Skip to content

Cihelna Slavonín / Brick kiln Slavonin Mystery Cache

This cache has been archived.

tatjoch: Keš končí.

More
Hidden : 10/06/2007
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


CZ  V Olomouci-Slavoníne nedaleko železnicní zastávky Nemilany se nachází chátrající cihelna z poloviny 19. století. Oválná budova s dreveným prvním patrem obsahuje osmnáctikomorovou cihlárskou kruhovou pec Hoffmannova typu z let 1883 až 1884, nad jejímž stredem je 37 metrù vysoký komín. Nyní je cást strešní konstrukce zrícená, drevené opláštení a krov jsou v havarijním stavu, drevené prvky jsou ponicené a zcásti rozkradené.
Je škoda, že se cihelna ocitla na okraji zájmu, protože se jedná o jednu z mála olomouckých technických památek. Je úzce spjata s moderní historií mesta a záchranu si rozhodne zaslouží. Treba také proto, že z ní, a také z vápenky v Grygove, pochází stavební materiál vetšiny olomouckých domu.

KRUHOVÁ PEC HOFFMANNOVA byla vynalezena na prelomu 18. a 19.století. Pec mela tvar kruhového kanálu, obezdeného žáruvzdorným zdivem, který byl rozdelen na komory a každá byla napojena na spolecný komín uprostred. Uhlí se do komor dostávalo pruduchy ve strope. Zbytkové teplo se využívalo k sušení zboží v ostatních komorách. Po vypálení jedné komory a vyvezení protilehlé, se celý proces posunul o jednu komoru. Pro usmernení proudení vzduchu byla cerstve navezená komora oddelena prepážkou z papíru nebo textilu, která byla znicena približující se horkou zónou.
Tento typ pece znamenal prechod ke kontinuálnímu výpalu. Prumer a výška tunelu dosahovaly až 8 m a tvar byl pozdeji zmenen na oválný z dùvodu úspory místa. Obvod pece býval i delší než 250 m.


Oplocení cihelny je ponicené a tak je zatím (ríjen 2007) prístupná. V míste zrícené strechy se dá i snadno vylézt na horní patro. Mesto, které bylo majitelem cihelny ji zrejme prodalo a nový majitel v soucasnosti provádí nejaké stavební práce.

Dle posledních informací (kveten 2011) má z cihelny vzniknout tiskárna. Více vcetne vizualizací zde a zde.

EN  In Olomouc-Slavonín close to the railway station Nemilany there is a dilapidated brick kiln from the end of 19th century. An oval building with wooden first floor contents 18 chambers of Hoffmann kiln. It was built in 1883-1884. The chimney is 37 m tall. The roof is partialy broken down, the wooden parts are in a very bad status.
What a pity that the kiln is on the margin of interest, because it is one of a few technical sights in Olomouc. It has a close relationship to the modern history of Olomouc because many houses were built from bricks made here.

The fence is damaged and so it is possible to go in (october 2007). You can climb the 1st floor at the place of broken roof.


Schéma Hoffmannovy pece

vnitrek pece pruduchy pro dodávku paliva v patre


kódovací tabulka
coding table
A = 4 I = 6 R = 8
B = 7 J = 9 S = 4
C = 1 K = 1 T = 2
D = 6 L = 4 U = 3
E = 4 M = 8 V = 1
F = 2 N = 5 W = 0
G = 6 O = 3 Y = 5
H = 2 P = 7 Z = 0
Waypoint vás zavede pred cihelnu.
Vlastní cache je na souradnicích:   N 49° 33.abc  E 17° 14.def
Kde abcdef nahradte prvními 6 písmeny názvu blízké restaurace a penzionu (celý název má 10 písmen). Tato písmena pak nahradte císlicemi podle následující tabulky. Soucet cislic abcdef je 33.

EN   The final cache is at:   N 49° 33.abc  E 17° 14.def
Where abcdef substitute for first 6 letters in the name of an adjacent restaurant and boarding house (the whole name consists of 10 letters). These letters then substitute for numerals according to the following table. The sum of numerals abcdef equals 33.


Keš je pravidelně vykrádána, tak do ní prosím nedávejte trackovatelné předměty.

Additional Hints (Decrypt)

Mwriaý trbbowrxg / Boivbhf trbbowrpg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)