Skip to content

<

Slikken van de Heen

A cache by marmisaro Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/08/2007
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Slikken van de Heen / Dintelse Gorzen

Dit buitendijkse natuurgebied is na de afsluiting van de Philipsdam drooggevallen. Eb en vloed verdwenen, maar er is nieuwe, unieke natuur voor teruggekomen. Zelfs op drukke dagen waant u zich in dit uitgestrekte, lege landschap alleen op de wereld.

De Slikken van de Heen en de aangrenzende Dintelse Gorzen hebben enig reliëf. U treft er voormalige hoge schorren en lager gelegen slikken, kreken, geulen en veel ruige vegetatie. In de verte is er zicht op het Krammer Volkerak.

Door veelzijdige begroeiing is een gevolg van een afwisselende zoete en zilte bodem. Hoewel veel zout is uitgespoeld, groeit in de lage slikken nog zoutminnende zeekraal en lamsoor,dit komt door dat het grondwater hier nog wel zout is.

De vroegere schorren zijn begroeid met wilgen, vlier en duinriet. In april zorgen de wilgen en jonge berken voor prachtige groene kleurschakeringen. In mei wagen de eerste ganzenkuikens zich in de kreken. De lepelaar en spierwitte zilverreiger zoeken in ondiep water voedsel. De bruine  kiekendief en buizerd jagen boven de vlakte.

In juni bloeien er duizenden orchideeën en kunt u tegen de schemering bunzing, vos en ree zien. Om het gebied open te houden, laat Natuurmonumenten hier 80 Shetland-pony’s en 120 Schotse hooglanders grazen. Deze grazers zorgen ervoor dat de Dintelse Gorzen  niet geheel versterken behouden zo de natuurlijke variatie van het natuurgebied.

 U kunt ze tegen het lijf lopen. Ze zien eruit als om te knuffelen, maar het blijven wel wilde beesten. Houd daarom voldoende afstand.

 

Door de Dintelse Gorzen ligt een afwisselende wandelroute zodat U eindeloos van deze ongerepte natuur kunt genieten.(wel laarzen mee)

 

Om te loggen de antwoorden op vraag 1+2 mailen aan mij en de foto in log zetten

 

1 ga naar N51 37.550 E004 15.252 zoek op dit bord het antwoord op waarvoor dienen de eilandjes in het meer, het antwoord kan ook op internet worden gevonden

2 ga naar N51 37.589 E004 15.433 zoek op dit bord het antwoord op hoe heet het water wat op het volkerak uitkomt.

3 ga naar N51.37.668 E004 15.500 en neem een foto van de omgeving aldaar of van een teamlid (foto's zijn niet meer verplicht volgens Earth cache geocaching)

Vanaf dit punt kun je de korte of de lange route lopen en kun je de schotse Hooglanders en de pony’s tegenkomen wat erg de moeite waard is

 

English

 

Slacks of the Heen / Dintelse Wetlands

 

This outerdike nature reserve has dried up after closing up part of the Oosterschelde  by the Philipsdam. Tidal influence disappeared, but  new unique nature development had begun. Even on very busy days, You will feel deserted and alone on this planet!

The Slacks of the Heen and the bordering Dintelse wetlands are not flat. You will find some previous saltmarsh,  slacks, creeks, gullies and rough vegetation. At some distance, you can spot the “Krammer Volkerak”

Because of the variety of vegetation, there is a constant mixture of silt and sweet soil. Altough may salt has been washed out; there are still growing salt-loving plants like Samphire and Sea Lavender. This originates in the fact that the groundwater is still salty.

The early saltmarshes are vegetated by Willow, Elder and Dunereeds. In April, Willow and young Birch are giving a spectacular green coloursheme. In may, the first young geese are be seen in the creeks. Spoonbills and the completely white Silverheron are foraging in the shallow waters. The brown Harrier and Buzzard are hunting on the flats.

In June, thousands of orchids are flowering and you can see European polecats, foxes and deer at dusk. To preserve the open character of this area, Natuurmonumenten has put 80 Shetland pony’s and 120 Highland Cattle in this area.

This results in a natural balance and upkeep of the vegetational system as it is.

You can meet these animals; beware: These are wild animals! Keep your distance.

 

Through the Dintelse Saltmarshes lies a alternating walkingtrack, so you can enjoy the unspoiled countryside. (Don’t forget your wellies!)

 

To log this cache mail me the answers on question 1&2 and put photo into your log

 

1 go to  N51 37.550 E004 15.252 and find the answer on What is the purpose of the isles in the lake

2 go to N51 37.589 E004 15.433 and find the answer on what is the name of the water that is coming into the Volkerak

3 go to N51.37.668 E004 15.500 and take a picture from vieuw or team member

From here you can take the short or long route an maybe you see the Highland Cattle and the Shetland pony’s

Additional Hints (Decrypt)

Oeht xna wr mrys orqvrara
Oevqtr cerff terra ohggba

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)