasne v roce 1731. Ochranná chodba, vysoká i široká 2,4 m, je postavena velmi poctive s výjimecnou remeslnou precizností. Svislé steny podpírající cihelnou klenbu jsou provedeny z naružovelých kamenu brnenské vyvreliny a doplneny cihelnými úlomky až s filigránskou peclivostí, pripomínající mozaiku. 

I vodovodní štola na opacné strane byla provedena velmi kvalitne. Je široká 1m promenlivé výšky v rozmezí 1,2 - 2 m a probíhá v hloubce 6 m pod úrovní terénu. Smerem od mesta klesá a pri své krivolakosti pusobí pri procházení velmi zajímave (obr. 9, 10). V poslední cásti u Rooseveltovy ulice je její profil zúžený a kvuli pruchodnosti jej bylo nutné zvetšit. V tomto míste vodovod tehdy opouštel mestské hradby, a proto byl ze strategických duvodu pevne zazden kamennou vyzdívkou (obr. 11). Poslední cástí, která je prorostlá koreny stromu a keru, koncí štola vetrací šachtou pod chodníkem. Byla zrejme prerušena pri výstavbe tramvajového telesa Rooseveltovy ulice. Uprostred parku, nekolik metru za sochou Jirího Mahena, leží v tráníku betonová deska. Prekrývá kontrolní šachtu smerující do stredu této vodovodní štoly. Byl to poslední vstup do chodby pred tím, než opustila hradby mesta.

Informace a citace byly použity z knihy Aleše Svobody "Brnenské podzemí".

Vzhledem k tomu, aby byla dodržena pravidla geocachingu, nebylo možné cache uložit prímo na ul. Behounské. Vlastní cache proto naleznete približne v trase bývalého kartouzského vodovodu nedaleko za místem, kde protínal puvodní opevnení mesta.
pudorys
obr. 1   Sklepní chodba pod Behounskou ulicí a vodovodní štola pod parkem u Roosveltovy ulice

chodba pod behounskou 1
obr. 2   Chodba pod Behounskou, pohled západním smerem

chodba 3
obr. 3   Chodba pod Behounskou, cást s puvodní omítkou

stoka
obr. 4   Kanalizacní stoka pod chodbou

štola vodovodu 1
obr. 5   Vodovodní štola pohled východním smerem 

plán
obr. 6   Plán vodovodu z Kartouz na Dolní trh (nám. Svobody) - 17. století

kašna
obr. 7   Merkurova kašna, nám. Svobody 1. pol. 19. století


trasa vodovodu
obr. 8   Trasa kartouzského vodovodu pres mestské hradby do Merkurovy kašny

štola 2
obr. 9   Vodovodní štola, pohled od úrovne Roosveltovy ulice smerem k mestu

štola 6
obr. 10  
Vodovodní štola

štola 3
obr. 11   Vodovodní štola, protnutí základu mestských hradeb


Skrýš je dostupná bez jakékoliv destrukcní cinnosti !!!
VRACEJTE KEŠ PRESNE DO TOHO, Z CEHO JI VEZMETE ! 

Legendyfree counters

Additional Hints (Decrypt)

Ebu xirgvanpr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)