Skip to Content

<

Geologická #2 – stratigrafie a geochronologie

A cache by Honzik&Pavlinka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 3/26/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[CZ]

Neco o vede
Stratigrafie je geoveda zabývající se urcováním stárí sedimentárních hornin. Deje se tak na základe srovnávání sedimentárních vrstev a fosílií v nich obsažených. Díky této vede rozdelujeme historická období, jako jsou prvohory, druhohory, tretihory… Stratigrafie toto laické clenení delí mnohem podrobneji na jednotlivé éry, epochy, doby a oddelení. Ackoliv nám stratigrafie podává informace o stárí hornin, je toto stárí pouze relativní.

Stratigrafie využívá nekolik jednoduchých zákonu a funguje zjednodušene takto: Vezmu nejakou vrstvu horniny a v ní najdu fosílii. Pokud tu samou fosílii najdu i v jiné hornine, mohu prohlásit, že obe horniny jsou podobne staré. Tento princip se oznacuje jako zákon stejných zkamenelin. Potíž je ale v tom, že nekteré druhy živocichu ci rostlin žily po velice dlouhé období, a tak i naše dve horniny mohou být sice ze stejného období, ale casove vzdálené nekolik desítek milionu let. Z tohoto duvodu se pro stratigrafii využívají takové fosilie, které byly velice hojné, žily po celém svete a vyskytovaly se pouze v pomerne krátkém období (nekolika milionu let). Takové fosilie pak oznacujeme jako vudcí zkameneliny a využíváme se pro srovnávání. Každé geologické období má svoji specifickou fosilii. Na rozhranní geologických období tato zkamenelina bud vymrela, nebo se naopak objevila jiná nová.

Další zákon, který stratigrafie využívá, je zákon superpozice. Termín je to vznešený, ale není to nic složitého. Podstatou celého principu je to, že vrstva, která leží v sedimentárním profilu výše, je mladší než ta pod ní. Každý zákon má svoji výjimku i tento ji má. Nekdy se stane, že se v dusledku vrásnení vrstvy preklopí a pak platí presne opacné – co je nahore je starší.

Už jsme se dozvedeli, že horniny se stejnými fosiliemi jsou stejne staré. K cemu nám to ale je, když nevíme jak jsou staré? Na tuto otázku nám dává odpoved veda s názvem geochronologie. Tato veda se zabývá pouze zjištováním absolutního stárí vyjádreného císelne v letech (spíše v milionech let. :-) Pro urcení stárí se využívá radioaktivních izotopu, které jsou obsažené v každé hornine. Ze znalosti jejich polocasu rozpadu jsme schopni vypocítat stárí zkoumané horniny.

Nyní již není problém vzít naši horninu s fosilií a zmerit její stárí napr. 417 mil. let a priradit ji do období devonu. Zjištení absolutního stárí je velice nákladná a složitá cinnost. Proto se v praxi využívá práve stratigrafie, která je levnou a rychlou metodou pro zjištení stárí hornin.

Neco o keši
Cache je ukrytá na míste, které má pro stratigrafickou geologii nesmírný význam. Zavede nás do lomu Na Požárech u Reporyjí. V jednom z lomu se nachází stratotyp (standardní profil), který vymezuje hranice mezi oddeleními siluru (ludlow – prídolí). Tento stratotyp byl schválen na mezinárodním geologickém kongresu v Moskvě v roce 1984. Požárský stratotyp je standardem pro celý svet. Význacnost totoho místa dokládá i bronzová deska zasazená do steny lomu. V okolních horninových vrstvách se nachází spousta fosilií. Mužete se pokusit nejakou nalézt. Fosilie prosím sbírejte pouze z opadané suti. V žádném prípade nekutejte v pevných stenách lomu.
Nejsnazší prístup ke keši je z Reporyjského námestí ulicí Nad Námestím pod viadukt, dále doleva smerem k ulici Na Požáru a potom podle GPS.

POZOR:
Cást cesty ke keši vede nad tunelem, z kterého ústí do cesty 3 prusvity. Jsou kryty jen tenkou mríží, která je zasypána kameny. Budte, prosím opatrní at o mríž nezakopnete :-)

Portal tunelu
Vstupní portál do lomu Na Požárech

Bronzova deska
Upomínková bronzová deska

Indicie k bonusové keši Geologická #7
Indicie B je rovna druhé císlici z císlovky oznacující hranicní vrstvu. Viz bronzová deska.

