Skip to content

This cache has been archived.

Team Jakaa: Cachen er i dag blevet arkiveret, da denne cache´s tid vidst er overstået. Cachen er fra en tid, hvor der ikke var mange caches i Jammerbugten. Så for, at cachen ikke skal ende, som en skod/stats cache lukker vi den ned!

Tak til alle besøgende!

More
<

FFJ - Halvrimmen

A cache by Team Jakaa Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/30/2007
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

To give geocachere the best experience of our caches, we update our cach descriptions of our railway series with new content and images. We hope it falls in taste and you will like our railway series. We look forward to reading logging! :-) When you find the cache may have mentioned a number of cache, for example. FFJ no. 1 that was previously no cache in the series, this point does not matter any more!

 

Fjerritslev - Frederikshavn Jernbane
Halvrimmen Station

En cach i serien om vestlige del af den tidligere jernbane der skabt vækst og fremgang!

 

To "grise" køre forbi hinanden på Arentminde Station.

Oversigtskort over Halvrimmen Station

Halvrimmen Station

 

 

I 1869 kom jernbanen til Aalborg, dette fik kammerherren på Birkelse Hovedgaard til arbejde for en jernbane til Fjerritslev. I 1874 lykkedes det kammerherren, at samle så megen støtte til, at bygge en jernbane nord for fjorden. At man afholdte et orienterende møde på Hotel Phønix i Aalborg, her nedsatte man en komite der skulle arbejde videre med planerne. I 1897 indviede man den vestlige del af jernbanen mellem Fjerritslev og Frederikshavn via Nørresundby.

Halvrimmen station lagde i en kurve, med 3 ubevogtede overskæringer. Halvrimmen var først billetsalgssted, senere station. Stationen var underdemissioneret fra starten af, så allerede året efter åbningen udvide man stationen med et 146 mtr. langt krydsningsspor. I 1920 fik stationen et af de karakteristiske vindfang ud mod perronen.
Halvrimmen by er en typiske stationens by, som voksede op med jernbanen. I dag er byen dog mere en sove landsby, dog en af de lidt bedre. Der er fast busforbindelse til Aalborg, supermarked, bager og bank.

Hvis du efter af havde fundet cachen, har lyst til at læse mere om Fjerritslev – Frederikshavn Jernbane er der udgivet en rigtig god bog om banen. Den hedder ”Fjerritslevbanen – dens forløb gennem tid og landskab” er skrevet af Arnold Andersen og udgivet af forlaget Nord – press. Du kan også gå på internettet, se mere på www.baner-omkring-aalborg.dk Begge kilder er brugt til at skabe denne cach.

Nu til cachen:

Tæl alle vinduerne i stationsbygningen, men kun dem du kan se fra Banevej, sæt tallet til A. Tæl nu rigtig godt efter…..!

Her ligger cachen:
N 57 06.6  ((3 x A)-18)
E 009 35.266 + A

Vær forsigtig når du placere cachen igen.In 1869 the railway came to Aalborg, this was chamber master at Birke Manor to work for a rail to Fjerritslev. In 1874 they managed chamber master to gather as much support to build a railway north of the fjord. At where held a briefing session at the Hotel Phønix in Aalborg, here they set up a committee which would work on the plans. In 1897 inaugurated the western railway between Fjerritslev and Frederikshavn through Nørresundby.

Halvrimmen Station placed in a basket with 3 unguarded crossings. Halvrimmen were ticketing office later station. The station was from the outset undervalued, as is already the year after opening expand station with a 146 MTR. much crossing tracks. In 1920 the station was one of the distinctive porch toward the platform.

Halvrimmen town is a typical station's city that grew up with the railway. Today the city but more a sleeping village, but one of the little better. There are regular bus service to Aalborg, supermarket, bakery and bank.

If you're after the cache was found, want to learn more about Fjerritslev - Frederikshavn Railway has released a very good book on the track. It is called "Fjerritslev course - its course through time and landscape," written by Arnold Andersen and published by the publisher Nord - press. You can also go online, see more at www.baner-around-aalborg.dk Both sources are used to create this cache.

Now to the cache
Count all the windows in the station building, but only those you can see from Banevej, put the figure to A. Count now very good for ... ..!

Here is the cache:
N 57 06.6 ((3 x A) -18)
E 009 35.266 + A

Be careful when you place the cache again.

 

Additional Hints (Decrypt)

QX: Ont "yl".
HX: Oruvaq "furyygre".

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.