Skip to content

[GCE] van appelboom tot kazemat. Multi-cache

Hidden : 09/23/2007
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Houdt u er rekening mee:

- Dat deze cache alleen per fiets of wandelend te doen is.
- Het op sommige tijden druk kan zijn, vooral in spitstijden op de dijk. Er wordt ook hard gereden. Denk dus aan je eigen veiligheid!

- Dat u probeert de cache ongezien te loggen.
- Dat u de cache weer goed verborgen teruglegt.

- Logs met verwijzingen naar de eindlocatie, hints of spoilers worden verwijderd.

Cachebeschrijving is op 30-05-2021 aangepast.

Deze cache voert je door een mooi stukje Gelderland: de Diefdijk. Het gebied de Diefdijk is zeer een zeer bijzonder gebied zowel landschappelijk, cultureel als ecologisch.
Hoogstamboomgaarden, grienden, rietlandjes en bloemrijke graslanden wisselen elkaar op korte afstanden af. De heikikker en kamsalamander zijn in het gebied voorkomende soorten. De langs de dijk gelegen wielen zijn de stille getuigen van de veelvuldige overstromingen die het gebied in vroegere tijden heeft gekend.

Parkeren kan op N51 54.861 E5 08.199 en is eigen verantwoording.


De route is alleen per fiets of lopend te doen en is ongeveer 9 kilometer lang.

Op  N 51° 54.836         E 005° 08.293 vind je een brug. Op hoeveel pijlers staat deze brug. Haal hier 2 vanaf. Dit is D.

Ga nu naar: N 51° 55.025         E 005° 07.792.
Als je net over de brug bent zie je aan de linkerkant een kazemat. Achter deze kazemat zie je nog een oude bomkrater liggen.

Het woord kazemat komt van het Spaanse 'casa armata', dat bewapend huis betekent. Oorspronkelijk is de kazemat een militair gebouw dat werd gebruikt voor de verdediging. De overdekking kan bestaan uit slechts balken of een gemetseld (of betonnen) gewelf onder een aarden wal. Een kazemat kan een vrijstaand bomvrij stenen of betonnen gebouw zijn.
Ze werden zowel voor verdediging gebruikt als voor het bewaren van voorraden munitie en eten. In oorlogstijd dienen ze tevens als woonruimte voor de militairen.


Langs de dijk vind je hier nog prachtige hoogstamboomgaarden. Aangekomen bij het waypoint zie je een huis met luiken. De naam van het huis bestaat uit 3 woorden. Tel de medeklinkers. Dit is C.

Ga nu naar N 51° 54.875         E 005° 07.686.
Dit is een mooi stukje natuur, een bijzondere plek. Het Schoonrewoerdse Wiel ligt aan de westzijde van de Diefdijk en is in 1573 bij een doorbraak van de Diefdijk ontstaan. Door het rondkolkende water zijn destijds diepe gaten ontstaan. Bij het doorbreken was de kracht van het water vaak zo groot, dat de dijk niet meer te dichten was. Om de kolk werd dan een nieuw stuk dijk gebouwd. Op dit moment is het Schoonrewoerdse Wiel het grootste doorbraakwiel van Nederland. De plas is ongeveer 8 meter diep en is omringd door smalle rietkragen, hoogstamboomgaarden, hooilanden en boerenerven.

Om van dit wiel te genieten kun je op een van de bankjes gaan zitten. Ondertussen kun je dan de volgende vraag beantwoorden.
Hoeveel bankjes staan er bij dit waypoint? Tel er nog 3 bij op. Dit is F.

Ga nu naar N 51° 54.857         E 005° 07.873.
Op de paal onder de spiegel vind je een sticker. Hoeveel keer zie je op de sticker de letter o? Dit is A.
De sticker verwijst naar een mooie wandelroute van 15 km. die zeker de moeite waard is om te doen.

Ga nu naar N 51° 54.787         E 005° 07.832
Het Rivierengebied wordt tegenwoordig beschermd door dijken. De Diefdijk waar je nu op fietst is ook zo'n dijk die het Rivierengebied beschermt.
In de Romeinse tijd was de bedding van de huidige Linge de belangrijkste Rijnarm.
Om het door vervening verzakte gebied van de Vijfherelanden tussen de Lek en de Linge te beschermen tegen het water werd de Diefdijk in 1284 aangelegd door de Here van Holland.
De Diefdijk was destijds echter zeer nadelig voor een deel van Gelderland omdat het water achter de dijk bleef staan en het gebied letterlijk verzoop. Het dorp Paveie is daardoor geheel verdwenen en leeft alleen nog voort in de naam Pavijen van het Culemborgse industrieterrein.
Als je nu over de Diefdijk rijd is dit nog steeds zichtbaar, aan de westzijde (Holland) is volop bewoning terwijl aan de oostzijde (Gelderland) amper bebouwing is. De Diefdijk heeft nog steeds dezelfde functie 'Gelderland laten verzuipen ten gunste van Holland'.

Aangekomen bij het waypoint vind je bij de lantaarnpaal een dijkpaal. 
Dijkpalen hebben dezelfde functie als de hectometerpaaltjes langs de belangrijke wegen. Op deze manier kan er een exacte plaats worden doorgegeven aan de onderhoudsploeg
Het bovenste getal op deze dijkpaal bestaat uit 3 cijfers. Neem het 2 cijfer en tel hier 1 bij op. Dit is G
.

Ga nu naar N 51° 53.911         E 005° 07.140
Hier vind je een lang object. Hierop vind je een getal. Deel dit door 4. Het antwoord is H.

Ga nu naar N 51° 53.284         E 005° 06.899
Bij de spoorwegovergang zie je aan de linkerzijde een fort liggen.

Een fort is een gebouw dat is ingericht om een eenheid militairen te herbergen en te beschermen tegen vijandelijke aanvallen. Een fort kan vanaf alle kanten verdedigd worden en heeft dus geen kwetsbare kant.
Het fort werd in 1880 aangelegd om toegang via de spoorweg te verhinderen en om de dijk met vuur te dekken. In 1885 werd de versterking verbeterd door de bouw van remises en betoonnen borstweringsmuren
De brug is één van de enige twee kraanbruggen in Nederland. de andere is de brug van Fort Ronduit bij Naarden. 

Het huis aan de rechterkant is een onderdeel van het comples en was van oorsprong het artilleriemagazijn/fortwachterswoning.

Aangekomen bij het waypoint zie je een nummer op een paaltje. Tel hier 2 bij op. Dit is E. 
Laat dit paaltje nu na jarenlange trouwe dienst verdwenen zijn. E = 7

Ga nu naar N 51° 53.507         E 005° 07.057
Hier is een brug. Kijk naar het onderste deel van de brug.
Is deze brug daar van ijzer?
B = 3
Is deze brug daar van hout? B = 2
Is deze brug daar van beton?
B = 1

Nu kun je de eindlocatie berekenen: N 51° 5A.BCD         E 005° 0E.FGH

A.u.b geen geen directe hints of aanwijzingen in je log, ook geen foto’s waarop de cache locatie herkenbaar in beeld komt!
Zorg dat de cache goed teruggelegd wordt en dat je hem goed toedekt!

Additional Hints (No hints available.)