Podmínky logování
Uznání logu Earth cache má specifická pravidla. Aby byl log uznán, musíte splnit všechny následující úkoly ze sekce "terénní úkoly" a "stratigrafický kvíz" :

Terénní úkoly:

1. Priložit k logu vaši fotografii s bronzovou deskou ci jinou fotografii z lokality. Na priložené fotografii nesmí být viditelné císlo vrstvy. Takový log bude smazán!
2. Poslat email (pres geocaching.com profil) ve kterém uvedete císlo vrstvy, ve které se poprvé objevil graptolit Monograptus parultimus.

Stratigrafický kvíz:
Z priloženého odkazu si stáhnete PDF soubor se stratigrafickou tabulkou (Stratigrafická tabulka cca 233 Kb). Tuto tabulku jiste oceníte pri rešení následujících otázek. Správné odpovedi pošlete emailem - viz bod 2 terénní úkoly. Logovat mužete okamžite po odeslání emailu. Pokud ale vaše odpovedi nebudou správné, budete pozdeji požádání o opravu.

1. Geologický útvar perm byl pojmenován po meste Perm. V jakém státe se toto mesto nachází? Jaký casový interval perm vymezuje (v mil. let)?
2. Který geologický útvar trval nejkratší dobu (v mil let)? Jaký útvar naopak trval nejdéle (v mil let)?
3. Tri geologická oddelení jsou pojmenována po místech v okolí Prahy. Jaké jsou jejich názvy a do kterých geologických útvaru spadají?
4. Jak staré (v mil. let) jsou horniny na lokalite "Na Požárech"?
5. Hnedé uhlí v severoceský hnedouhelných pánvích se usazovalo v období miocenu. Jak je jeho stárí? Jak staré je naopak cerné uhlí na ostravsku, které se usazovalo v karbonu?

Stratigrafický slovnícek:
Anglická stratigrafická terminologie se znacne liší od ceských výrazu, proto uvádíme srovnání ceských a anglických termínu.

eon, era = geologický vek, period = geologický útvar, epocha = geologické období , age = geologické oddelení

[EN]

About the locality
The earthcache is situated in old limestone quarry near Reporyje. The easiest way ho to get at locality goes from Reporyje square. Continue straight by street Nad Námestím under the viaduct and behind it turn to the left into street Na Požáru. Than use your GPS device. The entrance to the locality is via a tunnel. The way is marked by turist sings. The whole locality is internationally approved helping parastratotype of Sillurian period.

About the cache
At the locality you can find nice abandoned limestone quarry. At one place you will the see a bronze board which marks parastratotype (boundary) between lower and upper Sillurian age. The exact boundary is in layer No. ?? (see the bronze board) where is the first occurence of an extinct animal Monograptus parultimus. In the quarry you can observe extent formation of limestone layers. This stones contain many Sillurian fossils. Try to find some on the free lying stones. DO NOT dig into walls! I hope you enjoy this earthcache.

The predictor for bonus cache Geologická #7
The predictor B is the second cipher of the number highlighting the boundary layer. See the bronze board.

Log requirements
The earth cache is a special type and it has specific rules for logging. You have to accomplish all tasks from section "field tasks" and also from section "stratigraphical quiz".

Field tasks:

1. Enclose to your log a picture of a bronze board with you or another picture from a locality. Logs with photo where the number on a bronze board is shown will be deleted.
2. Send an email via Honzik&Pavlinka geocaching profile which contains number of a layer where firstly occure Monograptus parultimus.

Stratigraphical quiz:
Download the stratigraphical table from the following link (Stratigraphy Timescale cca 233 Kb). It helps you to solve the quiz. Write the right answers to an email and send us it via Honzik&Pavlinka geocaching profile.

1. The Permian period is named according to one city. In which country lies this city? How long age takes the Permian period (in Ma)?
2. Which period is the shortest (in Ma) and which one takes the longest age?
3. Three geological ages are named after places near Prague. Which are the names of these ages and into which periods they belong to?
4. How old are the stones at locality "Na Požárech"?
5. Brown coal sedimented in northern Bohemian basins during Miocene. How old in Ma is this coal? The older black coal sedimented near Ostrava city during Carbon? How old is black coal?

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

778 Logged Visits

Found it 771     Write note 6     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 943 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.