Skip to content

This cache has been locked, but it is available for viewing.
<

Hamerske vrasy / Hamry Rock Folds

A cache by Fretaci Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/12/2007
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Hamerské vrásy jsou skupinou nekolika mohutných skalních sten na levém brehu Dyje mezi Vranovem a osadou Zadní Hamry s pozoruhodným vrásnením bítešské ortoruly. Jedná se o geologickou lokalitu se silne zklikacenými (ptygmatickými) vrásami jako doklad horotvorných pochodu pri injekci magmatické hmoty do rul. Její stárí je nejspíše predprvohorní (bylo urceno na 795 milionu let). Velikost vrás se pohybuje od nekolika centimetru do triceti metru. Lokalita je z geologického hlediska významná v evropském merítku. Mužete zde najít i význacná lesostepní spolecenstva (zejména pozoruhodné ukázky reliktních boru) s cetnými chránenými druhy rostlin (napr. tarice skalní ci cesnek horský).

Nad cestou se tycí témer svislé, esteticky pusobivé srázy tvrdé vrstevnaté horniny vzniklé z hlubinného žulového magmatu, které vyvrelo a ztuhlo pod príkrovem starších hornin. Velkým horotvorným tlakem se pak nerostné soucásti vyrovnaly do vrstev a žula se stala orthorulou. Na stejném míste, také ale na skále, na které se tycí zámek, a na kamenech, z nichž je vyzdená nízká parkánová hradba zámku Vranov nad Dyjí k Vraní veži, nalezneme výjimecnou geologickou raritu - tzv. ptygmatické vrásy. Zretelne se rýsují v podobe klikatých, svetle zabarvených pruhu ortoruly mezi tmavými, skoro cernými pruhy amfibolitu (premenená hornina z amfibolu a živce). Je zajímavé, že tyto vrásy nevznikly pusobením horotvorného tlaku: Vlivem vysokých teplot a vysokého tlaku v zemských hlubinách se horniny postupne staly plastickými až polotekutými, bítešská ortorula vnikla (doslova vtekla) do vrstevních spár a trhlin staršího amfibolitu, prekonávala odpor a zklikatila se. Provrásnení se uskutecnilo v nekolika fázích po sobe v dobe asi pred 700 až 300 miliony lety.

Aby mohl být Váš log uznán, pripojte k nemu fotku sebe (jste-li sami, pak sve GPS) a té nejkrásnejší hamerské vrásy. Duležité je nezamerit se na detail, aby bylo poznat, kde jste to vyfotili. Díky.Above the road leading from the part of Vranov called Prední Hamry to Zadní Hamry, steep, almost vertical hard rocks loom - these aesthetically impressive walls are built of hard igneous granite, which gushed out and hardened under the layer of older rocks. A great tectonic pressure occurring in the Proterozoic, some 800 million years ago, arranged the rocks in layers, and turned the granite into orthogneiss. At the same place, as well as on the rock on which the chateau is built, and on the boulders and stones built in the bulwark by the Crow Tower, we can find a unique geological rarity - the so-called ptygmatic folds. They are clearly visible as zigzag light stripes of the orthogneiss between the dark, almost black stripes of amphibolite (methamorphic rock of amphibole and feldspar). These folds, the length of which varies from several centimetres to almost thirty metres, did not result from the tectonic pressure. The high temperatures and pressure in the Earth's depth caused the rocks to become plastic to semi-liquid, and the so-called Bíteš orthogneiss penetrated the cracks and crevices between the layers of the older amphibolite, and became zigzagy and curved after surpassing the pressure. The folding happened in several consecutive phases some 700 to 300 million years ago.

Yout task: Make a photo of yourself (or your GPS-receiver) with Hamer Rock Folds and add the image to your log (do not send it via e-mail). Thank you.

***

Profile for Fretaci

V dobe založení jsme meli na konte 452/21.


Additional Hints (No hints available.)